Työntekijöiden sitoutuneisuuden säännöllinen mittaus

Grade Pulse -henkilöstömittaustyökalullamme työntekijöiden sitoutuneisuuden ja hyvinvoinnin mittaaminen ja analysointi on helppoa. Työkalun automatisoidut raportit antavat henkilöstöhallinnolle ja esihenkilöille kuvan siitä, miten organisaation eri osilla menee. Intuitiivisessa yleisnäkymässä tilanteen kehitys on nähtävissä reaaliaikaisena, ja mittaustulosten perusteella ennaltaehkäiseviin toimenpiteisiin ryhtyminen on tarvittaessa helppoa.

Grade Pulse voi käyttää erillisenä henkilöstömittaustyökaluna tai osana Talent Management -järjestelmäämme.

Grade Pulse:

Miten Engage toimii?

Pienempi henkilöstön vaihtuvuus ja korkeampi eNPS-indeksi

Pulse julkaisee säännöllisin väliajoin lyhyitä kyselytutkimuksia yrityksen työntekijöille. Kyselyt, esimerkiksi ja , johtamistaja kehitystä arvioivia kysymyksiä. Yrityksenne voi itse päättää, kuinka usein mittauksia lähetetään ja mitä osa-alueita niiden sisältämät kysymykset koskevat. Organisaation eri osiin voidaan myös kohdistaa eri aihealueita käsitteleviä mittauksia.

Henkilöstömittaukset tarjoavat työntekijöille mahdollisuuden antaa palautetta esihenkilöilleen, tarvittaessa täysin anonyymisti.

Esihenkilöt voivat seurata mittausten tuloksia intuitiivisesta yleisnäkymästä. He näkevät tiiminsä kuulumiset reaaliajassa ja saavat toimenpide-ehdotuksia henkilöstömittaustulosten perusteella. Henkilöstömittausten tuloksia voidaan verrata koko organisaation keskiarvoon ja tarvittaessa jakaa työntekijöille.

Asiakastarina: Itä-Göötanmaan alue

Ota meihin yhteyttä!

Haluatko varata demon tai kuulla lisää kokonaisvaltaisesta Talent Management -ratkaisustamme? Vastaamme mielellämme kysymyksiisi.