Pohjoismainen yhteiskuntarakentaja Asiakastarina: Peab

Turvattujen työpaikkojen ja kehittymismahdollisuuksien tulee olla itsestäänselvyys Peabin kaikille 15 000 työntekijälle Ruotsissa, Norjassa ja Suomessa. Vuonna 2018 törmäsimme haasteeseen. Vanhahko ja verkko-oppimiseen huonosti mukautuva oppimisen hallintajärjestelmämme vaati paljon aikaa ja voimavaroja kurssien, sertifikaattien ja kurssitodistusten manuaalisen hallinnan vuoksi. Tavoite- ja kehityskeskusteluita tuettiin kyllä digitaalisesti, mutta ne eivät olleet yhteydessä työntekijöiden kehityssuunnitelmiin. Osaamisen kehittämisen seuraaminen niin strategisella kuin operatiivisellakin tasolla oli vaikeaa.

Ratkaisu

Yhteistyö Graden kanssa alkoi vuonna 2018 Peabin osaamista kehittävään kurssitarjontaan tehtyjen muutosten yhteydessä. Graden alusta otettiin käyttöön avainsanoilla”läpinäkyvä ja kaikkien ulottuvilla”, ja se sai nimekseen Kompassi.

– Meille oli tärkeää, että uusi alusta on kaikkien toimihenkilöidemme ja työntekijöidemme ulottuvilla kaikissa kolmessa maassa. Lisäksi halusimme, että Kompassi toimisi saumattomasti puhelimella, tabletilla ja tietokoneella. Halusimme, että kaikki työntekijämme pääsisivät helposti käsiksi omaan kehityssuunnitelmaansa yksiköstä riippumatta, Cecilia Bergensjö, Peabin entinen osaamisen kehittämispäällikkö, kertoo.

Lopputulos

Vuoden 2018 jälkeen alustaa on kehitetty eteenpäin yhdessä Graden kanssa Peabin omista tarpeista käsin, ja nykyään yritys käyttää Kompassia lähes kaikilta osin. Kompassista on muodostunut osaamisen kehittämisen digitaalinen keskus, joka ei palvele pelkästään Peabin omia työntekijöitä, vaan vastaa myös joidenkin yhteistyökumppaneiden tarpeisiin.

Läpinäkyvää osaamista

Kompassiin on integroitu myös muita järjestelmiä, minkä vuoksi siitä on tullut laajemman järjestelmäkokonaisuuden keskus. Tietoa työntekijöiden osaamispääomasta hyödynnetään tarjousten laatimisessa ja uusien projektien suunnittelussa. Kompassin keräämä data on tärkeässä roolissa myös meneillään olevissa projekteissa. Yhdistäminen alan osaamistietokantaan mahdollistaa Peabin työntekijöiden ja alihankkijoiden osaamisen ja pätevyyden työvaihekohtaisen tarkastelun kunkin erillisen projektin yhteydessä.

Esihenkilöt mielissään

Peabin esihenkilöt ovat suhtautuneet Kompassiin positiivisesti. Alustalla työntekijöiden kehityksen ohjaaminen ja seuraaminen on helppoa. Digitaaliset urapolut visualisoivat jokaisen yksittäisen työntekijän mahdollisuudet kasvaa ja kehittyä yrityksessä. Osaamista kartoitetaan tavoite- ja kehityskeskusteluissa, ja tietoa käytetään apuna yksilöllisessä osaamisen kehittämisessä ja tiimien kokoamisessa.

Alustaan hiljattain lisätyn toiminnon ansiosta organisaation osaaminen visualisoidaan selkeästi ja intuitiivisesti. Esihenkilöt ovat perillä organisaation osaamisesta ja kehittymisestä, ja keskittymällä osaamisvajeen sijasta osaamisvarantoonsa Peabilla on käytössään ainutlaatuinen ja toimiva työkalu, joka mahdollistaa suunnittelemisen, kehittymisen ja palveluiden toimituksen.

– Tällaisen järjestelmän käyttöönotto on sekä digitaalisesti että innovatiivisesti merkittävä askel. Olemme rakentaneet osaamisen kehittämiselle täysin uuden infrastruktuurin, uuden organisaation ja uuden tavan työskennellä. Pystymme suunnittelemaan uusia kehityshankkeita strategisesti yrityksemme tarpeiden mukaan. Kompassin ansiosta voimme luoda joustavia koulutusratkaisuja, ja pystymme myös paremmin jäsentämään ja seuraamaan arjessa tapahtuvaa oppimista. Osaamisen kehittäminen ei enää tarkoita erilliselle kurssille osallistumista, Cecilia kertoo.

Pitkäaikaista yhteistyötä

Toimiva yhteistyö on hyväksi sekä Peabin osaamispääoman että Graden tuotekehityksen kannalta. Takana on jo useita yhteisiä kehitysprojekteja, ja monia on myös parhaillaan käynnissä.

– On sekä jännittävää että imartelevaa olla keskeisesti mukana toteuttamassa Peabin osaamisen kehittämiseen liittyvää visiota. Pyrimme yhdessä löytämään työskentelytapoja ja toimintoja, jotka tukevat organisaatiota luonnollisella tavalla sen arjessa. Yksilöön ja arjessa tapahtuvaan oppimiseen keskittyminen saa Peabin vaikuttamaan modernilta ja tiedostavalta työnantajalta , toteaa Henning Karlsson, Graden Senior Advisor ja toimitusvastaava.