Do grade things!

Det enda som är konstant är förändring och den undgår ingen – oavsett bransch eller sektor. Förändring kan bli en organisations undergång eller framgång, och för att överleva i en föränderlig värld krävs agila metoder och arbetsprocesser.

Med vår plattform GRADE kopplar du ihop lärandet med kompetensutveckling och kan säkerställa att er organisation utvecklas i takt med omvärlden. GRADE effektiviserar ert arbete, så att ni kan fokusera på det som är viktigt för er.

En plattform, ett kretslopp

GRADE skapar ett kretslopp av kompetens, lärande och engagemang. Fyra steg som täcker in allt som krävs för att arbeta mer agilt.

Analysera behov

För att kunna utvecklas måste du först kartlägga och ta reda på hur nuläget ser ut. Använd GRADE för att få svar på frågor kring vilken kompetens som finns i er organisation, hur medarbetarengagemanget ser ut och om ni kompetensutvecklar era medarbetare på ett effektivt sätt.

Planera aktiviteter

Vilka steg bör tas för att ni ska nå era verksamhetsmål? Med GRADE kan ni enkelt bryta ner er vision och era verksamhetsmål till individuella mål och aktiviteter för varje enskild medarbetare. Delegera ansvar och skapa självstyrande team för att skapa en mer agil verksamhet.​

Genomför aktiviteter

När kartläggningen av organisationens behov är genomförd är det dags att agera. GRADE är navet som säkerställer att ni rör er i rätt riktning genom att stötta era chefer i det dagliga arbetet och möjliggör individuella kompetensutvecklingsplaner.

Kontinuerlig uppföljning

För att kretsloppet ska bli komplett krävs kontinuerlig uppföljning av genomförda aktiviteter. GRADE hjälper er att ta reda på om de aktiviteter ni genomfört tagit er närmare era verksamhetsmål.

En plattform för effektivare kompetenshantering

GRADE är en plattform som skapar ett kretslopp av kompetens, lärande och engagemang. Plattformen kopplar på ett naturligt sätt ihop medarbetarnas prestationer, utvecklingsplaner och karriärvägar med flexibla läraktiviteter. 

GRADE:s unika kombination av både ett Talent- och Learning Management System lägger grunden för långsiktig tillväxt – både för verksamheten och medarbetarna själva. Använd hela plattformen för maximal effekt eller kom igång stegvis utifrån ert behov.

Plattformen innehåller följande delar:

Grade ENGAGE

Med ENGAGE kan ni mäta medarbetarengagemanget i er organisation. ENGAGE gör pulsmätningar utifrån olika områden. Genom intuitiva dashboards kan ni analysera och jämföra resultat över tid och mellan avdelningar – och få förslag på åtgärder.

Grade TALENT

TALENT är ett Talent Management System som lägger grunden för agila HR-processer. TALENT hjälper er att digitalisera och strukturera era processer för medarbetarsamtal, feedback, kompetenshantering, målstyrning och mycket annat.

Grade LEARNING - Learning Management System - LMS

Grade LEARNING

LEARNING är vårt egenutvecklade Learning Management System (LMS) som ökar era medarbetares kompetens genom flexibla läraktiviteter. LEARNING är ett kraftfullt LMS som används av flera hundra företag och organisationer inom både privat och offentlig sektor.

Grade ANALYTICS

Ta hjälp av ANALYTICS för att få överblick över plattformens samlade information och ta fram beslutsunderlag. I ANALYTICS kan ni på ett enkelt sätt analysera och visualisera data från TALENT, LEARNING och ENGAGE.

Varför GRADE?

Varför ska just du och din organisation använda GRADE? Klicka på bilden för att läsa mer om hur vi kan hjälpa dig utifrån dina förutsättningar och roll.

Vad säger våra kunder?

“Att införa den här typen av system är självklart en digitaliseringsresa, men också en innovationsresa.”

“Grade TALENT skapar engagemang bland medarbetare och stöttar verkligen chefen i det dagliga arbetet.”

"Genom att skapa utbildningar utifrån vad medarbetarna efterfrågar har vi skapat ett sug och förståelse att vi hela tiden behöver träna.”

Hör av dig!

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa er? Hör av dig så återkommer vi så fort vi kan!