Vem är Jessica Jansson?

Detta är Jessica, en av våra projektledare på Grade. Hon sitter på vårt kontor i huvudstaden och jobbar främst med framtagning av webbutbildningar.

Jessica! Vem är du och vad gör du på Grade?

”Jo, som nämnt innan så heter jag Jessica och jobbar som projektledare och tillsammans med mina underbara kollegor jobbar jag för att ta fram skräddarsydda webbutbildningar med genomslagskraft!”

Vad har du gjort tidigare, innan Grade?

“Under de senaste 10 åren så har jag jobbat med kompetensutveckling på ett eller annat sätt. Allt ifrån kursledare på fysiska kurser till producent av webbutbildningar och under de senaste åren i en mer renodlad projektledarroll. Jag har bl.a. läst specialpedagogik och specialpedagogiskt perspektiv på utveckling och lärande på Karlstad universitet.”

Vad gör du när du är ledig?

“Just nu går alla lediga timmar åt odling. Kvällar och helger spenderas ofta på den 50 kvm stora odlingslotten i Åkeshov, där det odlas allt från örter till pumpor.
När årstiden inte tillåter odling så ägnas fritiden åt vänner, träning och en del restaurangbesök.”

Hur ser framtiden ut gällande kompetensutveckling tror du?

“Att möjlighet till kompetensutveckling är något som är viktigt känner många till men jag tror också att detta kommer blir ännu viktigare i framtiden.
Att man som anställd känner sig sedd och bekräftad av arbetsgivaren kommer i många fall vara viktigare än summan som lönekuvertet visar. För arbetsgivarna så kommer det vara viktigt att tydligt visa upp vilken utveckling som är tillgänglig för medarbetarna. Vilka möjligheter finns och vad kan de anställda själva göra för att nå sina mål.”

Vad är det bästa med Grade då?

“Det bästa med Grade är variationen mellan alla olika projekt. Att jag under förmiddagen jobbar med utbildningar som rör informationssäkerhet där man ska lära anställda vad man ska och inte ska göra, och för att efter lunch jobba med utbildningar som rör fysisk aktivitet med syfte att öka vårt välmående både fysiskt och psykiskt.”

Säg hej till Jessica! Hon gillar när man säger hej!