Træfsikker medarbejderudvikling med Grade Performance

Grade Performance hjælper jer med at forvandle medarbejdernes kompetencer og engagement til præcis de præstationer og handlinger, som kan føre jeres virksomhedsmål ud i livet. Digitaliser jeres processer omkring målstyring og medarbejdersamtale i forbindelse med medarbejderudvikling med målbare resultater. Grade Performance kan bruges alene eller som en integreret del i vores helhedsløsning Talent Management.

Grade Performance:

Medarbejdersamtale

Planlæg, afhold og følg op på alt fra enkle ad hoc-samtaler med individuelle medarbejdere til tilbagevendende medarbejdersamtaler for hele organisationen. Ved at digitalisere jeres medarbejdersamtaler kan I sikre, at de afholdes på en struktureret og engagerende måde – med tydelig kobling til teamets og organisationens mål. Grade Performance indeholder guidende samtaleprocesser med spørgsmålsskabeloner og direkte kobling til medarbejdernes mål og aktiviteter, kompetenceprofil og udviklingsplan. Efter signering krypteres dokumentationen og gemmes GDPR-sikkert.

Målstyring

Med digital målstyring i Grade Performance kan I på en naturlig og virksomhedsorienteret måde styre organisationen i den rigtige retning. Før jeres strategi ud i livet ved at bryde jeres vision og overordnede mål ned til individuelle mål og aktiviteter for hver enkelt medarbejder. Grade Performance skaber et struktureret grundlag for opfølgning og feedback ved at visualisere mål og gennemføre aktiviteter for både medarbejdere og chef.

360°-feedback

Brug digital 360°-feedback i Grade Performance til at give medarbejdere feedback fra forskellige perspektiver. Suppler medarbejdernes egne vurderinger med feedback fra chefer, medarbejdere og teammedlemmer – og reducer den partiskhed, der kan opstå ved evaluering med feedback fra kun én person. Resultatet belyser både stærke egenskaber og områder, der kan forbedres, og kan med fordel anvendes som et forberedende underlag til f.eks. medarbejdersamtale, kompetencekatalog eller teamudvikling.

Digitale medarbejdersamtaler – hvordan fungerer det?

Forberedelse

Før medarbejdersamtalen afholdes, kan både chef og medarbejder forberede sig ved at se lidt nærmere på samtalens indhold i Grade Performance. De kan også se nærmere på dokumentation fra tidligere samtaler, skrive noter til spørgsmål i den aktuelle samtale og se på medarbejderens nuværende kompetenceprofil, udviklingsplan og mål.

Gennemførelse

Gennemførelsen af en digital medarbejdersamtale fungerer på præcis samme måde som en traditionel, med den forskel at al dokumentation omkring medarbejderens udvikling og arbejdssituation er lettilgængelig i platformen. I bestemmer selv, hvad samtalen skal indeholde. Samtaleprocessen kan bestå af følgende dele i valgfri rækkefølge:
Alle samtaler afsluttes med signering. Signeringen kan enten ske direkte i forbindelse med samtalen, eller efterfølgende, når medarbejder og chef i ro og mag har gennemgået, hvad der er opnået enighed om. Uanset hvornår signeringen sker, vises status for samtalen altid tydeligt for begge parter i platformen.

Opfølgning

Når samtalen er signeret af medarbejder og chef, gemmes den og krypteres sikkert, så der ikke efterfølgende kan foretages ændringer. Medarbejderens udviklingsplan er nu opdateret med nye aktiviteter. Grade Performance sender notifikationer baseret på aktiviteternes forfaldsdato. Påmindelserne i kombination med overblikket i platformen giver medarbejdere de bedste forudsætninger for at nå deres mål ifølge planen, og chefer får et udgangspunkt og grundlag for kontinuerlig feedback.

Kontakt os gerne!

Kunne du tænke dig at booke en demo eller vil du gerne vide mere om vores helhedsløsning inden for Talent Management? Vi står klar til at besvare dine spørgsmål.