E-learning som​ engagerar

Ni är experter på ämnet och vi på e-Learning. I nära samarbete med er bygger vi genomtänkta och pedagogiska utbildningslösningar som engagerar målgruppen. Vi är en e-Learningbyrå som med vårt fullskaliga LMS även erbjuder distribution och uppföljning av era utbildningar.

Vi vet hur man engagerar​

För att utbildning ska ge resultat måste den motivera och engagera, vilket kräver kvalitet i alla steg. Grunden är att utgå från målgruppens behov och mål som leder till faktisk förändring. Verklighetsnära exempel och interaktivitet, gamification och storytelling är metoder som gör det roligt att lära och underlättar för minnet.

Allt under
samma tak​

Med vår samlade expertis inom projektledning, design, produktion, foto/film, programmering, manus och pedagogik får ni en effektiv arbetsgång och en kvalitetsprodukt som når fram till förändring. Förutom våra duktiga konsulter kan vi även erbjuda en filmstudio och en ljudstudio där ni tillsammans med oss eller själva kan spela in berättarrösten och intervjuer till era webbutbildningar.

Vi hjälper er
med helheten​

Hos oss får ni hjälp med allt som krävs för att ni ska få till en utbildningslösning som faktiskt gör skillnad. Vi tittar på just era förutsättningar, er målgrupp och era behov. Vi hjälper er att tänka på helheten och ta fram den optimala lösningen utifrån era och er målgrupps behov.

Hur går produktionsprocessen till?​

5 steg till bättre e-Learning

Vi bjuder på våra 5 bästa tips för effektfull och tidseffektiv produktion av e-learning. Ladda ner guiden och ta del av hur man bygger e-learning som ger resultat, hur minnet fungerar och hur ni når målet med er utbildningssatsning.
Screenshot från e-learningen existentiella frågor hos äldre

KUNDCASE: Existentiella frågor hos äldre

Palliativt kunskapscentrum, PKC

Syftet med denna kurs är att höja kompetensen hos undersköterskor i som jobbar med äldre. Efter genomgången utbildning ska målgruppen bättre kunna möta och förstå brukare som brottas med existentiell ångest i livets slutskede. E-learningen ska skapa en större trygghet i mötet kring dessa frågor. Därigenom kommer också livskvalitén för de äldre lyftas, både genom samtal och konkreta insatser.

Det teoritunga materialet presenteras på ett lättförståeligt och kortfattad vis. Vi använder oss av vardagsnära patientfall för att öka igenkänning. Kursens språk har också anpassats med tanke på målgruppens varierande kunskaper i svenska.

Utbildningen riktar sig i första hand till personal på vård och omsorgsboenden och är framtagen i samarbete med Palliativt kunskapscentrum, PKC.

KUNDCASE: Stör döden

Mind - Utbildning för lärare

Antalet självmord minskar bland vuxna, men ökar hos unga. Många skolor frågar ofta om hur man kan bli bättre på att samtala om psykisk ohälsa med elever. Mind valde därför att ta hjälp av Grade för att ta fram en utbildning som syftar till att ge lärare stöd i arbetet med elevernas psykiska hälsa.

Utbildningen är helt digital och en individuell lärare kan genomföra utbildningen och på så sätt förhoppningsvis få med sig nya tankar, kunskap och strategier samt större trygghet i arbetet med elevernas psykiska hälsa.

Webbutbildningen har skapats i samarbete med lärare och skolpersonal och är ett samarbete mellan Suicide Zero, Mind och SPES och NASP (Nationellt centrum för suicidforskning och prevention, Region Stockholm och Karolinska Institutet).

Screenshot från e-learningen - Stör döden

Se fler kundcase

Region Stockholm

Frisk och Fri

Prevent

S.T.A.D.

Region Kronoberg

Kontakta oss!

Har du frågor eller vill veta mer om oss? Fyll i formuläret så återkommer vi!