Kattava Talent Management -järjestelmä parhaiden osaajien sitouttamiseen

Me uskomme, että omistautuneet ja osaavat työntekijät ovat avain kaikenlaisten yritysten menestykseen. Talent Management ‑järjestelmämme auttaa rekrytoimaan, sitouttamaan ja säilyttämään oikeat työntekijät.

Tuotteemme

Grade Attract

Työnantajakuvan kehittäminen

Grade Attract auttaa yritystä tavoittamaan oikeat ehdokkaat ja luomaan ensivaikutelman, joka erottuu massasta.

Grade Recruit

Rekrytointityökalu

Grade Recruit on käyttäjäystävällinen ja kaiken tarvittavan sisältävä työkalu, jonka avulla löydät oikeat työntekijät.

Grade Refensa

Referenssien tarkistaminen digitaalisesti

Tehosta rekrytointiprosessia tarkistamalla referenssit digitaalisesti ja automatisoidusti Refensan avulla.

Grade Onboarding

Digitaalinen perehdytys

Varmista paras mahdollinen alku työsuhteelle. Digitaalisen perehdytysmoduulimme avulla toivotat uudet työntekijät tervetulleiksi ja tutustutat heidät yritykseenne.

Grade Pulse

Henkilöstömittaustyökalu

Mittaa ja analysoi henkilöstön sitoutuneisuutta ja hyvinvointia aikataulutetuilla kyselyillä.

Grade Learning

Oppimisen hallintajärjestelmä

Kehitä työntekijöiden osaamista strategisesti ja tehokkaasti joustavilla oppimiskokonaisuuksilla.

Grade Talent

Osaamisen hallinta ja tavoitejohtaminen

Säilytä työntekijät ja saavuta yrityksenne tavoitteet kehityskeskusteluiden, osaamisen hallinnan, urapolkujen ja 360 asteen palautteen avulla.

Kokonaisvaltainen Talent Management ‑ratkaisu

Grade mukautuu yrityksenne tarpeisiin. Voit helposti valikoida käyttöön juuri ne ratkaisun osat, joita tarvitsette osaajien hallintaan.
Herätä potentiaalisten työntekijöiden kiinnostus urasivuilla, jotka kertovat yrityksenne tarinan ja antavat selkeän kuvan siitä, millainen yrityksenne on työpaikkana. Me autamme luomaan juuri sellaiset urasivut, jotka vahvistavat yrityksenne työnantajakuvaa ja kiinnittävät potentiaalisten osaajien huomion.
Rekrytointimoduulimme säästää aikaa ja varmistaa ehdokkaiden sopivuuden. Alustamme tarjoamat testit, osaamiseen perustuva rekrytointija referenssien tarkistaminen digitaalisesti auttavat yritystänne löytämään oikeat työntekijät tehokkaasti.

Toivota uudet työntekijät tervetulleiksi ja tutustuta heidät yritykseenne suositun digitaalisen perehdytysmoduulimme avulla.Digitaalisten koulutusten ja tarkistuslistojen avulla uudet työntekijät saavat sujuvan alun työsuhteelleen.

Tarjoamme täydellisen oppimisen hallintajärjestelmän , joka tukee verkko-oppimista, ohjattuja kursseja ja joustavia sulautuvan oppimisen kokonaisuuksia. Oppimismoduulissamme on kirjoitustyökalu ja monia osaamista tehokkaasti kehittäviä toimintoja, kuten testityökaluja, ajoitettuja sertifikaatteja, kyselytyökaluja ja kurssiluetteloita.

Digitalisoi yrityksenne kehityskeskustelut ja varmista, että ne käydään juuri haluamallanne tavalla. Grade Talent sisältää suuntaa antavia keskusteluprosesseja kysymysmalleineen, tavoitteineen ja toimenpiteineen, osaamisprofiileineen, kehityssuunnitelmineen ja merkintöineen. Alusta tukee kaikenlaisia kehityskeskusteluja kahdenkeskisistä ad hoc -keskusteluista koko organisaation kattaviin toistuviin tuloskeskusteluihin.

Henkilöstön sitoutuneisuutta ja hyvinvointia kannattaa mitata ja analysoida aikataulutetuilla kyselyillä, jotka jaetaan organisaatiolle säännöllisin väliajoin. Työntekijänne voivat helposti antaa palautetta työtilanteestaan, ja esihenkilöt saavat mittausten tuloksiin perustuvia ehdotuksia tarvittavista toimenpiteistä.

Grade sisältää myös kaiken tarvittavan syväluotaavampia mittauksia varten.

Grade innehåller även full funktionalitet för mer djupgående medarbetarundersökningar.

Kartoita nykyiset roolit ja osaaminen yrityksessänne ja selvitä, miten hyvin ne vastaavat kokonaistavoitteidenne saavuttamiseen tarvittavaa osaamista. Grade Talent visualisoi yrityksen osaamisvajeen yksilö-, osasto- ja organisaatiotasolla ja tarjoaa siten tukea esimerkiksi osaamisen kehittämiseen ja rekrytointiin liittyviin strategisiin päätöksiin.

360 asteen palaute ansiosta työntekijät ja esihenkilöt saavat palautetta useasta eri näkökulmasta. Gradessa itsearviointia voidaan täydentää esimerkiksi lähimmän esihenkilön, muiden työntekijöiden tai muiden tiimiläisten palautteella.

Digitaaliset urapolut auttavat havainnollistamaan, millaisia kehittymismahdollisuuksia yrityksenne tarjoaa työntekijöille.

Yhdistämällä yrityksenne visiot ja tavoitteet yksilötason toimintaan ja tavoitteisiin pystytte ohjaamaan koko organisaatiota oikeaan suuntaan.

Ketkä ovat yrityksenne avainhenkilöitä ja ketkä ovat heille sopivia seuraajia, jos he päättävät lähteä? Digitalisoidulla seuraajasuunnittelullavarmistetaan yrityksen tehokas toiminta myös tulevaisuudessa, ja mahdollisiin tuleviin muutoksiin on helppo valmistautua pätevien seuraajien ja toimivan riskinhallinnan avulla.

Kun työsuhde lähenee loppuaan, Graden tarjoamat ratkaisut tukevat lähtöprosessia, jotta yrityksen jättävä työntekijä saa työsuhteelleen asianmukaisen päätöksen ja mahdollisuuden antaa palautetta lähtökyselyiden ja -keskusteluiden kautta.

Mitä asiakkaamme sanovat?

Ota meihin yhteyttä!

Haluatko varata demon tai kuulla lisää kokonaisvaltaisesta Talent Management -ratkaisustamme? Vastaamme mielellämme kysymyksiisi.