Rekrytera, utveckla, engagera och behåll rätt medarbetare

Vi har samlat några av marknadens främsta HR-lösningar som hjälper er att säkra kompetensförsörjningen. Våra produkter kan användas helt fristående eller sömlöst integrerade som en helhetslösning utifrån er verksamhets unika behov och utmaningar.

Fyll i formuläret så återkommer vi med en prisuppgift.

Edit

Våra produkter

Grade Attract

Employer branding​

Grade Attract hjälper er att nå rätt kandidater och skapa ett bra första intryck som sticker ut ur mängden.

Grade Recruit

Rekryteringsverktyg

Grade Recruit är ett användarvänligt allt-i-ett-verktyg som hjälper er att attrahera och rekrytera rätt medarbetare.

Grade Refensa

Digital referenstagning

Effektivisera rekryteringen med automatiserad digital referenstagning med Refensa som en naturlig del av rekryteringsprocessen.

Grade Onboarding

Digital onboarding

Välkomna och introducera nya medarbetare med digital onboarding för bästa möjliga start på medarbetarresan.

Grade Engage

Pulsmätningsverktyg

Mät och analysera medarbetares engagemang och välmående med pulsmätningar.

Grade Learning

Learning Management System

Utveckla era medarbetare strategiskt och effektivt med flexibla läraktiviteter för maximal effekt.

Grade Talent

Kompetens- och målstyrning

Behåll era medarbetare och nå era mål med medarbetarsamtal, kompetenshantering, karriärvägar och 360°-feedback.

Hur kan vi hjälpa er?

Våra lösningar inom Talent Management sträcker sig över hela medarbetarresan, och kan skräddarsys efter era behov. 

Attrahera framtida medarbetare med en engagerande karriärsida som berättar er historia och ger en bild av hur det är att arbeta hos er. Vi hjälper er att skapa en karriärsida i Grade som lyfter ert employer brand och attraherar potentiella talanger.
Spara tid och säkra urvalet av kandidater med vår heltäckande rekryteringsmodul. Med stöd för bl.a. tester, kompetensbaserad rekrytering och digital referenstagning hjälper plattformen er att rekrytera rätt medarbetare på ett effektivt sätt.
Välkomna och introducera nya medarbetare med vår populära modul för digital onboarding. Låt nya medarbetare ta del av digitala utbildningar och checklistor för bästa möjliga start på sin anställning hos er.
Komplett LMS med fullt stöd för e-Learning, lärarledda kurser och flexibla Blended Learning-upplägg. Vår Learning-modul har ett inbyggt författarverktyg och heltäckande funktionalitet för effektiv kompetensutveckling med bl.a. testverktyg, tidsinställda certifikat, enkätverktyg och kurskataloger.
Digitalisera era medarbetarsamtal och säkerställ att samtalen blir genomförda som planerat och på det sätt ni önskar. Grade Talent innehåller guidande samtalsprocesser med frågemallar, mål och aktiviteter, kompetensprofil, utvecklingsplan och signering. Plattformen stödjer allt från enkla ad hoc-samtal med enskilda medarbetare till återkommande medarbetarsamtal för hela organisationen.
Mät och analysera engagemang och välmående med schemalagda enkäter som “pulsas” ut i organisationen med jämna mellanrum. Era medarbetare får möjlighet att ge feedback på sin arbetssituation på ett enkelt sätt och era chefer får förslag på åtgärder utifrån mätningarnas resultat. Grade innehåller även full funktionalitet för mer djupgående medarbetarundersökningar.
Kartlägg vilka roller och kompetenser som finns i er verksamhet, och hur väl de matchar den kompetens ni behöver för att nå era övergripande mål. Plattformen visualiserar kompetensgap på individ-, avdelnings- och verksamhetsnivå och lägger grunden för strategiska beslut kring t.ex. kompetensutveckling och rekrytering.
Använd 360°-feedback för att ge medarbetare och chefer feedback från flera olika perspektiv. I Grade kan exempelvis en självutvärdering kompletteras med feedback från närmsta chef, andra medarbetare och teammedlemmar.
Använd digitala karriärvägar för att visualisera vilka utvecklingsmöjligheter som finns i er verksamhet.
Genom att koppla er verksamhets vision och övergripande mål till individuella mål och aktiviteter för medarbetarna kan ni styra hela organisationen åt önskat håll.
Vilka är era nyckelpersoner och vilka är lämpliga efterträdare om de lämnar er verksamhet? Digitalisera er efterträdarplanering och framtidssäkra er verksamhet genom att planera för potentiella förändringar med kompatibla ersättare och riskhantering.
När medarbetarresan närmar sig sitt slut stöttar Grade i offboarding-processen, så att medarbetare som lämnar verksamheten får ett fint slut på sin anställning hos er och möjlighet att ge feedback i exit-enkät och samtal.

Vad säger våra kunder?

Hör av dig!

Vill du boka en demo eller veta mer om vår helhetslösning inom Talent Management? Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontakta oss

Edit