GRADE - Hela plattformen

För att ett företag eller organisation ska åstadkomma enastående resultat behöver medarbetarna både vara kompetenta och engagerade, det räcker inte med bara en av de dessa två för att nå bra resultat. Grades plattform är en produktsvit framtagen för att hjälpa er att mäta och öka kompetens och engagemang hos era medarbetare.

Använd hela vår plattform för maximal effekt eller välj bland produkterna för att komma igång stegvis, utifrån ert behov. Nedanför kan du läsa mer om hur våra olika verktyg kan hjälpa er.

GRADE innehåller följande delar:

Grade ENGAGE

Med ENGAGE kan ni mäta medarbetarengagemanget i er organisation. ENGAGE gör pulsmätningar utifrån olika områden. Genom intuitiva dashboards kan ni analysera och jämföra resultat över tid och mellan avdelningar – och få förslag på åtgärder.

Grade TALENT

Med TALENT får ni ett Talent Management System som fokuserar på att öka medarbetarnas engagemang. TALENT hjälper er att digitalisera och strukturera era processer för medarbetarsamtal, kompetenshantering, målstyrning, successionsplanering och mycket annat.

Grade LEARNING

LEARNING är vårt egenutvecklade Learning Management System (LMS) som ökar era medarbetares kompetens. LEARNING används av ett hundratal företag och organisationer i både privat och offentlig sektor.

Grade ANALYTICS

Ta hjälp av ANALYTICS för att få överblick över plattformens samlade information och ta fram beslutsunderlag. I ANALYTICS kan ni på ett enkelt sätt analysera och visualisera data från TALENT, LEARNING och ENGAGE.

Kontakta oss

Vill du veta mer om hur vår plattform funkar? Hör av dig så kan vi hjälpa dig vidare!

  • Läs integritetspolicy