Fem fördelar med digital referenstagning

Fem fördelar med digital referenstagning

Ska ni anställa en ny medarbetare? Ett sätt att få koll på hur personen har fungerat i olika situationer på en arbetsplats är att ta referenser. Men hur kan du vara säker på att referensen du ringer verkligen är en före detta chef eller kollega? Och hur och när når du lättast en referensperson? Martin Heden Lindgren är CSO på Gradebolaget, Refensa, han berättar mer om fördelarna med digital referenstagning.

Att rekrytera ”fel” person till en tjänst kostar i genomsnitt 700 000 kronor. Dessutom lägger hela organisationen tid och energi på att lära känna och lära upp en ny person. Att i så stor grad som möjligt säkerställa att man rekryterar rätt person är därför viktigt för hela organisationen.

– Att gå på ”magkänslan” eller ”läsa mellan rader” när man rekryterar kan vara olycksbådande och är något man vill förhindra genom hela rekryteringsprocessen, menar Martin Heden Lindgren. Man är mer benägen att tycka bättre om personer som är mer likasinnade, fast det kanske är en annan personlighetstyp som behövs för att komplettera kompetens inom organisationen.

Detta gäller självklart i lika hög nivå när det är dags att ta referenser. När man pratar med en person tenderar man att bli subjektiv och läsa mellan raderna, vilket kan leda till att man tolkar personen fel och fattar felaktiga beslut.

– När man istället använder digital referenstagning minskar risken för subjektivitet då processen sker standardiserat på samma sätt varje gång, berättar Martin. Frågorna bestäms på förhand. Alla referenspersoner får samma frågor som ställs på samma sätt, vilket gör att kvaliteten på svaren förbättras och resultaten blir enklare att jämföra. Detta säkerställer även att inte diskriminerande frågor och följdfrågor ställs under referenstagningen.

Nödvändigt med referenstagning

Ett sätt att säkerställa att en ansökande kandidat har den kompetens och erfarenhet som organisationen eftersöker, är att använda referenstagning. Utifrån den arbetsrelation som referenspersonen och kandidaten har haft, kan referenspersonen bedöma kandidatens potential och uppskatta kandidatens arbetsprestation och kapacitet.

– En referensperson kan också bekräfta den uppfattning man fått om kandidatens personlighet och karaktär och räta ut eventuella frågetecken som kan ha uppstått vid intervjutillfället, kompletterar Martin. En gedigen och väl genomförd referensprocess ger också ett bra underlag för kommande onboarding då rekryterande chef kan få viktig information för att hjälpa den nya kandidaten att så snabbt som möjligt komma in i verksamheten.

Fem fördelar med digital referenstagning

Martin berättar att man genom att använda digital referenstagning får struktur på hela rekryteringsprocessen och referenstagningen blir säkrare och snabbare, både för den som rekryterar, för kandidaten och för referenspersonen.

1. Validitet genom verifiering
I den digitala referenstagningsprocessen får referenspersonen verifiera sig till exempel via BankID. Det innebär att det verifieras att personen verkligen är den man utgett sig för att vara. Det går också att se att referenser och kandidat inte delar på samma IP-adress, skulle det vara fallet kan man larma för bedrägeriförsök.

2. Ökad kvalitet
När referenstagningen genomförs standardiserat och de förutbestämda frågorna ställs på samma sätt till alla referenspersoner, ökar kvaliteten på referenstagningen. Det blir omöjligt att ”läsa mellan raderna” vilket gör att subjektiviteten och risk för diskriminering minskar.

3. Sparar tid och pengar
I genomsnitt sparar ett företag cirka 108 minuter per kandidat med digital referenstagning, vilket motsvarar cirka 615 kronor. Om företaget gör referenstagning på 40 kandidater per månad, motsvarar det en besparing på cirka 25 000 kronor eller 9 arbetsdagar per månad. Genomför man många rekryteringar kan man med andra ord spara mycket tid och pengar.

4. Referenstagning ”on demand”
Rekryteraren startar processen genom ett par knapptryck och är sedan klar. Kandidaten bjuder sedan själv in sina referenser genom att fylla i kontaktuppgifter och svara på cross-checking-frågor som senare också ställs till referenserna. Referenspersonen får ett meddelande och kan själv välja när och från vilken enhet de önskar svara. 51 % av alla referenser väljer att svara utanför ordinarie kontorstid.

5. GDPR-säkert
När referenserna har svarat får rekryteraren en automatiskt aggregerad och lättöverskådlig referensrapport som är helt säker att enligt GDPR dela via mejl och länk. Efter en bestämd tidpunkt kan man anonymisera kandidaters och referensers personuppgifter. Alla uppgifter som hanteras lagras inom EU.

Vill du prova hur digital referenstagning fungerar?

Behöver du oroa dig för Quiet Quitting?

Behöver du oroa dig för ”Quiet Quitting”?

Runt om i sociala medier kan man stöta på begreppet Quiet Quitting, som kan översättas ungefär med att säga upp sig i det tysta. Men vad innebär det egentligen? Och hur vet du om det pågår på din arbetsplats?

Begreppet ”Quiet Quitting” handlar inte nödvändigtvis om att någon ska säga upp sig, utan kan ses mer som en tyst protest från de anställda mot att göra ”det lilla extra”, utöver det man faktiskt är anställd för. ”Det lilla extra” kan till exempel handla om att besvara mejl på fritiden eller att stanna kvar efter arbetstid för att slutföra en uppgift. ­Alltså att man gör något på sin lediga tid, utan att man får någon faktisk ersättning för det. Men det kan också till exempel vara att komma med ett förbättringsförslag, medvetet bidra till en bättre teamkänsla eller att vilja effektivisera en arbetsuppgift. ”Det lilla extra” kan alltså även utföras på ordinarie arbetstid.

I många företagskulturer finns dock en förväntan på att de anställda alltid ska göra det ”lilla extra” eller ”go the extra mile” som det kallas på engelska. Och den förväntan kanske förstärktes under pandemin när många arbetade hemifrån. Dels för att gränsen mellan arbete och fritid blev mer diffus, dels för att chefer fick minskad möjlighet att överblicka sina anställdas arbete.

Varför trendar det nu?

Pandemin och distansarbetet kan vara en av många förklaringar till att anställda utövar Quiet Quitting. Om de nu tvingas tillbaka till kontoret mot sin vilja, även om distansarbetet har funkat bra, så kanske de känner att arbetsgivaren inte litar på dem och de känner sig kontrollerade och övervakade. Det kanske också innebär att flexibiliteten minskar och att de får svårare att få ihop det så kallade livspusslet. Du som arbetsgivare kanske bör fundera på syftet med att du tvingar in dina anställda till kontoret.

Under pandemin ökade också viljan av att göra något ”mer” och bidra till samhällsnytta. Den viljan drog igång trenden med ”The great resignation” i bland annat USA, och även en del företag här i Sverige fick känna på den. Duktiga medarbetare blev headhuntade och lämnade sina jobb eftersom möjligheten att arbeta var som helst plötsligt uppenbarade sig. Varför ska man då vara kvar i en anställning där arbetsgivaren inte bidrar till någon samhällsnytta och inte bryr sig om en som en individ bara för att kontoret råkar ligger nära hemmet?

Vad kan du som arbetsgivare göra?

Om din personal dyker upp varje dag och (bara) gör det de ska utan att protestera så behöver det inte betyda att de utövar Quiet Quitting. Men om du som arbetsgivare vill att dina anställda ska göra ”det lilla extra” under sin arbetstid så bör du se till att de anställda verkligen trivs på sin arbetsplats.

En företagskultur där chefen mejlar sent på kvällen och förväntar sig att någon ska svara, eller att de anställda ska vara tillgängliga på sin fritid, det är ingen sund företagskultur. Sitter denna kultur i dina väggar så måste du vara den som ändrar den. Du som arbetsgivare kan aldrig förvänta dig att dina anställda ska vara tillgängliga utanför arbetstid, även om det kanske finns individer som kan tänka sig att vara det. Dina anställda har en tendens att ärva ditt beteende, även om de inte mår bra av det.

I grund och botten är Quiet Qutting som sagt en tyst protest som vittnar om att de anställda inte riktigt trivs. Och det är väl ingen hemlighet att de som trivs och har kul på en arbetsplats tenderar att göra ett bättre jobb. Du kan jämföra det med att du ska köpa färdiglagad mat, vill du helst köpa den rätten som är tillagad av en matälskare eller den rätten som är tillagad av en som inte vill laga mat men som behöver pengarna?

Om någon säger upp sig så kan det vara smittsamt, om en person gör det, så tenderar fler att följa efter. Om du som arbetsgivare vill vara säker på att dina anställda inte utövar Quiet Quitting och att de inte säger upp sig så snart de blir headhuntade och får ett bättre erbjudande, så bör du ha regelbunden kommunikation med dina anställda.

Kommunikation och respekt

Att sätta en gräns mellan arbete och privatliv är viktigt för att vi ska hålla över tid. Vi har dessutom mycket som stressar oss i samhället redan med inflation, krig och sjukdomar. Vi vill inte ha mer stress. Detta måste du som arbetsgivare acceptera och respektera.

Det är egentligen ganska enkelt. De anställda stannar kvar så länge du kan möta deras behov och de olika individerna kan ha olika behov. Det kan handla om trevliga kollegor, bra lön, anställningstrygghet, känslomässig trygghet, en bra chef, bra förmåner, flexibilitet, utvecklingsmöjligheter och att de vill känna sig betrodda och accepterade.

Att ta reda på och tillgodose alla anställdas behov är omöjligt och det är nog ingen som förväntar sig att en arbetsgivare kan genomföra allt. Men det finns hjälpmedel för att kunna få regelbunden feedback om hur dina anställdas välmående och engagemang ser ut. Då får de anställda möjlighet att lyfta om något inte är bra och också ge förbättringsförslag. Det finns också stöd för att få bra och utvecklande medarbetarsamtal. När du får en bra struktur för dina anställda och deras behov, kommer de att känna sig sedda som individer och du kommer att kunna fånga upp någon innan den utövar Quiet Quitting.

Marknadsföringsguide för rekryterare

Marknadsföringsguide för rekryterare 

Att rekrytering går hand i hand med marknadsföring blir alltmer tydligt när rekryterare ska slåss om de rätta talangerna. Därför kan det hjälpa dig som rekryterar att tänka ur ett marknadsföringsperspektiv för att nå ut till rätt talanger. Precis som i marknadsföring handlar det nämligen om att identifiera sitt erbjudande och sin målgrupp och anpassa sitt budskap till de man vill nå.

Ta fram värdet i ert erbjudande

Det första steget för dig som rekryterar är att ta fram ert så kallade EVP, Employer Value Proposition. EVP är kärnvärdet i hur ni vill uppfattas som arbetsgivare. Du tar fram ditt EVP genom att sätta ord på vad det är som gör er unika och varför någon ska välja er som arbetsgivare. Det räcker med en text på en till två meningar om vad ni erbjuder och hur ert erbjudande skiljer sig från era konkurrenter.

Så här gör du för att hitta ert EVP:

 • Intervjua dina medarbetare och fråga vad de uppskattar med er som arbetsgivare.
 • Identifiera de arbetsgivare som konkurrerar om kandidater med liknande kompetens som de ni söker.
 • Besök konkurrenternas karriärsidor och fundera på hur ni kan särskilja ert erbjudande och hur ni vill framstå.
 • Sammanfatta och formulera ert EVP med vad era medarbetare uppskattar hos er som arbetsgivare och vad som skiljer ert erbjudande från era konkurrenters.

Identifiera er målgrupp

För att nå ut med ditt budskap behöver du först bestämma vem eller vilka du vill kommunicera till. Förmodligen vill du nå flera målgrupper, beroende på vilken roll du ska tillsätta. De målgrupperna är kanske intresserade av olika saker och du kan behöva anpassa vad och hur du kommunicerar till dem.

Skapa en kandidatprofil

För att hitta rätt målgrupp behöver du definiera demografiska och intressebaserade faktorer. Vem ska du anställa? Var finns personen du ska anställa? Vilka personlighetsdrag har personen du ska anställa? När du kan svara på de frågorna ökar sannolikheten för att veta vart din önskade kandidat letar efter jobbinformation och vilken utbildning och yrkeserfarenhet personen har. Det hjälper dig att också att få reda på vart personen söker inspiration och kunskap och vad som är viktigt när personen ska ta ett karriärbeslut.

Så här gör du för att ta fram er kandidatprofil:

 • Bestäm vilka målgrupper som är viktigast
 • För varje målgrupp, svara på frågorna; Vad jobbar de med idag? Vilka problem har de? Vilka drivkrafter har de? Vad skulle motivera dem att byta jobb?
 • Ta fram ett övergripande budskap för varje målgrupp?

Hur du kommunicerar med målgruppen styrs också av var i den så kallade kandidatresan de befinner sig. En målgrupp skulle kunna vara passiva/ovetande kandidater, alltså personer som inte aktivt söker jobb men som blir intresserade av ditt budskap. En person kan gå från passiv till intresserad, från att överväga, till att göra en ansökan och från att vara en medarbetare till att bli en ambassadör.

Med vetskap om målgruppens plats i kandidatresan

Utifrån att veta var i kandidatresan din målgrupp befinner sig så kan du bestämma ditt budskap och anpassa ditt sätt att kommunicera, inte bara efter vem du talar med, utan även efter hur långt en person är från att söka ett jobb.

Så anpassar du kommunikationen för kandidater som inte aktivt söker jobb,

 • Väck intresse genom att dela med er av intressanta projekt ni arbetar med.
 • Väck känslor och nyfikenhet genom att ge insyn bakom era kulisser, till exempel genom att ha en Instagram-kanal som ni ägnar åt employer branding.
 • Få potentiella kandidater att förstå varför de ska välja just er som arbetsgivare, ett ha ett tydligt EVP underlättar.

Så anpassar du kommunikationen för kandidater som aktivt söker jobb,

 • Ha tydliga rollbeskrivningar och erbjudanden i din platsannons för att visa vad kandidaten får hos er.
 • Ha med en tydlig uppmaning att ansöka, en så kallad tydlig ”Call To Action”.
 • Gör det enkelt för kandidaterna att ansöka, även från mobiltelefonen.

Sammanfattningsvis

Utifrån att veta var i kandidatresan din målgrupp befinner sig så kan du bestämma ditt budskap och anpassa ditt sätt att kommunicera, inte bara efter vem du talar med, utan även efter hur långt en person är från att söka ett jobb.

Vill din organisation stärka ert employer brand och attrahera rätt kandidater?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Grade acquires Realcruit – strengthening the offering within HR tech

Grade acquires Realcruit– strengthening the offering within HR tech

Grade continues to grow and acquires Realcruit. Realcruit offers a user friendly and profound software for the automated measuring of candidate experience, with improved candidate experience as the main goal. The candidate experience is an important part when building a strong employer brand, and with the help of Realcruit, you can quickly identify and improve the recruitment process with candidate feedback.

– We are very happy to welcome Realcruit into our group and our product vision of an end-to-end-solution covering the entire employee journey. We have noticed a great demand for a GDPR compliant solution for measuring candidate experience, from both existing and potential customers. Through the acquisition of Realcruit, we are now meeting that need and further strengthening our product offering to help our customers improve their internal recruitment processes and their employer brand, says Rickard Kajson, CEO of Grade.

– That Realcruit now enters Grade aligns perfectly with our vision; 100% satisfied candidates in the recruitment process. Realcruit is in a position where we are ready to take the next step to broaden our market and our product further. As part of Grade, there are great benefits in the form of synergies between product and market. With Grade’s skills and resources, the product can now be developed even further, and create more value for our customers by improving their candidate experience and employer brand” says Linus Wetterlind, founder of Realcruit.

About Grade

The expanding group, consisting of the companies Varbi, Grade, Workbuster, Refensa and Realcruit. Grade offers a unique end-to-end platform covering the entire employee journey. The group’s annual revenue amounts to SEK 150 million, of which near 90% is recurring income. Viking Venture is the main investor of the Grade group.

Grade förvärvar Realcruit och förstärker sitt erbjudande inom HR-tech

Grade förvärvar Realcruit och förstärker sitt erbjudande inom HR-tech

Koncernen Grade fortsätter att växa och förvärvar nu Realcruit. Realcruit erbjuder ett användarvänligt och djupgående verktyg för automatiserad mätning av kandidatupplevelser med förbättrad kandidatupplevelse som främsta mål. Detta bidrar till ett starkare employer brand genom att snabbt identifiera vad kandidaten fått för upplevelse av rekryteringsprocessen.

– Vi är otroligt glada över att få med Realcruit i vår koncern och vårt helhetserbjudande. Vi har märkt en stor efterfrågan gällande en GDPR compliant-lösning för att mäta kandidatupplevelsen, både från befintliga och potentiella kunder. Genom förvärvet av Realcruit tillgodoser vi nu det behovet och stärker vårt produkterbjudande ytterligare för att hjälpa våra kunder förbättra sina interna rekryteringsprocesser och sitt employer brand, berättar Rickard Kajson, VD för Grade.

– Att Realcruit nu går vidare till in i Grade-koncernen linjerar perfekt med vår vision; 100% nöjda kandidater i rekryteringsprocesser! Realcruit är i ett läge där företaget är redo för nästa steg, att bredda marknaden och utveckla produkten. Som en del av koncernen finns stora fördelar i form av synergier mellan produkt och marknad. Tack vare Grades spetskompetens och resurser kan produkten ytterligare förbättras, för att skapa ännu större värde för kunderna i form av förbättrad kandidatupplevelse och employer branding, säger Linus Wetterlind, grundare av Realcruit.

Om koncernen Grade

Den växande koncernen består nu av bolagen Varbi, Grade, Workbuster, Refensa och Realcruit. Grade erbjuder en helhetslösning inom Talent Management som sträcker sig över hela medarbetarresan. Koncernen omsätter 150 Msek varav nära 90% är återkommande intäkter. Största ägare är Viking Venture.

Klicka här för att läsa mer om Realcruit. 

Click here for english version.

Webinar – Samtal om lärande – trender och tekniker

Samtal om lärande – trender och tekniker

Vad är en lärande organisation och vilka är de senaste trenderna inom lärande? Detta och mycket mer kommer vår VD Rickard Kajson att diskutera med branschkollegan Mattias Borg i ett rundabordssamtal den 10 november klockan 8.00-9.00. Samtalet anordnas av HerbertNathan & Co och sker helt digitalt. Klicka här för att läsa mer och anmäla dig!

Ny kund: Elon

Välkommen till vår nya kund Elon

Vi kan nu stolt välkomna Elon som ny kund! Ett spännande samarbete där vår plattform kommer användas till utbildning av butik- och lagerpersonal.

Ny exjobbare Astrid Ekman hos Grade

Ny exjobbare Astrid Ekman hos Grade

Säg hej till Astrid, ny exjobbare hos oss.

Hej Astrid och välkommen till Grade! Berätta gärna lite mer om dig själv, vad du pluggar och vad du ska göra ditt examensjobb inom.

”Hej och tack för välkomnandet!

Jag pluggar Teknisk Fysik på LTH och på fritiden tycker jag om att laga mat till mina kompisar, sporta och så drejar jag ibland. Jag skriver just nu mitt exjobb inom Machine Learning och ska utveckla ett system som ger Grades användare rekommendationer om relevanta kurser de ännu inte gått.

Förhoppningsvis leder det till att användare upptäcker mer innehåll och att de sporras till att läsa kurser som kan höja deras kompetens. Det känns väldigt kul hittills, så jag ser verkligen fram emot den här hösten på Grade!” 

Vi välkomnar Burlövs Kommun som ny kund

Välkommen Burlövs Kommun som ny kund

Nu var det klart, vi har tecknat avtal med Burlövs kommun! Kul och spännande tycker vi och ser fram emot ett givande samarbete.

Klicka här om du vill läsa mer om hur GRADE funkar i offentlig sektor.

Välkommen Max Strandberg

Välkommen Max Strandberg

Detta är Max, vårt senaste tillskott i Grade-familjen. Han har tidigare både sommarjobbat och gjort ex-jobb hos oss, och har nu valt att bli en del av Grade på heltid. Vi passade på att ställa några frågor.

Hej! Vem är du egentligen?

– Hej! Mitt namn är Max Strandberg och jag är en nyexaminerad civilingenjör inom software engineering. Med intresse för utvecklingens alla aspekter är jag en full-stack utvecklare på Grade. Det innebär att jag bl.a. ser till att GRADE-plattformen både ser bra ut, men även fungerar som den ska.

Vad gör du på fritiden?

–På fritiden så tycker jag om att mecka bilar, fiska, träna, laga mat, spela spel och rita. 

Vad är det bästa med Grade tycker du?

– Det bästa med Grade är människorna och miljön de skapar. Tack vare att Grade är ett lite mindre företag får man lära känna alla och man kommer väldigt nära varandra i vardagsarbetet!

Varmt välkommen in i teamet!

Vi fortsätter att växa tillsammans med Varbi

Från vänster: Rickard Kajson, VD för den nya koncernen och Magnus Mollstedt, VD på Varbi

Vi fortsätter att växa tillsammans med Varbi

Vi är stolta och glada över att få välkomna Varbi till Workbuster & Grade-familjen. Tillsammans fortsätter vi att bygga ett modernt och starkt företag med målet att bli marknadsledande SaaS-leverantör inom talent acquisition, onboarding, learning och talent management.

– Varbis starka position som ledande rekryteringssystem för den offentliga sektorn och större organisationer ger oss en bra grund för att skapa mervärde för såväl nya som befintliga kunder. Företagen passar fantastiskt väl ihop och stärker vår position inom mjukvarusegmentet för HR i de nordiska länderna, säger Rickard Kajson, VD för den nya koncernen.

– Det var ett lätt beslut att gå samman med Grade och Workbuster eftersom våra produkter passar så bra ihop. Som grupp kommer vi kunna stärka produktutbudet till våra kunder och leverera en helhetslösning till HR-avdelningar och skapa en grund för ytterligare tillväxt i såväl Sverige som internationellt, säger Magnus Mollstedt, VD på Varbi.

Om Varbi

Varbi, som grundades 2007, är en ledande leverantör av rekryteringssystem och marknadsföring inom rekrytering till offentliga och organisationer i Norden och Benelux. Genom att bygga meningsfulla och värdeskapande relationer med kunder, kandidater och partners samt att erbjuda ett omfattande rekryteringsverktyg för den offentliga sektorn och företagskunder har Varbi varit en av de snabbast växande ATS (Applicant tracking system) leverantörerna i Norden under de senaste åren.

Läs hela pressreleasen här

Läs mer om Varbi här

Tack Simon och Elmer

Tack Simon och Elmer

Sommaren lider mot sitt slut och tiden med våra sommarjobbare lika så. Ett stort tack och lycka till i framtiden till Simon Hyttfors och Elmer Dellson, som trots omvärldens omständigheter, har kämpat hårt och nått i mål med sitt projekt.

Viking Venture köper Grade och Workbuster AB

Viking Venture köper Grade och Workbuster AB

Vi är glada och stolta över att berätta att Grades tillväxtresa fortsätter. Investmentbolaget Viking Venture köper Grade och Workbuster med målet att bli marknadsledande i Norden inom mjukvara för HR. Workbusters rekryteringsverktyg hjälper företag att stärka sitt employer brand, attrahera rätt kandidater och säkra urvalet. 

Läs mer om Workbuster här.

Läs mer om Viking Venture i pressreleasen här.

Sommarjobbare till Grade i Lund

Sommarjobbare till Grade i Lund

Varje sommar försöker vi ta in två sommarjobbare som får möjligheten att utveckla i vår mjukvara, i skarp miljö. Vi passar därför på att välkomna in två nya personer till kontoret i Lund.

Hej på er, vilka är ni då?

”Hej! Vi heter Elmer och Simon, och pluggar båda två till civilingenjör i datateknik vid LTH. Elmer är en Lundensare (egentligen född i Uppsala, men berätta inte det för någon) med stort engagemang i diverse studentspex, i AF-Borgens stora sal och på nationsscen, som gillar att spela både datorspel och piano.

Simon är född i Stockholm men bosatt i Lund sedan 6 år, har varit mycket engagerad i studentliv både på nation och LTH, och är en mångsysslare som älskar matlagning och roliga projekt av alla dess slag.”

Vad ska ni göra på Grade i sommar då?

”Vi kommer jobba med Grades API:er och plattform nu i sommar, och ser fram emot att få både utveckla och utvecklas hos er!”

Kul! Välkomna till Grade!

Ex-jobbare utvecklar teams-integration

Ex-jobbare utvecklar Teams-integration

Våra ex-jobbare Freja och Max är nu inne på sista veckan hos oss. Innan de själva går på semester passade vi på att fråga dem lite om hur det har gått.

Hej Freja och Max! Hur har er tid på Grade varit?

– Vi har under vår tid på Grade känt oss väldigt välkomnade. Framförallt har det varit roligt att vi arbetat med något som det finns ett konkret behov av, så att det har känts väldigt värdefullt samt motiverande. Sedan önskar vi såklart att vi hade fått se hur Grade brukar vara när Corona inte tvingar oss till många distansmöten. Oavsett har vi i alla fall haft en kul tid där alla har varit tillmötesgående och nyfikna på vad vi gjort.

Vad har ni haft för er?

– Det vi har undersökt är en integration av Microsoft Teams och Grades plattform för att kunna förbättra distansundervisning. Detta har inneburit en stor variation på uppgifter – där vi både har fått hålla i flera intervjuer, gjort prototyper och testat dessa iterativt. Vi har även utvecklat en första variant av integrationen med målet att automatisera så mycket som möjligt för att undvika dubbelt arbete där man behöver konstruera kurstillfällen i både Grades plattform och Microsoft Teams. Nu görs helt enkelt både delar samtidigt!

Vad har ni lärt er?

– Under arbetets gång har vi både lärt oss att hantera kundkontakt och förstå användarna samt deras utmaningar. Vi har även lärt oss att det finns en hel del begränsningar i vilken funktionalitet som finns tillgänglig för utvecklare när man integrerar två olika applikationer och hur man måste kompromissa med detta. Till sist har vi lärt oss att utveckling tar sin tid och kan vara oförutsägbart.

Tack för er tid och ett stort lycka till i framtiden!

Skapa effektfulla e-Learnings under sommaren

Skapa effektfulla e-Learning under sommaren

När du skickat in formuläret kan du ladda ner e-Learning-dokumentet. Vi återkommer inom kort med inloggningsuppgifter.

Webinar: Engagera med digitala medarbetarsamtal

Webinar: Engagera med digitala medarbetarsamtal

Onsdagen den 26 maj kl 10:00-10:30

Är du intresserad av att hålla digitala medarbetarsamtal och vill få lite mer kött på benen om hur det fungerar? Vår Head of People & Culture, Christoffer Landin och Content Manager, Anna Lindström kommer dela med sig av sina bästa tips hur man håller mer engagerande medarbetarsamtal. Klicka på knappen nedan för att anmäla dig!

Henning Karlsson på Grade – medarbetarutveckling i tidningen chef

Artikel i tidningen Chef om medarbetarutveckling med vår Henning Karlsson

Tillsammans med tidningen chef har vår egen Henning Karlsson samlat sina tankar omkring medarbetarutveckling. Klicka på knappen för att läsa artikeln!

Välkommen Liseberg som ny kund

Grade och Lisebergs logotyp

Välkommen Liseberg som ny kund

Nya spännande nyheter! Vi har precis tecknat avtal med vår nya kund Liseberg och  framför oss har vi ett samarbete som är spännande, kittlande och fyllt av mycket glädje, precis som en dag på Liseberg! Läs mer om Liseberg här.

upGrade 2021

Grade Tack upGrade

Tack för upGrade 2021!

Nu vårt återkommande event upGrade klart och i vanlig ordning samlade vi våra fantastiska och engagerade kunder. upGrade är ett användarforum för inspiration, erfarenhetsutbyte och nyheter, för våra kunder. Denna gång innehöll upGrade presentationer från både Telenor och Region Stockholm. Stort tack till samtliga deltagare!

Grade på PiLA 2021

Grade på PiLA

Traditionsenligt deltar vi idag på PiLA – Personalvetarnas arbetsmarknadsdag på Lunds universitet, dock denna gång digitalt. Det är alltid givande för oss att vara ute och träffa nya människor som intresserar sig och brinner för samma typ av HR-frågor som vi också jobbar med. Vi får en liten inblick i hur och vad framtidens HR-chefer och personalvetare tänker. Läs mer om PiLA här – https://personalvetareilund.se/pila/

Peab på Chef.se

Peab gör en imponerande storsatsning på kompetensutveckling

”Rätt kompetens och kunskap är avgörande för vår framgång. Vi vill att individen ska växa. Då växer vi också som företag”, säger Anders Berge, Chef för kompetensförsörjning på Peab. Byggkoncernen gör en imponerande storsatsning på lärande och använder vår plattform för att visualisera karriärkartor och utvecklingsmöjligheter för varje enskild medarbetare.

Vem är Emma Overgaard?

Vem är Emma Overgaard?

Vi lyckades fånga Emma mellan implementationsprojekten och passade på att ställa några frågor.

Vem är du och vad gör du på Grade?
– Jag heter Emma Overgaard och arbetar som implementationskonsult d.v.s. med att se till att våra nya kunder får en bra och inspirerande start med systemet. Jag visar vad de kan göra utifrån hur de arbetar idag, och vad de skulle kunna göra nästa år.

Vad har du gjort tidigare?
– Jag har en ganska bred profil. Jag är utbildad översättare, har jobbat med UX writing, support- och kommunikationsstrategi, lärande, förändringsledning, systemimplementation, och som L&D på ASSA ABLOY Entrance Systems innan jag började på Grade.

Vad gör du på fritiden?
– Läser, promenerar och tränar ute med vänner, lagar mat, syr och passar på att plugga en magisterutbildning i kvalitets och ledarskapsutveckling.

Hur tror du framtiden ser ut gällande engagemangs- och kompetenshöjande mjukvara?
– Det finns enkla grunder för vad en bra ledare gör för att synliggöra vägen mot visionen och stärka individen och gemenskapen, och därmed engagemanget. Bra systemstöd måste göra det enkelt för alla att jobba enligt de grunderna. Och bra system är lätta och självklara att använda för chef och medarbetare. I framtiden krävs det också att det är lätt att komma igång, och att man kan bygga ut sin användning över tid, utan att låsa in sig i ett system.

Vad är det bästa med att jobba på Grade?
– Det finns en fin trygghet och tillit till alla anställda. Ledningen har ett bra kundfokus och kundkretsen är väldigt bred och kul att jobba med.
Vi är det lilla bolaget med det stora hjärtat och det ännu större systemet.

Vill du veta mer om hur själva implementationsprocessen går till? Läs mer här.

Webbutbildning till Fritidbåtsägare åt Transportstyrelsen

Trots vinterkylan är våren snart är på ingång. Transportstyrelsen har precis släppt sin helt öppna webbutbildning för fritidbåtsägare och vi har hjälpt till att modernisera och mobilanpassa innehållet. Vill du gå utbildningen eller bara se hur vi löste det? Klicka på länken!

Gå till utbildningen

Exjobbare återigen hos Grade

Exjobbare åter hos Grade

Vi har återigen studenter som gör sina ex-jobb hos oss. Max är tillbaka och ny i huset är Freja. Välkomna till Grade (igen), vad pluggar ni och vad ska ni ägna er tid åt?

–Tack! Både Max och jag (Freja) pluggar datateknik på LTH och ska som sagt göra våra exjobb på Grade. Vårt mål är att förbättra plattformen genom att integrera GRADE’s läraraktiviteter närmare Microsoft Teams. Därför jobbar vi just nu med interaktionsdesign för att få fram ännu användarvänligare koppling till Microsoft Teams från GRADE.

Vi är i ett väldigt tidigt stadie och har precis börjat på Lo-Fi-prototyper, men vi ser framemot att se det färdiga resultatet i sommar och den spännande vägen dit!

Vi säger tack och lycka till! 

Nr 1 LMS – Businesswith

Nummer 1 LMS

En kul nyhet är att vår plattform har blivit rankad 1:a inom LMS på BusinessWith.se – Sveriges största jämförelsesite för it-system. Dessutom har våra kunder gett oss toppbetyg i kategorierna mobil och support. Är ni på jakt efter ett nytt HR-system, LMS, pulsmätningsverktyg? 

Testa att köra systemguiden på www.businesswith.se för att jämföra olika system inom en mängd olika kategorier. Då får ni ett svar och kan se vilka system som matchar era behov på bästa sätt. 

Vill du veta mer om vårt LMS – LEARNING? Klicka på knappen. 

God jul

God Jul!

Med ett tidsenligt ”julkort” vill vi på Grade passa på att önska er alla en god jul!

Telenor till final i Swedish Learning Awards

Telenor nominerade till Swedish Learning Awards

Vår kund Telenor har gått vidare till Final i Swedish Learning Awards 2020.

Tävlingen arrangeras av Swedish Learning Association och är ett sätt att lyfta och hylla Sveriges främsta köpare, leverantörer och lösningar inom kompetensutveckling.

Telenor är nominerade i kategorin ”Bästa utbildningsavdelning/akademi” och den 25 november kommer en vinnare att koras.

Vi håller tummarna!

Läs mer om Swedish Learning Awards här! https://swelearn.se/swedish-learning-awards.html

Vem är Bas Mensink?

Vem är Bas Mensink?

Om någon av våra kunder har haft en fråga eller ett supportärende, har de förmodligen haft kontakt med vår supportansvarige Bas. Med en enormt hög customer satisfaction i vår helpdesk är han en mycket viktig resurs i vårt dagliga arbete. Men vem är då denna GRADE och Zendesk-expert?

Bas! Vem är du och vad gör du på Grade? 

– Mitt namn är Bas Mensink och jag ansvarar för Grades kundsupport. Skickar man in ett ärende till vårt supportsystem Zendesk då är det primärt jag som tar hand om det. Jag prioriterar ärenden och vidarebefordrar eller eskalerar dem vid behov. Mitt mål är att hitta grundorsaken till problemet, så att vi kan åtgärda det på bästa sätt. Beroende på hur komplicerat problemet är så försöker jag hitta lösningen själv, eller så ber jag en av våra utvecklare eller projektledare att följa upp.

En annan viktig del i mitt arbete är att sammanställa feedback från våra kunder för att förbättra vår plattform. Det är våra kunder som använder vårt system dagligen och att lyssna på deras åsikter är en självklarhet. Tillsammans har vi redan effektiviserat många supportprocesser, men vi jobbar kontinuerligt med att förbättra supporten, bl.a. genom våra hjälpartiklar i supportsystemet.

Vad har du gjort tidigare? 

– Jag är holländare och har bott i Sverige sedan 2007. I Nederländerna har jag jobbat med webbutveckling, interaktionsdesign och projektledning i flera år. Efter jag kom till Sverige har jag jobbat med projektledning och kundsupport för olika typer av verksamhetssystem. En riktig IT-kille alltså.

Vad gör du på fritiden?

– Som bilden kanske avslöjar är jag en passionerad cyklist. På helgerna hittar du mig på MTB-cykeln i skogen eller på en av Skånes fina landsvägar. Senaste tiden har jag fastnat för padel, men en knäskada håller mig borta just nu. En bra film eller tv-serie kan också behaga mig. Annars reser jag och min sambo gärna för att upptäcka nya ställen, åker skidor i fjällen eller tar långa promenader.

Hur tror du framtiden ser ut gällande engagemangs- och kompetenshöjande mjukvara?

– Att engagera och behålla medarbetare är väldigt viktigt i ett samhälle som kräver mer och mer dokumenterad kunskap och kompetens. Givetvis krävs det mycket mer än bara mjukvara, men en digital plattform där alla kompetenser och utbildningar samlas är ett väldigt bra hjälpmedel.

Nu när vi vet att det fungerar att jobba hemifrån för de flesta organisationer, ligger vägen öppen för att digitalisera fler utbildningar, samtal och pulsmätningar. Det gäller att hålla översikt och vägleda både medarbetare och chefer, och då passar GRADE-plattformen alldeles utmärkt.

Vad tycker du är det bäst med att jobba på Grade?

– Det känns bra att vara omgiven av trevliga och kompetenta kollegor. Där alla jobbar på med sina egna områden, men har produktens utveckling och nöjda kunder som gemensamt mål.

Vi har ett bra samarbete med våra kunder, både stora och små, vilket gör att kommunikationen blir mer personlig. Att känna sig uppskattad, både av kollegor och kunder, gör mig glad varje dag jag cyklar till jobbet.

Tack Bas! 

Vem är Charlotte Härnvi?

Vem är Charlotte Härnvi?

Grade växer och vi blir fler och fler! Kul! Vårt senaste stjärnskott är Charlotte Härnvi!

Charlotte! Vem är du och vad gör du på Grade? 

– Jag är en glad och energisk göteborgare som älskar sälj. Det är så roligt att jobba med människor, finna lösningar som kunden inte ens har tänkt på själv och lösa problem – och sälja något som jag verkligen tycker är bäst på marknaden.
Jag som älskar mötet med kunden tycker Corona är supertråkigt! Jag längtar tills vi kan ha våra fysiska möten och nätverksträffar. Saknar det sköna snacket vid kaffeautomaten…

Vad har du gjort tidigare?
– Jag pluggade internationell ekonomi i Uppsala – och fastnade p.g.a. kärleken… Men också närheten till Stockholm. Jag insåg att sälj var något jag brann för och då är Stockholm så mycket roligare att jobba i! Jag var med från allra första början av Benify’s historia och har sedan dess jobbat i mindre bolag i vitt skilda branscher i hela världen. Jag startade min egen vinimportfirma i Sri Lanka och har bott i flera olika länder, bl.a. ute i bushen i Västafrika. Men nu är det gott att ha lugnat ner sig och fokusera på den svenska marknaden.

Vad gör du på fritiden?

– Med två vilda pojkar, 7 och 10, blir det inte direkt några lördagar i soffan. Det är lego i hela huset, pingisbord i vardagsrummet, studsmattelek hela familjen, ja, fullt ös. Fast jag hade nog ändå haft svårt att sitta still, älskar att fixa och dona. Det ska grävas i trädgården, tallbarr måste blåsas bort från taket (har 15 tallar på tomten), müsli ska göras, mat ska lagas – och mitt i allt är det ju ljuvligt med ett bad! Helst havsbad, men Fyrisån får väl duga. Sommar som vinter. Avslutningsvis en enkel vinprovning medan min man lagar mat. Det är en ideal lördag för mig.

Hur tror du framtiden ser ut gällande engagemangs- och kompetenshöjande mjukvara?

– Jag ser längtan efter att bli sedd, utmanas och kompetensutvecklas överallt, i min egen och mina vänners vardag. Samtidigt ser jag ett stort behov av kompetensutveckling på marknaden. Det går inte ihop. Men grejen är att det behöver inte vara svårt! Lika många som säger att de är oengagerade i sitt jobb säger att de skulle bli mer motiverade och vilja stanna om de fick en tydligare utvecklingsplan och blev mer sedda av sin chef.

Med digitala verktyg är det inte så svårt som många verkar tro! Det behövs en automatiserad process där kompetens, engagemang och lärande inte jobbar i silos utan synkroniserade i ett kretslopp.

Och behovet lär ju knappast bli mindre när våra barn växer upp. De är vana vid att synas, mätas, jämföra – och illojala som tusan om de inte ser ett större värde eller tycker chefen är kass.

Vad är det bästa med Grade?

– En fantastisk organisation. En kombination av ett större bolags trygghet och struktur, och ett mindre bolags energi och närhet. En coachande kultur där man delar med sig och ser sig som ett team. Det känns som vi är ett lag som ska ut på plan! Du vet, man står där i omklädningsrummet och hejar på varandra. Alla är lika viktiga och man jobbar ständigt på att bli bättre. Ända skillnaden är att vi inte ser på våra kunder som några vi ska besegra utan som andra lag som vi kan hjälpa att bli bättre!

Välkommen Charlotte!

 

do grade things

Grade

Finngatan 14, 223 62 Lund

Vegagatan 8, 113 29 Stockholm

Tele: 08–673 62 40

Produkter

Om oss

5 funktioner som gör dig till en bättre chef

5 funktioner som gör dig till en bättre chef

Vår plattform GRADE stöttar tusentals chefer varje dag – men hur? Vi listar fem funktioner som underlättar din vardag som chef och lägger grunden för bättre ledarskap. För det är ingen hemlighet att ledarskapet är avgörande när det kommer till att skapa engagerade medarbetare.

1. Pulsmätningar

Som chef är en av dina viktigaste uppgifter att leda och stötta dina medarbetare så att de kan utföra de uppgifter som leder till verksamhetens mål. Men hur vet du att medarbetarna upplever motivation och trivsel, och inte störs i arbetet av t.ex. konflikter och dålig arbetsmiljö? Med GRADE:s pulsmätningar har du känselspröt ut i verksamheten och kan fånga upp både positiva och negativa signaler direkt. Dessutom får du förslag på åtgärder utifrån hur dina medarbetare svarat på de anonyma enkäterna. Ett ovärderligt verktyg för dig som chef!

2. Onboarding

GRADE hjälper dig att ge nya medarbetare bästa möjliga introduktion. Uppfinn inte hjulet varje gång du får en ny medarbetare, utan ta hjälp av standardiserade checklistor för att säkerställa att inga introduktionsaktiviteter faller mellan stolarna. Med GRADE:s funktioner för digitalt lärande kan medarbetaren ta del av relevanta utbildningspaket och snabbt komma på fötter. Genom att digitalisera delar av onboarding-processen kan du spara värdefull tid för både dig själv och medarbetaren.

3. Medarbetarsamtal

Har du årliga medarbetarsamtal med dina medarbetare? GRADE stöttar dig genom hela processen. Du kan lägga grunden för givande samtal genom att låta dina medarbetare se och kommentera innehållet i samtalet i god tid. Samtalen består av en guidande process med t.ex. frågemallar, medarbetarens kompetensprofil, mål och aktiviteter, utvecklingsplan och slutligen signering. Allt krypteras och sparas digitalt så att det alltid är tillgängligt för dig och medarbetaren att gå tillbaka och titta på.

4. Feedback

En viktig motivationsfaktor för de flesta medarbetare är känslan att bli sedd och få feedback på sina prestationer. Med GRADE har du stenkoll på när dina medarbetare når sina mål och genomför aktiviteter ni kommit överens om, så att du kan ge feedback i direkt anslutning till en genomförd – eller utebliven – prestation. Dessutom kan du använda dig av 360°-feedback – en feedbackmetod som låter andra medarbetare i organisationen ge sin bild av en specifik medarbetare.

5. Kompetensprofiler och karriärvägar

En vanlig orsak till att medarbetare väljer att byta arbetsgivare är att de känner att de inte längre kan utvecklas i sitt arbete. Som chef har du ett stort ansvar i att vägleda dina medarbetare kring hur de kan utvecklas – både i sin nuvarande roll och eventuellt i andra roller i verksamheten. GRADE hjälper dig genom att på ett tydligt sätt visualisera vad varje medarbetare kan i förhållande till vad hen bör kunna. Om medarbetaren är intresserad av att fortsätta sin utvecklingsresa inom andra områden i verksamheten kan ni använda er av funktionen Karriärvägar för att se vilka utvecklingsmöjligheter som finns på lite längre sikt.

Läs mer om hur GRADE funkar här.

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig? Kontakta oss direkt. 

Gamification i GRADE

Gamification i GRADE

Gamification är användandet av spelelement i något som inte är ett spel. Detta är inget nytt – vem har inte kämpat sig genom längd efter längd i en kall simbassäng för att få stoltsera med ett nytt simmärke? Nytt är däremot att våra kunder har möjlighet att arbeta med gamification i GRADE-plattformen. Med utmärkelser och poängtavlor kan motivationen att utföra något öka rejält – oavsett om det handlar om att nå uppsatta mål, svara på engagemangsenkäter eller genomföra kurser. I fredags höll vi ett webinar om gamification, stort tack till alla ni kunder som deltog! 

Läs mer här om hur GRADE hanterar en mängd olika agila arbetssätt.