Avropa Grades produkter via statligt ramavtal

riksdagen

Via ett nytt strategiskt samarbete med Pulsen kan flertalet statliga myndigheter, affärsdrivande verk, landsting och kommuner nu avropa Grades e-Learningprodukter (utbildningssystemet LUVIT och författarverktyget Composer FX) till förmånliga villkor utan upphandling!

Statliga myndigheter, affärsdrivande verk, landsting och kommuner listade som avropsberättigade på Pulsens ramavtal 7074/10 ”Licensförsörjning 2010”. Se om ni finns med som avroppsberättigade här.

Mer information om avrop via ramavtalet finner du här.

Annika

Kontakta Annika Fredling för information om villkor och möjligheter att avropa via avtalet.

E-post: annika.fredling@grade.com eller
telefon: +46 (0) 70 444 51 05.

This entry was posted in Nyheter and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.