Varbin saavutettavuuskehitystyö suuntaviivat

Joulukuussa 2016 EU julkaisi direktiivin ”2016/2102 viranomaisten verkkosivustojen ja mobiilisovelluksien esteettömyydestä ja saavutettavuudesta”. Direktiivissä todetaan, että kaikissa EU-maissa on oltava lainsäädäntöä, jonka tarkoituksena on varmistaa saavutettavuus eri toimintarajoitteisille henkilöille sekä verkkosivustoihin että sovelluksiin (Web Guidelines, 2019).

Ruotsissa tämä tarkoittaa, että ”laki 2018:1937 digitaalisten julkisten palvelujen saatavuudesta” astui voimaan 2019-01-01.

Tämä laki ei kuitenkaan koske ainoastaan julkisia viranomaisia, maakäräjiä ja kuntia, vaan myös yksityisiä toimioita, jotka harjoittavat toimintaa joka on valtion tuella rahoittetu jossakin määrin tai jotka suorittavat työtä, jonka tarkoituksena on yleishyödyllisten palveluiden tuottaminen kansalaisille  (Riksdag, 2019).

Uusiin verkkosivustoihin lakia on sovellettu 23. syyskuuta 2019 lähtien, kun taas verkkosivustoihin, jotka ovat julkaistu ennen 2018-09-23, kuten Varbi, on noudatettava kaikkia vaatimuksia 2020-09-23 lähtien (Web Guidelines, 2019). Täytettävät vaatimukset perustuvat pääasiassa WCAG:n (Web Content Accessibility Guidelines) saavutettavuusstandardeihin, jotka määriteltiin niin sanotussa W3C-projektissa (World Wide Web Consortium).W3C:n tehtävänä on laatia verkkosivujen suunnittelua koskevia ohjeita, mukaan lukien standardit kehittää HTML ja CSS. Yhteistyössä WAI:n (Web

Accessibility Initiative) kanssa, on myös kehittetty edellä mainitut WCAG-ohjeet. WCAG-ohjeet sisältävät useita kriteerejä kolmella eri tasolla, jotka ovat A, AA ja AAA. Kolme tasoa merkitsevät eriasteista saavutettavuutta, jolloin taso AAA on korkein. Jotta digitaalisia palveluja julkisella sektorilla (2018:1937) koskevia saavutettavuus lakeja noudatetaan, on osapuolten vähintään täytettävä  A tason vaatimukset tai AA-taso (DIGG, 2019).

Näiden suuntaviivojen lisäksi on olemassa joukko muita vaatimuksia, jotka on täytettävä jotta lakia noudatetaan.

Nämä vaatimukset sisältyvät standardiin EN301549, joka on Euroopan komission puolesta laadittu standardi jossa WCAG-ohjeet ovat merkittävä osa. Varbin osalta WCAG-ohjeet ovat merkityksellisiä, koska muut ohjeet koskevat pääasiassa verkkosivustoja ja sovelluksia jotka käyttävät navigointiin erityisiä komentoja ja eleitä.

Varbin työ

Toukokuusta 2017 lähtien Varbi on tehnyt aktiivisesti töitä, jotta järjestelmä olisi mahdollisimman monen käyttäjän saatavilla. Tähän työhön meillä on vastuussa henkilö, joka vastaa erityisesti järjestelmän saavutettavuus ylläpitää hyvää esteettömyyttä ihmisille, jotka käyttävät erityisiä apuvälineitä, kuten esim. näytönlukijat ja pistekirjoitusnäytöt. Jos järjestelmää päivitetään esim uudella toiminnolla, testataan toiminto esteettömyystarkastuksessa, ja mahdolliset puutteet korjataan.

Lähtökohtanamme ovat aina olleet W3C-projektin laatimat suuntaviivat, ja olemme hiljattain kiinnittänyt erityistä huomiota suuntaviivoihin, jotka sisältyvät digitaalisen julkisen palvelun saavutettavuuden (2018:1937) lakiin.

Kesän 2019 aikana käytiin läpi kriteerit, jotka on täytettävä, jotta saavutetaan WCAG:n A- ja AA-tasot.

Tapauksissa, joissa jonkin järjestelmän osan ei katsottu täyttävän yhtä tai useampaa kriteeriä, nämä kartoitettiin ja muutoksia tehtiin asiaankuuluvien kriteerien täyttämiseksi. Tämä työ koottiin sitten sisäiseksi taulukoksi, joka sisältää yksinkertaistetun selityksen kriteereistä sekä trkasteltiin mitä kohdat ovat eri osien kannalta merkityksellisiä järjestelmässä.

Tällä hetkellä, elokuussa 2019, Varbi-verkkokäyttöliittymä on Euroopan unionin saavutettavuusstandardin ”EN301549”, joka sisältää WCAG-ohjeet AA-tasolla.

Tämä tarkoittaa sitä, että esimerkiksi ruudunlukulaitteita käyttävä hakija voi luoda ja hallinnoida tiliänsä/profiiliansa sekä lähettää, tarkastella, poistaa tai muuttaa hakemuksiaan. Lisäksi viestintätoimintoa voidaan käyttää täysimääräisesti. Tämä on mahdollista muun muassa siksi, että kaikki painikkeet ja linkit on varustettu tekstipohjaisilla merkinnöillä ja että kuvat, kuten esim. kuten logot ja muut symbolit, on varustettu kuvien kuvauksilla. Lisäksi

Järjestelmän rakenne on mukautettu edellä mainittujen kriteerien täyttämiseksi ja parhaan mahdollisen logiikan luomiseksi kaikille käyttäjille. Vaikka sisäinen hallintojärjestelmämme ei  noudata tällähetkellä lakia, olemme aloittaneet esteettömyyssovitukset myös näihin järjestelmiin, koska esteettömyys on tärkeä asia meille ja haluamme varmistaa, että kaikki voivat käyttää tuotteitamme toimintakyvystä riippumatta.

Työskentelemme myös varmistaaksemme, että verkkokäyttöliittymämme täyttää WCAG:n korkeimman mahdollisen tason AAA, joka kuten edellä mainittiin, takaa mahdollisimman hyvän saavutettavuuden.

Pyrimme aina tarjoamaan parhaan mahdollisen käyttäjäkokemuksen ja siksi toivomme asikkailta palautetta järjestelmän käytettävyydestä.

Niklas Gårdelid, saavutettavuusasiantuntija

Grade Varbi AB

Ota yhteyttä tarvittaessa: niklas.gardelid@grade.com

Viitteet

  • Webb- suuntaviivat (2019). Webbdirektiivit – yleiskuvaus.

https://webbriktlinjer.se/lagkrav/webbdirektivet/ saatavalilla: 2019-08-20

  • Hallitus/Ruotsalainen kokoelma 2018:2018:1937. Lag (2018:1937) digitaalisen palvelun saatavuudesta
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svenskforfattningssamling/

lag-20181937-om-tillganglighet-till-digital_sfs-2018-1937

tillgänglig: 2019-08-20

Evästeet koostuvat pienistä tekstitiedostoista. Nämä tiedostot sisältävät tietoja, jotka tallennetaan laitteellesi. Joidenkin evästetyyppien sijoittamiseksi tarvitsemme suostumuksesi. Grade käyttää seuraavia evästetyyppejä.
Jos haluat lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja niiden säilytysajasta, klikkaa tästä siirtyäksesi evästepolitiikkaamme.

Hallitse evästeasetuksiasi

Välttämättömät evästeet

Välttämättömät evästeet ovat evästeitä, jotka on sijoitettava, jotta verkkosivuston perustoiminnot toimisivat. Perustoiminnot sisältävät esimerkiksi evästeitä, jotka ovat tarpeen valikoiden käyttämiseen ja sivuston navigointiin.

Toiminnallisuusevästeet

Toiminnalliset evästeet on sijoitettava, jotta verkkosivusto toimii odotetusti. Esimerkiksi kieliasetuksen muistamiseksi, tiedon saamiseksi siitä, oletko kirjautunut sisään, sivuston turvallisuuden ylläpitämiseksi, kirjautumistietojen muistamiseksi tai tuotteiden lajittelun mahdollistamiseksi sivustolla haluamallasi tavalla.

Tilastolliset evästeet

Sivuston kanssa vuorovaikuttamisesi selvittämiseksi asetamme evästeitä tilastotietojen keräämiseksi. Nämä evästeet anonymisoivat henkilötiedot.

Mainonnan mittaamisevästeet

Voidaksemme tarjota parempaa palvelua ja kokemusta asetamme evästeitä markkinoinnin räätälöimiseksi sinulle. Toinen tämän sijoittamisen tarkoitus on markkinoida tuotteita tai palveluita sinulle, tarjota räätälöityjä tarjouksia tai markkinoida ja antaa suosituksia uusista käsitteistä, perustuen aiempiin ostoksiisi kanssamme.

Käyttäjämainonnan mittaamisevästeet

Relevanttien mainosten näyttämiseksi asetamme evästeitä mainosten mukauttamiseksi sinulle.

Henkilökohtaisesti mukautetut mainosevästeet

Relevanttien ja henkilökohtaisten mainosten näyttämiseksi asetamme evästeitä tarjotaksemme ainutlaatuisia tarjouksia, jotka on räätälöity sinun käyttäjätietojesi perusteella.