Vad är medarbetarsamtal?

Medarbetarsamtal är professionella samtal mellan chef och medarbetare med fokus på verksamhetens och medarbetarens utveckling. En annan benämning på medarbetarsamtal är utvecklingssamtal, eller mål-/och utvecklingssamtal. Samtalen mynnar ut i konkreta handlingsplaner med aktiviteter för varje enskild medarbetare, som tillsammans bidrar till att nå verksamhetens övergripande mål.

Vanligtvis hålls medarbetarsamtal en gång per år, vilka följs upp av kontinuerliga avstämningar kring medarbetarens utveckling, aktiviteter och måluppfyllelse. Läs vidare på denna sida om du vill lära dig mer om medarbetarsamtal.

Klicka på knappen för att läsa om Grades Talent Management System där medarbetarsamtal är en naturlig del i utvecklingen av medarbetare.

Ladda ner våra bästa frågor till medarbetarsamtal

Vilka frågor bör ett medarbetarsamtal innehålla? Klicka på knappen för att ladda ner vår frågemall.

Varför lägga krut på medarbetarsamtal?

Medarbetarsamtal är en central del av Talent Management-processen. De bidrar till målstyrning genom att verksamhetens, avdelningens och medarbetarens mål kopplas samman. Eventuella kompetensgap identifieras i tid vilket lägger grund för så effektiv kompetensutveckling som möjligt.

Samtalen ge varje medarbetare möjlighet att prata öppet och ostört med sin chef om sin arbetssituation, sina arbetsuppgifter och utveckling framåt. Väl genomförda medarbetarsamtal bidrar till motiverade och engagerade medarbetare, som vill fortsätta att utvecklas i verksamheten istället för att söka utvecklingsmöjligheter på annat håll.

Få full effekt av era medarbetarsamtal med Grades Talent Management System

Vårt Talent Management System hjälper er verksamhet att organisera arbetet med medarbetarsamtal så att de ger maximal nytta. Plattformen ger chefer överblick och struktur över samtalen och dess innehåll. Med Grade behöver ni aldrig oroa er för att anteckningar från samtal kommer på villovägar. Samtalen och dess utvecklingsplaner signeras digitalt och säkert av medarbetare och chef, vilket gör att det aldrig råder någon tvekan om vad som har överenskommits.

Utifrån medarbetarens kompetensprofil kan Grade föreslå kurser och andra utvecklingsaktiviteter, som medarbetaren kan anmäla sig till direkt utan att lämna plattformen.

Grade hjälper er behålla medarbetare

En vanlig anledning till att medarbetare lämnar verksamheter är brist på utvecklingsmöjligheter. Med Grade får medarbetare överblick över hur hen kan utvecklas inom verksamheten – både på kort och lång sikt. Det är enkelt att jämföra medarbetares nuvarande roll och kompetenser med andra roller inom verksamheten. Plattformen visar på ett överskådligt sätt vilka utvecklingsmöjligheter som finns inom verksamheten och vilka kompetensområden medarbetaren behöver utvecklas inom för att ta sig dit hen vill på lite längre sikt.

Grade Talent påminner både medarbetaren själv och hens chef när det är dags att genomföra en överenskommen aktivitet. Istället för att medarbetarens utveckling följs upp först under nästa års samtal, ger plattformen cheferna underlag till kontinuerlig återkoppling på medarbetarens utveckling och måluppfyllelse.

Hur fungerar det i plattformen?

Förberedelse

Innan ett medarbetarsamtal ska genomföras kan chefen och medarbetaren förbereda sig genom att titta på samtalets innehåll i plattformen. Från sina respektive vyer kan bägge parter titta på tidigare samtal, göra minnesanteckningar på frågorna i det aktuella samtalet samt titta på medarbetarens nuvarande kompetensprofil, utvecklingsplan och mål.

Genomförande

Vad samtalen i Grade ska innehålla bestämmer ni. Plattformen stödjer allt från enkla ad hoc-samtal med enskilda medarbetare till mer strukturerade årliga medarbetarsamtal för hela organisationen. Samtalsprocessen kan bestå av följande delar i valfri ordning:

  • Instruktioner
  • Frågor
  • Mål och aktiviteter från föregående år
  • Kompetensprofil
  • Mål och aktiviteter
  • Utvecklingsplan

Alla samtal avslutas med signering. En del föredrar att signera i direkt anslutning till samtalet, och en del vill kika igenom samtalets innehåll i lugn och ro innan signering. Oavsett när signeringen görs visas samtalets status alltid på ett tydligt sätt för bägge parter i plattformen.

Uppföljning

När samtalet signerats av chefen och medarbetaren sparas det så att inga ändringar kan göras i efterhand. Medarbetarens utvecklingsplan är nu uppdaterad med nya aktiviteter. Plattformen skickar notifieringar baserade på aktiviteternas förfallodatum. Påminnelserna i kombination med överblicken i plattformen ger medarbetaren bästa förutsättningar att utföra aktiviteterna enligt plan, och chefen får underlag till kontinuerlig återkoppling.

Hör av dig!

Vill du boka en demo eller bara veta mer om oss? Fyll i formuläret så hör vi av oss så fort vi kan!

Vill du veta mer? Fyll i formuläret!

Edit Content
Click on the Edit Content button to edit/add the content.

Cookies consist of small text files. These files contain data stored on your device. To place certain types of cookies, we need to obtain your consent.
At Grade, we use the following types of cookies. To read more about the cookies we use and their storage duration, click here to visit our cookie policy.

Manage your cookie-settings

Necessary cookies

Necessary cookies are cookies that must be placed for basic functions to work on the website. Basic functions are, for example, cookies which are needed so that you can use menus on the website and navigate on the site.

Functional cookies

Functional cookies need to be placed on the website in order for it to perform as you would expect. For example, so that it recognizes which language you prefer, whether or not you are logged in, to keep the website secure, remember login details or to be able to sort products on the website according to your preferences.

Cookies for statistics

For us to measure your interactions with the website, we place cookies in order to keep statistics. These cookies anonymize personal data.

Cookies for ad-tracking

To enable us to offer better service and experience, we place cookies so that we can provide relevant advertising. Another aim of this processing is to enable us to promote products or services, provide customized offers or provide recommendations based on what you have purchased in the past.

Ad measurement user cookies

In order to show relevant ads we place cookies to tailor ads for you

Personalized ads cookies

To show relevant and personal ads we place cookies to provide unique offers that are tailored to your user data