LUVIT

Den perfekta helhetsupplevelsen för er e-learningssatsning

En e-learningsatsning kan både bli kostsam och tidsödande om den inte görs rätt. Ni är experter på ämnet och vi på e-learning. I ett nära samarbete mer er bygger vi genomtänkta och pedagogiska utbildningslösningar som är rätt anpassade för er målgrupp.

Varför anlita oss? Kundcase Boka demo

Varför anlita oss?

En investering som ger resultat

E-learning och Blended learning är väl fungerande och kostnadseffektiva sätt att uppnå kompetenshöjning. E-learning är tillgängligt och fungerar även för stora eller geografiskt spridda målgrupper. Men det gäller att nå era mål för att ni ska få valuta för investeringen. Med vår samlade expertis inom design, produktion, foto/film, programmering, manus och pedagogik, får ni en effektiv arbetsgång och en kvalitetsprodukt som når hela vägen fram.

Vi vet hur man engagerar

Kanske har du varit på en utbildning, lärarledd eller webbaserad, som känts tråkig, enformig och oengagerande, eller inte riktat sig till dig? Hur mycket lärde ni er? För att lärandet ska fungera optimalt ska utbildningen motivera och engagera, vilket kräver att man utgår ifrån målgruppen. Verklighetsnära exempel och interaktivitet, gamification och storytelling är metoder som gör det roligt att lära och underlättar för minnet.

Från start till mål

Från att ta fram ett lämpligt mål för utbildningen till eventuellt diplom och uppföljning med statistik. Hos oss får ni hjälp hela vägen. Behöver ni chat eller forum där deltagarna kan dela kunskap? Ska ni göra en enda utbildning med en enkel, inbjudande loginsida eller planerar ni att göra flera utbildningar och behöver en portal att samla dem i? Vill ni kunna uppdatera själva? Vi hjälper er att tänka på helheten och ta fram den optimala lösningen utifrån era och er målgrupps behov.

Några av våra kunder

Sveriges bästa mix av webb
och lärarledd utbildning

Tillsammans med STR, Sveriges Trafikskolors Riksförbund, har Grade tagit fram en lärplattform för trafikskoleelever som tack vare de innovativa momenten och god, målgruppsanpassad pedagogik vann pris i Swedish Learning Awards i kategorin ”Bästa Blended learning”.

Utbildningslösningen är framtagen för att höja kunskapsnivån och bidra till en säkrare trafiksituation.

– Vi vill bidra till en ny, modern och kostnadseffektiv utbildning. Syftet är att eleverna ska bli bättre lämpade i trafiken och att öka säkerheten genom en högre kunskapsnivå. säger Håkan Björklund, VD för STR.

Arne Åkesson, läromedelschef på STR upplever att utbildningen som lanserades den första juni i år redan har gett resultat. Eleverna som använder den nya utbildningsplattformen är bättre förberedda inför körtillfällena och har bättre förkunskaper än tidigare.

– Med den här utbildningslösningen har vi lyckats förena pedagogiken med tekniken på ett sätt som verkligen fungerar. Med Elevcentralen Premium tillsammans med landets duktiga trafiklärare tror vi att eleverna kan nå ytterligare en nivå, säger han.

Den moderna lärplattformen med STRs administrativa system och Grades LMS LUVIT i grunden, innehåller en stor variation och bredd av funktioner som underlättar kommunikationen mellan trafiklärare och elever. Den ger också den unga målgruppen tillgång till ett kvalitetsgranskat digitalt utbildningsmaterial som lyfter pedagogiken.

Till de innovativa delarna hör en kartfunktion med GPS där läraren kan knyta en körsträcka till en viss elev och direkt i kartan markera hur eleven körde vid olika moment i sin körning. Det finns också forum där eleverna kan dela kunskap och erfarenheter, och ett spel, ”Quizkampen”, där de kan utmana andra trafikskoleelever.

I utbildningsmaterialet väljer eleven mellan film eller interaktiva övningar. I övningarna är pedagogiken uppbyggd kring att byta perspektiv, testa sig fram och reflektera. Ofta finns inga färdiga svar, utan eleven får själv komma fram till vad som är rätt och fel.

– Genom e-learning i kombination med praktisk tillämpning i bilen och lektionstillfällen får eleverna det bästa av två världar. Även teorin blir en upplevelse, vilket bidrar till att kunskapen verkligen fastnar, säger Rickard Kajson VD på Grade.

I övningen laglösa får eleverna reflektera kring ett samhälle som saknar trafikregler.

Bästa Blended Learning

  • 100 000 elever
  • 85% av landets trafikskolor

Utbildningslösning Allmän palliativ vård

De fyra landstingen i norra Sverige och Regionalt cancercentrum Norr har tillsammans med Grade tagit fram en utbildning i allmän palliativ vård. Syftet är att sprida kunskap och ge möjlighet till fortbildning på bred front i allmän palliativ vård i livets slutskede.

Målgruppen innefattar alla som arbetar med allmän palliativ vård i norra Sverige. De olika yrkeskategorierna består av vårdare, undersköterskor, sjuksköterskor, läkare samt paramedicinsk personal och läkarstudenter, totalt 30 000 användare.

Utbildningen består av fakta, film, interaktiva övningar och reflektionsfrågor. Reflektionsfrågorna går att arbeta med på egen hand med används med fördel på avdelningsmöten där deltagarna gemensamt tittar på en filmsekvens för att sedan reflektera över dess innehåll.

I utbildningens övningsdelar uppmanas användarna att skriva in sina egna reflektioner och dessa reflektioner följer sedan med genom övningen så användaren kan jämföra dessa med utbildningens rekommenderade lösningar.

Utbildningen innehåller en självregistreringslösning som möjliggör snabb distribution och enkel uppföljning på enhetsnivå och övergripande nivå.

Under hösten kommer en bearbetad version av denna utbildning att börja användas av kommun och landsting i Västra Götalandsregionen. Den målgruppen är 50 000 användare inom samma yrkeskategorier som i norr.

 

 


Vill du veta mer hur LUVIT fungerar i din bransch?