GRADE

Engagera, utveckla och behåll era medarbetare

Vi är övertygade om att engagerade medarbetare med rätt kompetens är nyckeln till framgång för alla typer av verksamheter. Plattformen GRADE är en unik kombination av ett pulsmätningsverktyg, en lärplattform och ett Talent Management System – som hjälper er att nå er fulla potential. 

Våra kunder är allt ifrån mindre företag till Sveriges allra största arbetsgivare inom både privat och offentlig sektor. 

Plattformen

GRADE är en digital plattform som säkrar er kompetensförsörjning genom lärande, utveckling och medarbetarengagemang. Väx i plattformen utifrån behov och aktivera enkelt de delar ni behöver för att säkra hela medarbetarresan. 

Plattformen är uppdelad i Onboarding, Engage, Learning och Talent – som kombineras helt sömlöst. Nedan kan du läsa mer om plattformens olika delar och hur de hjälper er att engagera, utveckla och behålla era medarbetare

Grade Onboarding

Effektivisera verksamheten med Onboarding

Onboarding är en viktig pusselbit i en organisations kompetensförsörjning. Medarbetare som får en bra introduktion tenderar att snabbt bli varma i kläderna, ha ett högre engagemang och stanna kvar i verksamheten längre.

Grade Engage

Pulsmätning för chefer och medarbetare

Med Engage kan ni mäta medarbetarengagemanget i er verksamhet. Engage gör pulsmätningar utifrån olika index. Genom intuitiva dashboards kan ni analysera och jämföra resultat över tid och mellan avdelningar – och få förslag på åtgärder utifrån mätningarnas resultat.

Grade Talent

Ett flexibelt Talent Management System

Grade Talent är ett Talent Management System som lägger grunden för agila HR-processer. Talent hjälper er att digitalisera och strukturera era processer för medarbetarsamtal, feedback, kompetenshantering, målstyrning och mycket mer.

Grade Learning

En kraftfull lärplattform med inbyggt författarverktyg

Learning är ett Learning Management System (LMS) som ökar era medarbetares kompetens genom flexibla läraktiviteter. Grade Learning är ett kraftfullt LMS som används av hundratals företag och organisationer inom både privat och offentlig sektor.

Vad säger våra kunder?

Vill du komma i kontakt med oss?

Fyll i formuläret så återkommer vi så fort vi kan!