Hur möter du utmaningar med bristande kompetens i arbetslivet?

Hur möter du utmaningar med bristande kompetens i arbetslivet?

Brist på rätt kompetens i arbetslivet blir ett allt större problem för organisationer världen över. Hittar du inte de bästa kandidaterna kan det hindra tillväxt, minska konkurrenskraften och skapa betydande utmaningar i det dagliga arbetet. För dig som arbetar inom HR är det viktigt att förstå orsakerna bakom. Hur kommer det att påverka er organisation, och vilka strategier kan ni implementera för att vara bättre förberedda för framtiden? 

Varför saknar ni kompetens?

 • Teknologisk utveckling: Den snabba utvecklingen kräver nya färdigheter och kunskap som inte alltid finns tillgänglig på arbetsplatsen. Gapet mellan tillgänglig och efterfrågad kompetens är stort.
 • Demografiska förändringar: Dina anställda blir äldre och i vissa fall förlorar du lång och bra erfarenhet till pensionslivet. Det kan skapa ett vakuum av kompetens som är svårt att fylla.
 • Centralisering: Yngre arbetstagare tenderar att dra sig mot större städer när de är klara med studier. Det påverkar villkoren för näringslivet och ger städerna större ekonomisk tillväxtkraft. Därmed blir det svårt för landsbygden att attrahera kvalificerad kompetens.
 • Globalisering: Global konkurrens ökar efterfrågan på högkvalificerade medarbetare. Det kan vara svårt att attrahera den bästa kompetensen nationellt när du konkurrerar med stora globala varumärken. Detta bör du också ha i åtanke när du ska utannonsera en tjänst och marknadsföra den. Pratar du med rätt målgrupp, och ser du till att rätt budskap når de bästa kanalerna för de personer du vill nå?

Hur påverkar detta er organisation?

 • Minskad produktivitet: Utan rätt kompetens kan företag uppleva lägre produktivitet och effektivitet, vilket kan påverka resultatet negativt.
 • Ökade kostnader: Organisationer måste investera mer i utbildning och utveckling av anställda för att fylla kompetensgapet. Detta kan kosta både tid och pengar.
 • Förlust av konkurrenskraft: Företag som inte lyckas attrahera och behålla kvalificerade medarbetare kan förlora marknadsandelar till mer kompetenta konkurrenter.
 • Trivsel: När anställda måste täcka upp för bristande kompetens kan det leda till stress och lägre arbetsglädje, vilket i sin tur kan öka personalomsättningen.

Var förberedd och säkerställ rätt kompetens

Kom ihåg att det är organisationens ledare och HR-personal som spelar en nyckelroll i att hantera kompetensbristen. Men vad bör du egentligen göra?

Kartlägg kompetensen
Har du koll på all kompetens som finns i organisationen idag? Då har du en unik utgångspunkt för att få en översikt över kompetensgap och framtida utmaningar. Vet du exempelvis att en värdefull medarbetare är på väg att gå i pension? Då är det enkelt att planera för att kompetensen ersätts i en smidig överlappning. Har ni plötsligt behov av en digital marknadsförare? Då kan ni enkelt kolla om kompetensen redan finns i organisationen med hjälp av ett digitalt verktyg.

Kartlägg kompetensen med Grade Competence

Proaktiv rekrytering
Vissa får hundratals sökande utan att lyfta ett finger, medan andra organisationer har svårt att hitta rätt. Här handlar det i stor utsträckning om employer branding. Har målgruppen god kännedom om ditt varumärke som arbetsgivare, är sannolikheten större att de söker när du har lediga tjänster. Arbeta proaktivt med rekrytering och engagera potentiella kandidater innan ett akut behov uppstår.

Få hjälp med employer branding från vårt Boost-team

Utbildnings- och utvecklingsprogram
Investera i kontinuerlig utbildning och professionell utveckling för medarbetare, så att de kan uppdatera kompetens och färdigheter i linje med tekniken och marknadsmässiga förändringar. De flesta älskar att utvecklas på jobbet, så detta är en win-win både för organisationen och för medarbetarna.

Skapa digital utbildning med Grade Learning

Användning av teknik
Vi hejar på teknik! Med hjälp av avancerad HR-teknik kan ni skapa en unik översikt som bland annat kommer att identifiera kompetensbrist tidigt och säkerställa stöd för utbildning och utveckling på ett mer effektivt sätt. Rätt HR-teknik kan spara er mycket tid, och kommer att möjliggöra att ni kan ge mer rådgivande stöd till människorna i organisationen.

Läs mer om våra produkter

Så undviker du att diskriminera vid rekrytering

Så undviker du att diskriminera vid rekrytering

Diskriminering i samband med rekrytering är ett vanligt problem, och ofta sker det helt omedvetet. Som arbetsgivare är det viktigt att du undersöker vilka hinder som finns för att ge alla lika möjlighet att söka lediga anställningar och lika möjlighet till interna karriärmöjligheter. Det kan bland annat gälla att se över obefogade eller omotiverade krav i platsannonser när det gäller kompetens, bakgrund eller utbildning.

Börja gärna med att se över följande:

 • Hur ser våra rutiner ut för att ta fram kravprofiler?
 • Vilken typ av kompetens krävs för tjänsten (vid varje enskild rekrytering)?
 • Vilken rekryteringsform använder vi? Urvals-, direkt-, anbuds- eller intern rekrytering?
 • Hur ser möjligheterna ut för intern rekrytering och befordran.

Förra året inkom totalt 922 anmälningar om diskriminering inom arbetslivet, och 28 procent av dessa handlade om rekrytering (källa: DO:s årliga rapport 2023). I anmälningarna beskrivs hur arbetssökande väljs bort av skäl som har samband med en eller flera diskrimineringsgrunder. Utöver detta kan vi räkna med ett stort mörkertal. Nedan listar vi 6 tips för att bli mindre diskriminerande vid rekrytering.

1. Bli medveten om de egna fördomarna

Det är viktigt att rekryterare och rekryterande chefer är medvetna om sina egna fördomar och hur de kan påverka bedömningen av kandidater. Att aktivt arbeta med att minska och övervinna dessa fördomar är ett viktigt första steg.

2. Kompetensbaserad rekryteringsprocess

Genom att använda en kompetensbaserad rekryteringsprocess kan du säkerställa att alla kandidater bedöms kompetens- och situationsanpassat bland annat med hjälp av strukturerade intervjufrågor som bedömer relevanta färdigheter och erfarenheter.

3. Anonymisering av ansökningar

För att minska risken för omedveten diskriminering kan du överväga att anonymisera ansökningar i de tidiga skedena av rekryteringsprocessen. Det innebär att du tar bort namn, kön, ålder och andra identifierande detaljer från ansökningshandlingarna för att bedömningarna ska vara baserade enbart på kandidatens kompetenser och erfarenheter. Använd gärna urvalsfrågor att filtrera utifrån.

4. Rekrytera internt

Innan du påbörjar en extern rekrytering, börja med en noggrann kartläggning av befintliga medarbetares kompetenser och erfarenheter. Det kan inkludera att analysera deras tidigare prestationer, utbildningsbakgrund, färdigheter och intressen. Genom att identifiera befintliga talanger internt kan du upptäcka kandidater som redan har relevant erfarenhet och kunskap som matchar de lediga tjänsterna.

5. Mångfalds- och inkluderingsutbildning för rekryterande chefer

Att ge rekryterande chefer och beslutsfattare utbildning i mångfalds- och inkluderingsfrågor kan öka medvetenheten kring olika former av diskriminering och hur man kan undvika dem i rekryteringsprocessen. Det kan även bidra till att skapa en kultur där mångfald och inkludering prioriteras.

6. Utvärdera kandidaters feedback efter rekryteringsprocessen

Genom att ta vara på kandidatfeedback efter rekryteringsprocessens avslut får du en uppfattning om hur kandidaterna upplever er rekryteringsprocess och får värdefull feedback kring deras känsla av din organisation.  Kandidaterna kan bli värdefulla ambassadörer för er som arbetsgivare.

Vill du veta mer om hur Grades produkter kan hjälpa dig att undvika diskriminering?

5 tips för en bättre kandidatupplevelse

5 tips för en bättre kandidatupplevelse

Att attrahera och behålla kandidater är en avgörande pusselbit för de flesta organisationer, och en positiv kandidatupplevelse under rekryteringsprocessen kan vara det som skiljer er från era konkurrenter. Här kommer fem tips för att säkerställa en smidig och givande kandidatupplevelse i dina rekryteringsprocesser.  

1. Transparent kommunikation

Klar och tydlig kommunikation är grundläggande för en positiv kandidatupplevelse. Var transparent med information om hur processen kommer att se ut och ligger till, samt vilka tidsramar och förväntningar som finns knutna till den. Detta inkluderar även att ge konstruktiv feedback till kandidater som har varit på intervju eller har gjort personlighetstester. Genom att hålla kandidaterna uppdaterade och engagerade skapar du en atmosfär av öppenhet och förtroende för dig som arbetsgivare. Drar processen ut på tiden? Kontakta kandidaterna och berätta det. 

2. Var personlig i mötet med kandidaterna

Varje kandidat är en unik individ som sökt sig just till er organisation med tid och engagemang. Inför kontakt med kandidaten, läs på om hens bakgrund, erfarenhet och intressen. Visa att du har tagit dig tid att förstå deras profil och att du uppskattar deras engagemang i er eventuella dialog. Digital referenstagning bekräftar kompetens.

3. Använd digitala verktyg

Digitala verktyg är en kraftfull resurs för att förbättra kandidatupplevelsen. Använd ditt rekryteringssystem för att förenkla ansökningsprocessen, schemalägga intervjuer och sköta dialogen med kandidaten. Se även till att det system du använder är användarvänligt och tillgängligt för alla kandidater. Många rekryteringssystem har även digitala och automatiserade funktioner för att mäta kandidatupplevelsen – vilket ger dig värdefulla data för att förbättra processen inför framtida rekryteringar. 

4. Skapa en positiv intervjumiljö

Intervjuer är en viktig del av rekryteringsprocessen och det är viktigt att skapa en positiv och välkomnande miljö för kandidaterna som kommer på intervju. Se till att intervjuprocessen är strukturerad och att alla inblandade är väl förberedda. Ge också kandidaterna möjlighet att lära känna organisationen och er kultur genom att ge en liten rundvisning och berätta mer om er verksamhet och era värderingar. En positiv intervjumiljö visar att du är engagerad i kandidatens välbefinnande och trivsel.

5. Från kandidat till anställd

Rekryteringsprocessen slutar inte när en kandidat har tackat ja till ert jobberbjudande. Aktiviteter efter rekryteringens avslut är otroligt viktiga för att säkerställa att nya medarbetare integreras smidigt och känner sig välkomna i organisationen. Detta bör inkludera pre- och onboarding, mentorskap och regelbundna uppföljningar för att säkerställa att medarbetaren trivs och når sin fulla potential i sin nya roll. 

En positiv kandidatupplevelse är avgörande för att attrahera och behålla kandidater på dagens konkurrensutsatta arbetsmarknad. Genom att se över er rekryteringsprocess och kandidatupplevelsen kan du både attrahera de bästa kandidaterna och ge dem en givande upplevelse genom hela processen – oavsett om de fick jobbet eller inte.   

Vill du veta mer om hur kandidaterna upplever rekryteringsprocessen i just din organisation?  

Läs fler liknande inlägg

Skapa bästa möjliga start för nya medarbetare

Skapa bästa möjliga start för nya medarbetare

Efter en lyckad rekryteringsprocess har du signerat drömkandidaten. Men vad händer sen då? Nu börjar arbetet med att få det fina första intrycket att sitta kvar. Kandidaten ska känna sig säker på att hen har valt rätt arbetsgivare, och den röda professionella tråden ska löpa vidare hela vägen fram till anställningsstart.

Att lyckas med en bra onboardingprocess ger inte bara kandidaten bästa möjliga start på sin anställning, det stärker också ert employer brand. Man fokuserar ofta på att visa sina bästa sidor som organisation genom rekryteringsprocessen, men det är minst lika viktigt att framstå som en attraktiv och professionell arbetsgivare efter att anställningen har startat. Fokusera på att vara på topp genom hela anställningsprocessen, från start till slut!

Allt fler har börjat inse vikten av en bra introduktion, och det finns många anledningar till det. Den viktigaste anledningen är att få kandidaten att känna sig välkommen och därigenom underlätta för hen att så tidigt som möjligt bli en del av företagskulturen. En bra start kan betyda mycket för ett framgångsrikt arbetsförhållande.

6 tips för dig som vill skapa bästa möjliga start för era medarbetare:

1. Välkomstprogram och introduktion
Ett genomtänkt välkomstprogram är avgörande för att ge nya medarbetare ett bra första intryck. Det kan inkludera en rundtur på arbetsplatsen, presentation av nyckelpersoner och avdelningar samt en genomgång av företagets värderingar, kultur och historia. Mycket av informationen kan presenteras digitalt för att säkerställa att alla nya anställda får samma värdefulla information. Digital introduktion sparar också organisationen både tid och resurser. Se även till att all utrustning är klar första dagen. Datorutrustningen måste fungera, accesskort, eventuella arbetskläder och liknande måste vara redo. Ha gärna en välkomstgåva som blommor, choklad eller ett välkomstkort redo på skrivbordet. Då kommer den nya medarbetaren att känna sig uppskattad och väl mottagen.

2. Inkluderande företagskultur
En bra arbetsmiljö är en av de mest avgörande faktorerna för att trivas. Det är viktigt att din nya kollega snabbt inkluderas i denna arbetsmiljö. Om det passar kan det vara bra att ha en inkluderande aktivitet med aktiviteter som främjar samarbete, teambuilding och socialt umgänge kort tid efter start. Om det arrangeras något innan första arbetsdagen, se till att bjuda in den nya medarbetaren. Det är ett trevligt och informellt sätt att lära känna alla sina nya kollegor. Aktiviteter som skapar en känsla av samhörighet bygger ett psykologiskt band till företaget. Detta kan bidra till att arbetsförhållandet blir längre och kan vara en smart investering.

3. Utbildning
Bra utbildning är viktigt av många anledningar. För det första är det avgörande för att hjälpa den nya medarbetaren att snabbt känna sig bekväm i sin nya roll, vilket också sätter i gång produktiviteten. Lärande, ökad kompetens och känslan av att vara användbar är enormt viktigt för medarbetarens motivation och tillfredsställelse. En bra plan för utbildningen av nya kollegor är därför avgörande för en bra introduktion. Utbildningen kan ske genom ett mentorskap där en anställd eller chef ansvarar för att följa upp den nya medarbetaren. Det kan också göras digitalt. Med ett skräddarsytt digitalt introduktionsprogram kan ni säkerställa att utbildningen är likadan för alla, och frigöra tid och resurser i organisationen. En kombination av mentorskap och digital introduktion är optimalt. Nya medarbetare observerar andra i liknande roller och lär sig mycket av dem. Och att kunna fråga, diskutera och observera ger mycket lärande. De olika utbildningsformerna är inte ömsesidigt uteslutande, men de kompletterar varandra och ger det bästa resultatet.

4. Kommunikation och feedback
Se din nya kollega. Hur går det med arbetsuppgifterna? Är utrustningen och åtkomsten för att göra jobbet effektivt i ordning? Har personen kommit väl in i arbetsmiljön? Se till att ha regelbundna avstämningar för att se till att medarbetaren tas om hand. Det finns många exempel på nya medarbetare som placeras framför en dator utan att veta vad de ska göra eller vem de kan fråga. Detta måste undvikas till varje pris. En bra start innebär att se till att nya medarbetare blir sedda och uppföljda tills de är självgående. Uppmuntra till öppen och regelbunden kommunikation mellan nya medarbetare och deras chefer och kollegor. Erbjud också regelbunden feedback för att hjälpa dem att förbättra sig och utvecklas i sina roller. Med digital introduktion kan du sätta upp checklistor för att följa med i utvecklingen hos den nya medarbetaren. Du kan skapa skräddarsydda utbildningsprogram och uppgifter som bidrar till ökad kompetensutveckling. På så sätt bygger de nya medarbetarna kompetens samtidigt som de håller sig sysselsatta, och kommer säkert och effektivt in i arbetet utan att organisationen behöver använda egna resurser för utbildningen.

5. Utvärderingsprocess och uppföljning
På första arbetsdagen är det viktigt att genomföra ett introduktionssamtal. Detta samtal bör innefatta förväntningar på den nya medarbetaren, men även den nya medarbetarens förväntningar på organisationen och ledningen. Efter en viss tid kan ni fortsätta samtalet. Lever båda upp till förväntningarna? Ett sådant samtal ger utrymme för utveckling åt båda håll samtidigt som man är säker på att båda parter är nöjda. Om chefen är nöjd är detta en utmärkt tidpunkt att betona det. Bra feedback är viktigt för ökad motivation.

6. Kontinuerlig förbättring
Slutligen, se till att kontinuerligt utvärdera och förbättra introduktionsprogrammet baserat på feedback från nya medarbetare och andra inblandade. Detta kommer att bidra till att säkerställa att organisationen fortsätter att erbjuda bästa möjliga start för alla nya anställda.

Lycka till!

Vill du veta mer om hur ni kan utveckla er pre- och onboarding av nya medarbetare med hjälp av Grade Onboarding? 

Läs fler liknande inlägg

Avslagsmeddelanden bygger också employer brand

Avslagsmeddelanden bygger också employer brand

Oavsett om du har 20 eller 100 sökande till ett ledigt jobb är det viktigt att alla som inte går vidare till anställning får ett avslagsmeddelande. Vad kan du göra för att avslaget ska kännas värdefullt för den sökande – och även för dig?

Sökande lägger ner mycket tid och ansträngning när de skickar in sin ansökan – de har läst igenom annonsen, satt ihop sin ansökan, gjort sitt bästa för att visa vilka de är och sedan tagit sig igenom alla ansökningssteg. De har en förhoppning om att bli en del av din organisation, och kandidaterna minns processen och ifall de fick svar eller inte. Detta påverkar deras bild av er organisation även på sikt. Sannolikheten är också stor att kandidaten nämner för vänner och bekanta hur de blev bemötta, och genom dålig återkoppling tappar vi både en bra kandidat och försämrar vårt rykte. Det är svårt att svara alla personligt, men det finns några saker du kan tänka på för att göra avtrycket så bra som möjligt.

Tips för ett bra avslagsmeddelande:

 
Tacka för ansökan
Kandidaten har lagt ner tid på att skicka in sin ansökan till just din organisation. Det är det viktigt att tacka för.
 
Skriv lite mer utförligt än ”vi har gått vidare med andra kandidater”
Meddelandet behöver inte vara jättelångt, det kan finnas många anledningar till att kandidaterna inte gick vidare och det kan vara svårt att motivera så att det passar alla om det varit många ansökningar. Men skriv gärna lite mer än en rad om att ni gått vidare med andra kandidater och repetera gärna vad det var ni efterfrågade.
 
Var personlig
Prata direkt till kandidaten och använd gärna ett du-tilltal.
 
Avsluta uppmuntrande
Lägg gärna till ”Lycka till i framtiden!” eller ”Varmt välkommen att söka till oss igen!” till exempel.

 

Fyra nivåer bland kandidater

Ofta kan man dela in de sökande i fyra nivåer.

 • Den som inte är aktuell och som inte heller har lagt ner arbete i ansökan
 • Den som inte är aktuell för den här tjänsten, men har skrivit en genomarbetad ansökan
 • Den som inte kom på intervju, men kunde ha varit aktuell – med andra ord en person du vill ha en professionell relation till
 • Den som har varit på intervju

Nivå 1 – den oengagerade kandidaten
Om det är tydligt att kandidaten inte har ansträngt sig i ansökningstexten är det högst troligt att personen antingen inte är intresserad eller att hen skickar ut en massa ansökningar. Men kom ihåg att detta också kan vara en person som inte har mycket erfarenhet av att skriva ansökningar, till exempel en nyutexaminerad student eller någon som har haft samma jobb i många år. Om du fått en ansökan som var full av skrivfel eller andra fel, till exempel att kandidaten glömde att byta företagets namn i ansökan, kan det värdefullt att återkoppla detta.

Nivå 2 – den som inte är aktuell
Om någon har skrivit en bra ansökan, men där kompetensen inte överensstämmer med arbetsuppgifterna, vore det fint om du har möjlighet att skriva en mening om detta. Det kan faktiskt vara så att jobbannonsen inte var tillräckligt tydlig. Det kan också hända att den här personen kan vara aktuell för en annan tjänst på företaget i framtiden.

Nivå 3 – den som du gärna skulle ha haft på intervju, men som inte riktigt nådde upp till kraven
I det här fallet skulle det vara bra om du hade tid att skriva en eller två meningar om varför den här sökanden inte blev kallad till intervju. Kandidater inom denna nivå kan få samma meddelande, till exempel “Vi fick många högkvalificerade ansökningar till den här tjänsten. Vi märkte att din ansökan var välarbetad och intressant för oss. Du kom inte på intervju, men vi skulle gärna vilja att du ansöker till en tjänst hos oss i framtiden.”

Nivå 4 – den som har varit på intervju
Här bör du ringa kandidaten eller till och med bjuda in till ett samtal. Hen har kanske lämnat in ett arbetsprov, genomgått personlighetstest och varit på flera intervjuer. Ett annat alternativ är att skicka avslagsmeddelandet först och sedan bjuda in till samtal för att förklara avslaget mer ingående.

Vill du veta vad kandidaterna tycker om er ansökningsprocess? 

Läs fler liknande inlägg

5 tips för bra jobbannonser

5 tips för bra jobbannonser

Ska du anställa en ny kollega? En jobbannons har främst två viktiga uppgifter – att attrahera rätt kandidater och att bygga ert arbetsgivarvarumärke. Sättet din jobbannons är skriven och utformad på kommunicerar mer med omvärlden än du tror. Är texten korrekt och formell? Spännande? Seriös? Full av energi? Ganska ofta kan även roliga och kreativa företag skriva lite för stela och högtidliga jobbannonser – något som inte speglar organisationen och därför kanske lockar helt fel kandidater.

5 tips för att locka rätt sökande:

1. En beskrivande tydlig jobbtitel som fungerar bra i många kanaler
Det första kandidaten möter är rubriken/titeln. Det är den som dyker upp i sökningar och listor, och som avgör hur många som klickar sig vidare för att läsa mer. Det innebär att du behöver tänka på saker som sökord, rubriksättning och läsbarhet. På många plattformar, till exempel LinkedIn där titlar matchar kandidaternas erfarenheter, är det inte bra med en för lång titel där kanske den delen som berättar mest om vilken tjänst det överhuvudtaget rör försvinner vid första anblick på grund av för många tecken. Lägger du titeln sist i en sådan annonsrubrik finns det risk att kandidaten missar vad det är för tjänst.

Även i andra kanaler, som på Indeed eller Platsbanken där kandidaten kan söka på den vanligaste titeln kopplat till rollen, är det bra att matcha titel/rubrik med vilken tjänst det faktiskt rör. Det är viktigt att kandidaten får en tydlig uppfattning om vad det är för roll och att den går att hitta. Detta gäller även Google, om kandidaten googlar efter jobb.

2. Fånga intresset snabbt! 
Tänk på Attention, Interest, Desire, Action (AIDA). För att någon överhuvudtaget ska klicka på din jobbannons måste du väcka uppmärksamhet tidigt. Kanske kan du sätta en rubrik som sticker ut lite? När en potentiell kandidat klickar på annonsen måste han eller hon bli intresserad snabbt, så inled gärna annonsen med en härlig bild som beskriver arbetsplatsen och väcker nyfikenhet.

3. Tänk utifrån den sökande
Börja med att beskriva den sökande. Vem letar du efter? Vad kan personen bidra med? Vilka arbetsuppgifter kommer personen att ha? Och vilket team kommer personen att mötas av på arbetsplatsen? 

4. Våga vara personlig
Skriv personligt. Allt fler fokuserar på personliga texter, och många förväntar sig texter som berättar något om företagets kultur och vad dess medarbetare brinner för. Våga vara lite personlig och rolig, om det matchar er arbetsplats. Och använd gärna personliga bilder.

5. Tänk utanför boxen. Kanske behöver du skapa något mer än en traditionell jobbannons? Se till exempel på denna fantastiska film från Kantega i jakten på fler utvecklare. En film kan leva länge och bygger arbetsgivarvarumärke även när ni inte rekryterar aktivt. 

Behöver du hjälp med att nå ut med din jobbannons? 💻 Vi har lång erfarenhet av vad som krävs för att få en kandidat att lägga märke till din annons, bli intresserad av tjänsten och kanske till och med ansöka – eller tipsa någon annan som kan vara lämplig.

Läs fler liknande inlägg

Positiv offboarding stärker arbetsgivarvarumärket

Positiv offboarding stärker arbetsgivarvarumärket

Många organisationer lägger mycket tid och kraft på onboardingprocesser, men något som kan vara lätt att missa är en bra offboarding när en anställd väljer att gå vidare. Genom en strukturerad och välplanerad offboardingprocess med medarbetaren i fokus säkerställer du att avslutet blir så bra som möjligt, vilket på sikt resulterar i ett starkare employer brand och många utvecklingsmöjligheter.

Några punkter som kan vara viktiga i en offboardingprocess är:

Avslutningsintervju 
Boka ett personligt avslutningssamtal strax innan medarbetarens sista dag. Ni får möjlighet att tillsammans debriefa anställningstider och medarbetaren får yttra sina tankar och komma med feedback kring organisationen och anställningen. Vad kan vi göra bättre nästa gång? Kan personen tänka sig att rekommendera oss i framtiden? Ha gärna en intern mall så att alla som slutar får samma frågor, inte minst för mätbarhetens skull.  

En personlig avtackning 
Anpassa avtackningen utifrån individen. Vissa trivs i rampljuset, andra inte. Se över hur ni ska hålla avtackningen för att det ska bli så fint och personligt som möjligt för samtliga.  

Håll kontakten! 
Att ha kontakten med en tidigare kollega är ovärderligt – de besitter en enorm kunskap som kan vara användbar för alla nyanställda som ska ta över deras tidigare position. Det ska inte heller uteslutas att en tidigare anställd vill återvända till din organisation vid ett senare tillfälle. Eller kanske bli kund i framtiden? Fråga om det är okej att ni håller kontakten, och på vilket sett hen önskar att göra det. Kanske via LinkedIn?  

Exit-enkät – samla in information och mät trender 
Exitenkäter, eller avslutningsundersökningar, är värdefulla verktyg för organisationen när en anställd väljer att lämna. Genom att anonymt samla feedback från medarbetare kan du identifiera områden där förbättringar behövs. Det kan vara allt från arbetsmiljö och ledarskap till arbetsuppgifter och förmåner. Denna insikt gör det möjligt att mäta trender, och du får chans att göra de anpassningar som behövs för att bidra till att fler trivs och väljer att stanna.  

Kartlägg kompetensen 
Vad har medarbetaren som lämnar organisationen för kompetensprofil? Genom att kartlägga kompetenser och se över vilka förändringar som skett sen medarbetaren rekryterades kan du identifiera vilka gap som behöver fyllas. Är det samma kompetens som organisationen behöver idag, eller har det förändrats med tiden? Använd gärna ett digitalt verktyg för att kartlägga kompetensen så att det alltid finns dokumenterat.  

Läs fler liknande inlägg

Karlstads kommun årets Attract-vinnare på Grade Awards

Från vänster: Johanna Zander, Liselott Hjärpe, Asude Unver, Christina Stenstrand och Katarina Glennert

Karlstads kommun årets Attract-vinnare på Grade Awards

Juryns motivering: “Här hittar du stolta kollegor som med äkta arbetsglädje utvecklar staden långsiktigt och hållbart. På ett glatt, snyggt och genomtänkt sätt har denna organisation jobbat hårt med sitt arbetargivarvarumärke och för att förstärka den redan välkända bilden av solen som skiner över staden – årets pris för Grade Attract går till Karlstads kommun!”

I denna intervju möter vi Liselott Hjärpe och hennes kollegor som arbetar med HR på Karlstads kommun.  

Stort grattis till priset! Vad är receptet bakom ert starka arbetsgivarvarumärke?  

– Vi har arbetat för en enhetlig kommunikation och jobbat med Karlstads kommuns varumärke på bred front. Sättet vi kommunicerar kommunen som plats och kommunen som arbetsgivare påverkar såklart varandra, kommunikation och HR har jobbat i tätt samarbete vilket har varit framgångsrikt. 

I motiveringen uppmärksammade juryn er interna stolthet. Hur genomsyrar det er kommunikation mot potentiella framtida medarbetare? 

– Vi försöker alltid hitta belägg för de påståenden vi gör i kommunikation till potentiella kandidater. Att majoriteten av våra medarbetare är stolta över sina jobb har framgått upprepade gånger i våra medarbetarundersökningar. Inom Karlstads kommun finns många goda ambassadörer och det är något vi gärna lyfter utåt och kommer jobba ännu mer med framöver. 

Har ni något tips till andra organisationer som vill göra samma resa som ni gjort?

– Hitta dragkraften hos varandra, för oss har det varit avgörande att jobba funktionsövergripande. Vi tycker om det arbetssättet och har fler samarbeten genom olika partners, samarbetskommuner och liknande. 

Ni utvecklar ju hela tiden ert vinnande koncept – har ni några nya spännande projekt på gång? 

– Ja verkligen, vi står inför att införa en ny styrmodell som bygger på ett processorienterat arbetssätt. Det kommer stärka förutsättningar för den gemensamma dragkraften ytterligare och vi kommer kunna jobba ännu mer funktionsövergripande. 

Slutligen – har ni hittat någon bra plats på kontoret för er nya fina pokal?

– I skrivande stund ligger den i min (HR-strategens) datorväska och kommer med från möte till möte. Vi är så många som gjort jobbet med arbetsgivarvarumärket och vi sitter på olika adresser. Så priset vandrar runt och presenteras för kollegor inom HR och kommunikation. Slutmålet är en mästerlig plats i en av våra gästentréer.  

Om Grade Awards

Grade Awards är ett pris som delas ut på Gradedagarna till organisationer som utmärkt sig extra i sitt arbete inom HR och kompetensförsörjning. Priset delas ut inom fyra olika kategorier.

Vinnare 2023:

Årets Grade Employee Journey – Nacka kommun
Årets Grade Talent – Würth
Årets Grade Recruit – Serviceförvaltningen, Stockholms stad
Årets Grade Attract – Karlstads kommun

Läs fler liknande inlägg

Serviceförvaltningen på Stockholms stad vinnare av årets Grade Recruit på Grade Awards

Från vänster: Linn Qvarnström, Ellen Åkerberg, Anna Nordahl, Karin Toll Lane och Carla Adriasola.

Serviceförvaltningen på Stockholms stad vinnare av årets Grade Recruit på Grade Awards

Juryns motivering: Genom tydligt servicefokus med ständiga mätningar och förbättringar har den här organisationen utmärkt sig lite extra det här året. De har vunnit interna hederspris, ökat sin kundnöjdhet och varit föredömliga i effektivitet. Priset för årets Grade Recruit går till serviceförvaltningen på Stockholms stad!   

I denna intervju möter vi Karin Toll Lane, verksamhetschef rekrytering på Serviceförvaltningen inom Stockholms stad.

Stort grattis till priset, Karin! Vill du börja med att berätta om dig själv? 

– Jag heter Karin Toll Lane och jag är verksamhetschef för rekryteringsteamet på Serviceförvaltningen i Stockholms stad. Jag brinner verkligen för att leverera proffsiga konsulttjänster, och har varit med och byggt upp den här avdelningen under nio år nu. Jag kommer tidigare från managementkonsult-branschen och bemanningsbranschen, men är från början socionom som har jobbat inom akutsjukvård och flyktingmottagning. Därför känns det väldigt spännande att vara tillbaka i samhällets tjänst igen, efter några år inom konsultbranschen.

Vad är receptet bakom er framgång inom en effektiv rekryteringsprocess?

– Vi har under de här nio åren verkligen lyckats att attrahera och rekrytera oerhört bra konsultprofiler med en stor portion nyfikenhet, engagemang och driv framåt. Vi har också lyckats ta tillvara på det i hög utsträckning, trots att vi befinner oss inom de tajta ramar som det innebär att vara en kugge i en stor organisation. Vi har ständigt sökt förbättringar och förfinat det vi gör. Det är inte en enmansshow, det är drivet av ett helt team som är nyfikna, öppna och verkligen vill framåt. I dagsläget är vi 23 stycken på avdelningen, och vi hjälper alla trettio förvaltningar i Stockholms stad samt alla helägda bolag inom Stockholms stad. Alla har möjlighet att köpa in våra tjänster inom rekryteringsstöd. Vi jobbar alltså inhouse, och man köper våra tjänster högst frivilligt.

I motiveringen uppmärksammade juryn att ni hela tiden jobbar med förbättringar och mätningar. Hur genomsyrar det ert dagliga arbete?

– Alla konsulter mäts på sina uppdrag. Vi har ungefär 1000 uppdrag per år, och vi har under alla nio år som vi varit igång skickat enkäter till rekryterande chef efteråt. De får 10-11 frågor om de har haft hjälp med ett helt uppdrag. Frågorna rör bland annat bemötande, stöd och helhet. Resultatet får varje rekryteringskonsult för att de ska kunna följa upp deras arbete uppfattats. Vissa kan tycka att det är lite nervöst, men det avdramatiserar vi. Det handlar om ett lärande, vi vet på riktigt att vi håller en riktigt hög kvalitet med det höga resultat vi får. Parallellt har konsulterna krav på sig att göra ett antal reflektioner kring sin egen insats på minst 25 % av uppdragen. Någon gång kan det ju bli fel, och det är inte hela världen, allt går att fixa och lära sig av. Sedan sju år tillbaka mäter vi även kandidatupplevelsen. Vi är nu inne och testar Realcruit för att få mer ännu mer data om kandidatupplevelsen som ligger oss varmt om hjärtat.

Vi tittar över processerna hela tiden och skruvar och plockar idéer från kund och kandidat där vi hittar saker vi kan ändra. Större frågor tar vi upp i en arbetsgrupp, vi följer en checklista för förändring med ett antal frågor vi ska svara på och hur gruppen ska ta det vidare för att sedan om förslaget är bra implementera. Det är en del i vår löpande verksamhetsutveckling. Vi jobbar även mycket med omvärldsbevakning, där vi delar upp ansvaret. Vi tittar bland annat på tester, mångfald, inkludering, arbete och hälsa, search, kandidatupplevelse och rekryteringsprocessen i stort. När vi hittar något bra, då plockar vi in det och följer vår checklista för förändring. Sedan ett halvår har vi en egen verksamhetsutvecklare som är driver för merparten av dessa utvecklingsinitiativ vi hittar.

Har ni något tips till andra organisationer som vill göra samma resa som ni gjort?

– För att hänga med i en föränderlig tid där allt kan ändras och är under ständig tillväxt måste man mobilisera medarbetarna i verksamhetsutvecklingen. Vi lägger tid på att omvärldsbevaka, förfina och förbättra. Våra tjänster säljs också till extremt konkurrensutsatta priser, det är inte dyrt jämfört med om man köper tjänsterna ute på marknaden. Det har gjort mycket av vår framgång. Vi vill vara en organisation som är i framkant. Vi jobbar inom Sveriges största kommun, då kan man inte vara först på allt, men vi har en ambition att alltid fånga upp nya digitala verktyg och arbetssätt. Vi har regler att leva upp till, så om saker är tveksamma får vi välja att avstå.

Ni utvecklar ju hela tiden ert vinnande koncept – har ni några nya spännande projekt på gång?

– Vi tittar ständigt på nya saker och är mycket uppvaktade av tekniska lösningar. Nu är det mycket på temat att använda digitaliseringens möjligheter och AI ytterligare, det kommer ständigt nya smarta lösningar. Då behöver vi se över vad som är möjligt att integrera i befintliga system, men också vad som är möjligt att använda utifrån informationssäkerhetsaspekten och GDPR. Många lösningar är fantastiska men inte anpassade utifrån offentlig sektor.

Vi har jobbat mycket den senaste tiden med bedömningsankare. Det är ett stort projekt tillsammans med Nils Hallén, utgår från Stockholms stads chefsprofil. Vi har fem kompetenser som är viktiga, och då lägger vi upp vad som är viktigt att titta efter när vi rekryterar och intervjuar kopplat till kompetenserna. Syftet är att skapa en likvärdig struktur för hur vi bedömer dessa egenskaper och värderar svaren från våra kandidater. Det är viktigt att vi skapar arbetssätt och strukturer för att vara så eniga som möjligt i hur vi bedömer chefsprofiler för att motverka godtycklighet i bedömningen. Bedömning av människor kan vara jättesvårt.

Slutligen – har ni hittat någon bra plats på kontoret för er nya pokal?

– Vi har ett aktivitetsbaserat kontor, och där har vi ett skåp där vi bland annat har en fin prideflagga från vår HBTQ-utbildning, och bredvid där står glaspokalen. De flesta passerar där, så det är väldigt synligt. Vi blev väldigt överraskade att vi vann!

Om Grade Awards

Grade Awards är ett pris som delas ut på Gradedagarna till organisationer som utmärkt sig extra i sitt arbete inom HR och kompetensförsörjning. Priset delas ut inom fyra olika kategorier.

Vinnare 2023:

Årets Grade Employee Journey – Nacka kommun
Årets Grade Talent – Würth
Årets Grade Recruit – Serviceförvaltningen, Stockholms stad
Årets Grade Attract – Karlstads kommun

Läs fler liknande inlägg

Cookies ("kakor") består av små textfiler. Dessa innehåller data som lagras på din enhet. För att kunna placera vissa typer av cookies behöver vi inhämta ditt samtycke. Vi på , Grade använder oss av följande slags cookies. För att läsa mer om vilka cookies vi använder och lagringstid, klicka här för att komma till vår cookiepolicy.

Hantera dina cookieinställningar

Nödvändiga cookies

Nödvändiga cookies är cookies som måste placeras för att grundläggande funktioner på webbplatsen ska kunna fungera. Grundläggande funktioner är exempelvis cookies som behövs för att du ska kunna använda menyer och navigera på sajten.

Funktionella cookies

Funktionella cookies behöver placeras för att webbplatsen ska kunna prestera som du förväntar dig, exempelvis så att den känner av vilket språk som du föredrar, för att känna av om du är inloggad, för att hålla webbplatsen säker, komma ihåg inloggningsuppgifter eller för att kunna sortera produkter på webbplatsen utefter dina preferenser.

Cookies för statistik

För att kunna veta hur du interagerar med webbplatsen placerar vi cookies för att föra statistik. Dessa cookies anonymiserar personuppgifter.

Cookies för annonsmätning

För att kunna erbjuda bättre service och upplevelse placerar vi cookies för att kunna anpassa marknadsföring till dig. Ett annat syfte med denna behandling är att kunna marknadsföra produkter eller tjänster till dig, ge anpassade erbjudanden eller marknadsföra och ge rekommendationer kring nya koncept utifrån vad du har köpt tidigare.

Cookies för personlig annonsmätning

För att kunna visa relevant reklam placerar vi cookies för att anpassa innehållet för dig

Cookies för anpassade annonser

För att visa relevanta och personliga annonser placerar vi cookies för att tillhandahålla unika erbjudanden som är skräddarsydda efter din användardata