Performance Management og kompetensstyrning

Brug Grade Talent til medarbejderudvikling med fokus på engagement og indsats/resultater i forbindelse med jeres virksomhedsmål. Vi digitaliserer jeres processer omkring medarbejdersamtaler, feedback og målstyring og lægger fundamentet for en fremtidssikret kompetenceforsyning.

Grade Talent kan bruges alene eller som en integreret del i vores helhedsløsning Talent Management.

Grade Talent:

Digitaliser jeres medarbejdersamtaler og sørg for, at samtalen gennemføres som planlagt og på den ønskede måde. Grade Talent indeholder guidede samtaleprocesser med spørgeskemaer, mål og aktiviteter, kompetenceprofil, udviklingsplan og signering. Platformen understøtter alt fra enkle ad hoc-samtaler med individuelle medarbejdere til tilbagevendende medarbejdersamtaler for hele organisationen.
Kortlæg de roller og kompetencer, der findes i din virksomhed, og find ud af hvor godt de matcher den kompetence, I har brug for, for at nå jeres overordnede mål. Platformen synliggør manglende kompetencer på enkelt, afdelings- og virksomhedsniveau og danner grundlaget for strategiske beslutninger i forbindelse med f.eks. kompetenceudvikling og rekruttering. Grænsefladen visualiserer medarbejderes roller og deres forbindelser til certifikat, kurser og kompetencer. Den digitale kompetencekortlægning væves naturligt ind i andre processer såsom onboarding, medarbejdersamtaler og læring.
Forbind virksomhedens vision og overordnede mål med individuelle mål og aktiviteter for medarbejdere – og før jeres strategi ud i livet. Talent giver jer mulighed for en naturlig og virksomhedsorienteret måde at styre organisationen i den ønskede retning. Medarbejdernes mål og præstationer tydeliggøres for både medarbejdere og ledere og skaber et fundament for bekræftelse og feedback.
Brug 360°-feedback til at give medarbejdere feedback fra flere forskellige perspektiver. Eksempelvis kan selvevaluering suppleres med feedback fra nærmeste overordnede, andre medarbejdere og teammedlemmer. 360°-feedback er et godt udgangspunkt for medarbejderudvikling, f.eks. før en medarbejdersamtale eller kompetencekortlægning. Medarbejdernes mål og præstationer tydeliggøres for både medarbejdere og ledere og skaber et fundament for bekræftelse og feedback.
En typisk grund til at medarbejdere forlader en virksomhed er mangel på udviklingsmuligheder. Grade Talent tager udgangspunkt i jeres medarbejderes kompetenceprofiler og visualiserer, hvilke udviklingsmuligheder der findes – både på kort og langt sigt. De digitale karriereveje inspirerer til udvikling – både i eksisterende rolle og tværfunktionelt.
Hvem er virksomhedens nøglepersoner, og hvem er velegnede som efterfølgere, hvis nøglepersonerne forlader virksomheden? Digitaliser jeres planlægning af efterfølgere, så virksomhedens fremtidssikres ved at planlægge efter potentielle forandringer med kompatible afløsere og risikostyring.

Kontakt os gerne!

Kunne du tænke dig at booke en demo eller vil du gerne vide mere om Grade? Vi står klar til at besvare dine spørgsmål.