Väx med digital kompetenshantering

Med digital kompetenshantering i Grade Competence kan ni enkelt visualisera kompetensgap, ta tillvara på outnyttjad kompetens och lägga grunden för långsiktig utveckling på både individ- och organisationsnivå. En strukturerad process för kompetenshantering hjälper er att ha rätt kompetens på rätt plats – både idag och imorgon.

Grade Competence innehåller digitalt stöd för:

Grade Competence kan användas helt fristående eller som en integrerad del av vår helhetslösning inom Talent Management.

Kompetensinventering

Kartlägg vilka roller och kompetenser som finns i er verksamhet, och hur väl de matchar den kompetens ni behöver för att nå era övergripande mål. Grade Competence visualiserar kompetensgap på individ-, avdelnings- och verksamhetsnivå och lägger grunden för strategiska beslut kring till exempel kompetensutveckling och rekrytering.

Gränssnittet visar medarbetares roller och dess kopplingar till certifikat, kurser och kompetenser. Den digitala kompetenskartläggningen kan på ett naturligt sätt vävas in i andra processer såsom onboarding, medarbetarsamtal och lärande.

Kompetensförsörjningsplanering

Ta hjälp av Grade Competence för att skapa kompetensförsörjningsplaner för er verksamhet. Planerna fungerar som ett stöd för strategiarbete framåt genom att identifiera kommande kompetensbehov i verksamheten. Grade Competence hjälper er att identifiera de rekryterings- och utbildningsbehov som kommer att finnas på kort och lång sikt för att uppnå era övergripande verksamhetsmål.

Karriärvägar

En vanlig anledning till att medarbetare tappar engagemanget och lämnar verksamheten är brist på utvecklingsmöjligheter. Grade Competence utgår från era medarbetares kompetensprofiler och visualiserar vilka utvecklingsmöjligheter som finns – både på kort och lång sikt. De digitala karriärvägarna inspirerar till utveckling – både inom befintlig roll och helt andra områden – så att ni kan behålla era talanger inom verksamheten.

Successionsplanering

Vilka är era nyckelpersoner och finns det lämpliga efterträdare om de lämnar er verksamhet? Med digital succesionsplanering i Grade Competence kan ni strukturera er efterträdarplanering och framtidssäkra er verksamhet genom att planera för potentiella förändringar med kompatibla ersättare.

Grade Competence i offentlig sektor

Många myndigheter, kommuner och regioner använder Grade Competence för digital kompetenshantering och utveckling. Klicka på knappen för att läsa mer om Grade i offentlig sektor och ladda ner exempel på upphandlingsdokument från verkligheten.

Kontakta oss!

Har du frågor eller vill veta mer om oss? Fyll i formuläret så återkommer vi!