Trots vinterkylan är våren snart är på ingång. Transportstyrelsen har precis släppt sin helt öppna webbutbildning för fritidbåtsägare och vi har hjälpt till att modernisera och mobilanpassa innehållet. Vill du gå utbildningen eller bara se hur vi löste det? Klicka på länken!

Gå till utbildningen