Utveckla, engagera och behåll

GRADE är en unik kombination av ett Talent och Learning Management System, som ger medarbetare rätt kompetens och högt engagemang.

En plattform, ett kretslopp

GRADE skapar ett kretslopp av kompetens, lärande och engagemang. Fyra steg täcker in allt som krävs för att arbeta mer agilt.

För att kunna utvecklas måste du först kartlägga och ta reda på hur nuläget ser ut. Använd GRADE för att få svar på frågor kring vilken kompetens som finns i er organisation, hur medarbetarengagemanget ser ut och om ni kompetensutvecklar era medarbetare på ett effektivt sätt.

Vilka steg bör tas för att ni ska nå era verksamhetsmål? Med GRADE kan ni enkelt bryta ner er vision och era verksamhetsmål till individuella mål och aktiviteter för varje enskild medarbetare. Delegera ansvar och skapa självstyrande team för att skapa en mer agil verksamhet.​

När kartläggningen av organisationens behov är genomförd är det dags att agera. GRADE är navet som säkerställer att ni rör er i rätt riktning genom att stötta era chefer i det dagliga arbetet och konkretisera medarbetarnas individuella utvecklingsplaner.RADE kan ni enkelt bryta ner er vision och era verksamhetsmål till individuella mål och aktiviteter för varje enskild medarbetare. Delegera ansvar och skapa självstyrande team för att skapa en mer agil verksamhet.​

För att kretsloppet ska bli komplett krävs kontinuerlig uppföljning av genomförda aktiviteter. GRADE hjälper er att ta reda på om de aktiviteter ni genomfört tagit er närmare era verksamhetsmål.

En plattform för effektivare kompetenshantering

Plattformen kopplar på ett naturligt sätt ihop medarbetarnas prestationer, utvecklingsplaner och karriärvägar med flexibla läraktiviteter. Nedan kan du läsa mer om de olika delarna.

Grade ENGAGE

Med ENGAGE kan ni mäta medarbetarengagemanget i er organisation. ENGAGE gör pulsmätningar utifrån olika områden. Genom intuitiva dashboards kan ni analysera och jämföra resultat över tid och mellan avdelningar – och få förslag på åtgärder.

Grade TALENT

TALENT är ett Talent Management System som lägger grunden för agila HR-processer. TALENT hjälper er att digitalisera och strukturera era processer för medarbetarsamtal, feedback, kompetenshantering, målstyrning och mycket annat.

Grade LEARNING - Learning Management System - LMS

Grade LEARNING

LEARNING är ett Learning Management System (LMS) som ökar era medarbetares kompetens genom flexibla läraktiviteter. LEARNING är ett kraftfullt LMS som används av hundratals företag och organisationer inom både privat och offentlig sektor.

Grade ANALYTICS

Ta hjälp av ANALYTICS för att få överblick över plattformens samlade information och ta fram beslutsunderlag. I ANALYTICS kan ni på ett enkelt sätt analysera och visualisera data från TALENT, LEARNING och ENGAGE.

Varför GRADE?

Varför ska just du och din organisation använda GRADE? Välj roll nedan för att läsa mer om hur vi kan hjälpa dig utifrån dina förutsättningar.

Vad säger våra kunder?

Petter Frisk från Telenor
Petter Frisk Telenor

"Vi får verkligen det bästa av båda världar – det vi kan lära oss digitalt lär vi oss digitalt och när vi träffas kan vi utnyttja tiden effektivt och bygga vår kultur."

Cecilia Bergensjö Peab

“Att införa den här typen av system är självklart en digitaliseringsresa, men också en innovationsresa.”

Nils Olsson Lime Technologies

“Grade TALENT skapar engagemang bland medarbetare och stöttar verkligen chefen i det dagliga arbetet.”

    Hör av dig!

    Är du nyfiken och vill veta mer om hur vi kan hjälpa just din organisation eller företag? Hör av dig så återkommer vi så fort vi kan!