Grade Performance auttaa ohjaamaan työntekijöiden kehitystä

Grade Performance auttaa yrityksiä saavuttamaan liiketoiminnalliset tavoitteensa kehittämällä työntekijöiden osaamista kohdennetusti ja sitouttamalla heitä tehtäviinsä. Sen avulla yritys voi digitalisoida tavoitejohtamiseen ja kehityskeskusteluihin liittyvät prosessit ja saada mitattavia tuloksia työntekijöiden kehityksessä. Grade Performancea voi käyttää erikseen tai osana Talent Management ‑kokonaisratkaisuamme.

Grade Performance:

Kehityskeskustelut

Voit suunnitella ja käydä kaikenlaisia kehityskeskusteluja kahdenkeskisistä ad hoc ‑keskusteluista koko organisaation kattaviin toistuviin tuloskeskusteluihin sekä seurata, mitä niiden jälkeen tapahtuu. Digitalisointi auttaa varmistamaan, että kehityskeskustelut ovat jäsenneltyjä ja sitouttavia ja että ne liittyvät selkeästi tiimin ja organisaation tavoitteisiin. Grade Performancen keskustelut nivoutuvat suoraan työntekijän tavoitteisiin, toimiin, osaamisprofiiliin ja kehityssuunnitelmaan, ja ohjattuihin keskusteluprosesseihin sisältyy myös kysymysmalleja. Allekirjoittamisen jälkeen asiakirjat salataan ja tallennetaan yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti.

Tavoitejohtaminen

Grade Performancen digitaalisen tavoitejohtamisen avulla organisaatiota voidaan ohjata oikeaan suuntaan luonnollisesti ja liiketoimintalähtöisesti. Kun yrityksen visiot ja tavoitteet yhdistetään kunkin työntekijän tavoitteisiin ja toimintaan, yrityksen strategia on helpompi toteuttaa. Grade Performance näyttää tavoitteet ja tehdyt toimet visuaalisessa muodossa sekä työntekijälle että esihenkilölle ja luo siten jäsennellyn pohjan seurannalle ja palautteelle.

360 asteen palaute

Grade Performancen 360 asteen palautteen ansiosta työntekijät saavat palautetta monesta eri näkökulmasta. Työntekijöiden itsearviota voidaan täydentää esihenkilöiden, tiimin muiden jäsenten sekä muiden työntekijöiden palautteella. Tällöin kokonaisarvio on tasapuolisempi eikä perustu vain yhden henkilön näkemykseen. Tulos kertoo sekä vahvuuksista että siitä, missä on parannettavaa, ja sitä voidaan hyödyntää esimerkiksi laadittaessa pohjaa työntekijän tai tiimin kehityskeskustelua tai osaamisen inventointia varten.

Miten digitaaliset kehityskeskustelut toimivat?

Valmistelu

Sekä esihenkilö että työntekijä voivat valmistautua kehityskeskusteluun tutustumalla sen sisältöön Grade Performancessa. He voivat tarkastella aiempien keskusteluiden asiakirjoja, kirjoittaa muistiin kysymyksiä varsinaista keskustelua varten sekä perehtyä työntekijän nykyiseen osaamisprofiiliin, kehityssuunnitelmaan ja tavoitteisiin.

Keskustelujen käyminen

Digitaaliset kehityskeskustelut käydään aivan samalla tavalla kuin perinteisetkin. Erona on vain se, että kaikki työntekijän kehitykseen ja työtilanteeseen liittyvät asiakirjat ovat helposti saatavilla alustalla. Keskusteluiden sisältö on osapuolten päätettävissä. Kehityskeskusteluprosessi voi koostua seuraavista osista valinnaisessa järjestyksessä:

Kaikkien keskusteluiden dokumentaatio allekirjoitetaan lopuksi. Allekirjoittaminen voidaan hoitaa heti keskustelun yhteydessä tai myöhemmin, kun työntekijä ja esihenkilö ovat ehtineet käydä sovitut asiat rauhassa läpi. Keskustelun tila näkyy alustalla aina selkeästi kummallekin osapuolelle allekirjoittamisen ajankohdasta riippumatta.

Seuranta

Kun työntekijä ja esihenkilö ovat allekirjoittaneet keskustelun dokumentaation, se tallennetaan ja salataan niin, ettei sitä voi muokata jälkeenpäin. Työntekijän kehityssuunnitelmaan on näin lisätty uusia tehtäviä. Grade Performance lähettää ilmoituksia sen mukaan, mihin mennessä tehtävät tulee suorittaa. Muistutukset ja alustan yleiskatsaus antavat työntekijälle parhaat edellytykset saavuttaa tavoitteet suunnitelmien mukaisesti, kun taas esihenkilöt saavat pohjan jatkuvalle palautteelle.

Ota meihin yhteyttä!

Haluatko varata demon tai kuulla lisää kokonaisvaltaisesta Talent Management -ratkaisustamme? Vastaamme mielellämme kysymyksiisi.