Behåll värdefulla medarbetare i kristider

Inflation, högre räntor och stigande priser oroar både företag och konsumenter. Dessutom är det många verksamheter som fortfarande jobbar på att återhämta sig efter pandemin. När krisen står inför dörren kan en av åtgärderna vara att minska resurserna. Men att göra sig av med medarbetare är inte en långsiktig lösning och kan bli riktigt dyrt för verksamheten.

Att de flesta verksamheter är konjunkturkänsliga är ingen hemlighet och under pandemin var det många organisationer som var tvungna att göra sig av med medarbetare. Men efter att Sverige återigen kunde öppna upp bredde trenden ”the big quit” ut sig över världen.

Kompetenta medarbetare nöjde sig inte med att ha ett ”fast jobb” utan man ville hitta en annan mening och en annan livskvalitet. Detta resulterade i att många sa upp sig från sina tjänster och sökte sig till nya arbetsgivare.

Hur råda bot på kompetensbrist?

Som i många andra länder råder det kompetensbrist i Sverige och rekryterare får nästintill slåss om kompetenta medarbetare. Att ha ett starkt arbetsgivarvarumärke, employer brand, har därför blivit viktigt för arbetsgivare som vill attrahera nya kandidater när de rekryterar.

Rekrytering är dyrt och en felrekrytering kan till och med uppgå till miljonbelopp. Och att arbetsgivarens första åtgärd är att säga upp medarbetare när krisen närmar sig kan göra att det blir både svårt och väldigt kostsamt med återrekrytering när krisen är över.

Att hitta en quick fix för att lösa kompetensbristen som råder är naturligtvis omöjligt. Men att som arbetsgivare istället lägga mer kraft på att behålla kompetenta medarbetare kan visa sig vara en bra investering för framtiden – inte minst i kristider.

När arbetsgivare lägger kraft på att behålla kompetenta medarbetare och istället kan hitta andra sätt att klara av en kris kommer arbetsgivarens varumärke, employer brand, att stärkas och arbetsgivaren får ett gott rykte. Det i sin tur gör att det blir lättare att attrahera nya bra kandidater när det åter är dags att arbeta för ökad tillväxt.

Så hur behåller man kompetenta medarbetare?

Det finns olika faktorer som påverkar om någon trivs bra på sitt jobb eller inte. Och olika människor kan motiveras av olika saker. Att ha en kontinuerlig dialog med sina medarbetare är därför A och O för att få reda på vad som får dem att trivas.

Men här kommer några generella tips till arbetsgivarna som de kan arbeta med för att faktiskt få sina medarbetare att trivas bra.

1. Strukturerade medarbetarsamtal

Har arbetsgivaren en bra struktur för medarbetarsamtal är detta en god början till en öppen och konstruktiv kommunikation där både medarbetaren och chefen får möjlighet att ventilera hur arbetssituationen ser ut och kan vidta åtgärder för att förbättra situationen. När man har regelbundna medarbetarsamtal och kan följa en struktur är det också enklare att följa upp för att se om de åtgärder man har vidtagit har fungerat.

2. Använd pulsmätningar

Genom att kontinuerligt skicka ut medarbetarenkäter kan man ta reda på hur medarbetarna mår, men man också arbeta med uppföljning och snabbt eliminera det som skaver. Att arbetsgivaren får reda på hur medarbetarna mår är grunden för att kunna ha en bra kommunikation.

3. Erbjud kompetensutveckling

När organisationen arbetar kontinuerligt med kompetensutveckling känner medarbetarna att man satsar på dem och att de får möjlighet att utvecklas och lära sig nya saker. En organisation som aktivt arbetar med kompetensutveckling och lärande kommer även alltid att ha kompetenta och uppdaterade medarbetare.

4. Möjlighet att byta yrke internt

Arbetsgivare som ger sina medarbetare möjlighet att prova på nya arbetsuppgifter får också ett bra rykte. Genom att visualisera interna karriärvägar får medarbetarna kännedom om de interna utvecklingsmöjligheterna. Istället för att anställa en ny person, kanske en medarbetare kan få lära sig nya uppgifter och byta yrke internt helt enkelt.

5. Involvera medarbetarna

När medarbetarna blir involverade och förstår verksamhetens mål blir de också delaktiga i arbetet med att försöka nå målen. Varför inte låta medarbetarna vara med och forma verksamhetens visioner?

6. Förmåner

Många arbetsgivare erbjuder friskvårdsbidrag till sina medarbetare. Men finns det fler förmåner man kan erbjuda? Det enkla svaret är ja, arbetsgivaren kan till exempel erbjuda en friskvårdstimme i veckan för de anställda som vill träna på arbetstid, man kan ha en stående frukost en gång i veckan, eller kanske medarbetarna får ta en timme längre lunch på fredagar?

7. Distansarbete

Efter pandemin blev det mer vedertaget och tydligt för fler arbetsgivare att många arbeten går att utföra hemifrån, eller ifrån sommarstugan. Med andra ord, om en medarbetare kan och vill utföra sitt arbete på en annan plats än kontoret, varför inte göra det möjligt?

8. Flexibilitet

Många människor är inte så kallade morgon-människor och de kanske inte ens presterar särskilt bra när de behöver gå upp tidigt varje morgon. Småbarnsföräldrar kanske behöver hämta och lämna på förskola under ordinarier arbetstid men kanske kan jobba in tiden vid andra tillfällen. Kort och gott, om det är möjligt, varför inte erbjuda flexibla arbetstider?

9. God teamkänsla

Att känna att man tillhör ett team är viktigt för många för att trivas på en arbetsplats. Oavsett om alla arbetar på olika platser eller på samma plats kan arbetsgivaren bidra genom att anordna antingen fysiska, hybrida eller digitala sammankomster. Det kan till exempel vara after works, fikapauser eller andra teambuildande aktiviteter.

10. Anpassningsbara ledare

Att ledarskapet fungerar bra är en förutsättning för att medarbetarna ska trivas och också en förutsättning för att arbetsgivaren ska kunna arbeta med resten av tipsen i denna artikel. Alla människor är olika och kan behöva olika former av ledarskap. Därför är den ledaren som kan anpassa sig efter olika människors behov, den bäste ledaren. Det kan till exempel vara att en medarbetare behöver frihet under ansvar, och en annan medarbetare kanske behöver tydlig struktur, verktyg och ramar för att kunna utföra sitt arbete.

11. Uppskattning och lön för mödan

Man ska inte underskatta värdet av att faktiskt få uppskattning, och uppskattning kan ske både genom att höja en medarbetares lön och att ge en klapp på axeln, några uppskattande ord, eller en tårtfika. Det ena ska verkligen inte utesluta det andra och det är inte sällan som någon byter jobb för att just lönen är några tusenlappar högre hos en annan arbetsgivare.

Klicka på knappen om du vill läsa om hur våra lösningar inom Talent Management kan hjälpa er att behålla era medarbetare. 

Läs fler liknande inlägg