Tulosjohtaminen ja osaamisen hallinta

Käytä Grade Talent -työkalua työntekijöiden osaamisen kehittämiseen keskittymällä yrityksenne tavoitteisiin liitettyihin suorituksiin ja tehtäviin. Digitalisoimme kehityskeskusteluihin, palautteeseen ja tavoitejohtamiseen liittyvät prosessit ja luomme perustan tulevaisuuden osaamisen hallinnalle.

Grade Talentia voi käyttää erikseen tai osana Talent Management -kokonaisratkaisuamme.

Grade Talent:

Digitalisoi yrityksenne kehityskeskustelut ja varmista, että ne käydään juuri haluamallanne tavalla. Grade Talent sisältää suuntaa antavia keskusteluprosesseja kysymysmalleineen, tavoitteineen ja toimenpiteineen, osaamisprofiileineen, kehityssuunnitelmineen ja merkintöineen. Alusta tukee kaikenlaisia kehityskeskusteluja kahdenkeskisistä ad hoc -keskusteluista koko organisaation kattaviin toistuviin tuloskeskusteluihin.
Kartoita nykyiset roolit ja osaaminen yrityksessänne ja selvitä, miten hyvin ne vastaavat kokonaistavoitteidenne saavuttamiseen tarvittavaa osaamista. Alustamme visualisoi yrityksen osaamisvajeen yksilö-, osasto- ja organisaatiotasolla ja tarjoaa siten tukea esimerkiksi osaamisen kehittämiseen ja rekrytointiin liittyviin strategisiin päätöksiin. Käyttöliittymä visualisoi työntekijöiden roolit ja yhdistää ne oikeisiin sertifikaatteihin, kursseihin ja osaamiseen. Digitaalisen osaamisen kartoittaminen nivoutuu luonnolliseksi osaksi muita prosesseja, kuten perehdytystä, kehityskeskusteluja ja oppimista.
Yhdistämällä yrityksenne visiot ja tavoitteet yksilötason toimintaan ja tavoitteisiin pääsette toteuttamaan sen strategiaa. Talent-työkalun avulla organisaatiota voidaan ohjata luonnollisesti ja liiketoimintalähtöisesti oikeaan suuntaan. Työntekijöiden tavoitteet ja osaaminen ovat selkeästi sekä työntekijöiden että esihenkilöiden nähtävissä ja tukevat siten heidän välistään kommunikaatiota ja palautteen antamista.
360 asteen palautteen ansiosta työntekijät saavat palautetta useasta eri näkökulmasta. Itsearviointia voidaan täydentää esimerkiksi lähimmän esihenkilön, muiden työntekijöiden tai muiden tiimiläisten palautteella. 360 asteen palaute muodostaa toimivan perustan työntekijöiden kehittämiselle esimerkiksi kehityskeskusteluiden tai osaamisen kartoittamisen apuna. Työntekijöiden tavoitteet ja osaaminen ovat selkeästi sekä työntekijöiden että esihenkilöiden nähtävissä ja tukevat siten heidän välistään kommunikaatiota ja palautteen antamista.
Tyypillinen syy, miksi työntekijät lähtevät yrityksestä, on yrityksen tarjoamien kehittymismahdollisuuksien vähäisyys. Grade Talent ottaa lähtökohdaksi työntekijöidenne osaamisen ja visualisoi saatavilla olevat kehittymismahdollisuudet, sekä lyhyellä että pitkällä tähtäimellä. Digitaaliset urapolut kannustavat kehittymiseen, niin työntekijän nykyisessä roolissa kuin poikkitoiminnallisestikin.
Ketkä ovat yrityksenne avainhenkilöitä ja ketkä ovat heille sopivia seuraajia, jos he päättävät lähteä? Digitalisoidulla seuraajasuunnittelulla varmistetaan yrityksen tehokas toiminta myös tulevaisuudessa, ja mahdollisiin tuleviin muutoksiin on helppo valmistautua pätevien seuraajien ja toimivan riskinhallinnan avulla.

Ota meihin yhteyttä!

Haluatko varata demon tai kuulla lisää kokonaisvaltaisesta Talent Management -ratkaisustamme? Vastaamme mielellämme kysymyksiisi.