Vem är Sofia Linder?

Vi ställde några frågor till Sofia Linder för att få reda på lite mer om henne och vad hon gör på Grade. När vi frågade efter en bild som representerade henne, fick vi bilden ovan tillsammans med en liten fråga; Kommer jag framstå som en lökig hurtbulle med denna bild? Tyvärr Sofia, men springer man Bockstensmannen Trailrun är man långt förbi hurtbulle-stadiet… Läs mer om Sofia nedan!

Vem är du och vad gör du på Grade? 

– Jag heter Sofia Linder och började på Grade i februari 2020 i en säljroll med uppgift att hjälpa företag, främst inom den privata sektorn, med att digitalisera kompetenshantering och lärande. Syftet är att höja medarbetares engagemang och utveckling eftersom det står i direkt korrelation med företagets framgång och resultat. Jag är bra på att lyssna och sätta mig in i kundernas utmaningar vilket bottnar i ett genuint intresse för människor och en vilja att lösa problem.

Vad gjorde du tidigare?

– Senast kommer jag från Monster (jobbsajten, ej energidrycken 😊) där jag arbetade som Key Account Manager med rådgivning och försäljning av olika rekryteringslösningar och Employer Branding insatser. Jag har en bakgrund, yrkes- och utbildningsmässigt, inom försäljning och marknadsföring.

Vad gör du på fritiden?

– Jag försöker, tillsammans med min blivande man, upptäcka nya intressen och testa nya saker. Det har senaste tiden blivit vågsurf, tennis, terränglöpning, klättring och vandring. Allt har inte blivit bestående fritidssysslor men jag gillar idén att utforska nya saker. Får jag tillfälle att åka till Frankrike så gör jag det gärna, landet och kulturen är en stor passion som också delas av mina barn och som skapades under de åren där vi bodde där.

Hur tror du framtiden ser ut gällande engagemangs- och kompetensutveckling? 

– Många företag har lyckligtvis insett, och förankrat i ledningen, vikten av att strategiskt jobba med engagemang och utbildning och förstår den starka kopplingen mellan hur väl det hanteras med hur framgångsrikt företaget är. Låt mig ge ett exempel; vi vet att resultatet av eNPS (employer Net Promotor Score dvs hur stolta medarbetarna är att arbeta på företaget) också ger en bild av hur nöjda kunderna är, alltså företagets framgång. De går hand i hand. Jag tror framgent att efterfrågan av digitala system som hanterar engagemang och kompetens samt utbildning kommer att öka även bland medelstora bolag som tidigare har hanterat, i alla fall delar av detta, manuellt och utan systemstöd. Behovet av att digitalisera har hamnat högre upp på agendan i och med den snabba omställningen till följd av covid-19 och nya beteendemönster. Jag tror t.ex. att vi fortsättningsvis kommer jobba en hel del på distans vilket ökar behovet av smarta digitala system. Företag behöver därför regelbundet mäta medarbetarengagemang och givet resultatet följa upp med aktiviteter och mål, justera, utbilda och coacha så att medarbetare får det erkännande och den utveckling de önskar oavsett var de fysiskt befinner sig.

Till sist, vad är bäst med att jobba på Grade? 

– Jag måste då få säga två saker. Ett, när jag kom i kontakt med Grade fick jag snart veta att kundnyttan verkligen är i fokus eller för att uttrycka mig lite modernare att vi är Customer Obsessed/Customer Centric. Några veckor in i min nya anställning fick jag vara med och träffa befintliga kunder på en av de återkommande nätverksträffarna, UpGrade, som vi anordnar. Det var verkligen ett kvitto på dels partnerskapet mellan kunder och Grade men också vad partnerskapet lett till i form av nytta för företagen. Det är lätt som företag att säga att de alltid sätter kunden i centrum men det betyder inte att det i verkligheten är så. Att få uppleva detta tidigt, se med egna ögon var som sagt en bekräftelse.  Det andra, som också är det bästa med Grade, är människorna och kulturen samt den platta och agila organisationen som underlättar snabba dialoger och beslutsvägar.

Tack Sofia!