Digital kompetenskartläggning - ett självspelande piano?

Kompetenskartläggning är en av våra favoritprocesser inom HR. En verksamhet som har koll på vilken kompetens som finns i organisationen och vilken kompetens som behövs utvecklas för att nå övergripande mål har en viktig pusselbit på plats när det kommer till att lyckas med sin kompetensförsörjning. I detta blogginlägg får du en introduktion till digital kompetenskartläggning och 3 tips på hur ni får snurr på kompetenskartläggningen och gör den till en naturlig del av er verksamhet.

Kompetenskartläggning är en process som för de flesta större organisationer flyttat från stora Excel-ark till intuitiva Talent Management System. Möjligheten att hantera sina medarbetares kompetens i digitala plattformar är för många verksamheter en förutsättning när det kommer till att lyckas med sin kompetensförsörjning.

För att kunna rekrytera och kompetensutveckla medarbetare på ett effektivt sätt behöver både chefer och HR ha koll på vilken kompetens som finns i organisationen. Dessutom ger kompetenskartläggningen möjligheter att ta tillvara på outnyttjad kompetens, sätta ihop effektiva team och öppna upp för intern rörlighet och medarbetarutveckling.

Kontinuerlig uppdatering är nyckeln

En förutsättning för att kunna arbeta kompetensbaserat är dock att medarbetarnas kompetensprofiler hela tiden hålls uppdaterade. En kompetensinventering gjord i början av året är inte så mycket värd ett halvår senare om den inte uppdaterats med de förändringar som skett. Genom att samla allt som rör medarbetarnas kompetens, utveckling och lärande i en och samma digitala plattform undviker ni att kompetenskartläggningen blir en isolerad ö bland alla andra HR-processer.

3 sätt att hålla kompetenskartläggningen up-to-date:

1. Kartlägg nya medarbetares kompetens redan i onboardingen

Gör en grundlig kompetenskartläggning av nya medarbetare så att deras kompetensprofiler är korrekta från dag 1. Även om ni rekryterar kompetensbaserat och har koll på att nya medarbetare matchat kravprofilen kan det finnas massor av kompetens som inte efterfrågats för just den aktuella rollen, men som organisationen kan ha nytta av på lite längre sikt eller i enstaka projekt.

Ett tips för att säkerställa att kompetenskartläggningen verkligen blir gjord är att ha Genomgång av kompetensprofil som en obligatorisk aktivitet i onboardingprocessen för nya medarbetare.

2. Koppla läraktiviteter till kompetensnivåer

Detta är kärnan i strategiskt kompetensarbete – och det är just här lärande och kompetens gifter sig så fint. Vad innebär det då? Låt oss ta ett exempel. Säg att ni har en digital grundutbildning i GDPR som ni vill att alla medarbetare ska ta del av – den ingår helt enkelt i rollen Medarbetare. Då har ni rimligtvis också en kompetens inom GDPR – med en skala från t.ex. 0 till 4.

Genom att koppla grundkursen i GDPR till kompetensnivå 2 kan ni automatisera stora delar av kompetenskartläggningen. Medarbetare som ännu inte gått utbildningen blir föreslagen den direkt i sin kompetensprofil, eftersom de har ett kompetensgap inom GDPR. De kan starta utbildningen direkt från kompetensprofilen och när de avslutat den får de automatiskt rätt kompetensnivå inom GDPR. Vårt tips: Koppla alla läraktiviteter till kompetensnivåer – så blir kompetenskartläggningen mer eller mindre ett självspelande piano.

3. Årlig avstämning i medarbetarsamtal

Även om tipsen ovan ger ordentlig snurr på kompetenskartläggningen bör en genomgång av medarbetarnas kompetensprofiler även vara ett naturligt steg i varje medarbetarsamtal. Har det skett förändringar i medarbetarens arbetssituation  som kräver ny kompetens? Inom vilka områden önskar medarbetaren själv utvecklas? Finns det kompetensgap som saknar föreslagen läraktivitet? Är medarbetaren rent av överkvalificerad för aktuell roll? Och vilka roller finns då i verksamheten som på sikt skulle kunna matcha medarbetarens kompetens?

Klicka på knappen om du är nyfiken på hur Grade Talent Management System kan användas för att säkra kompetensförsörjningen i just din organisation.