En plattform, ett kretslopp

GRADE är en plattform som skapar ett kretslopp av kompetens, lärande och engagemang. Plattformen kopplar på ett naturligt sätt ihop medarbetarnas prestationer, utvecklingsplaner och karriärvägar med flexibla läraktiviteter. GRADE:s unika kombination av både ett Talent- och Learning Management System lägger grunden för långsiktig tillväxt – både för verksamheten och medarbetarna själva.

Använd hela plattformen för maximal effekt eller kom igång stegvis utifrån ert behov.

GRADE innehåller följande delar:

Grade ENGAGE

Med ENGAGE kan ni mäta medarbetarengagemanget i er organisation. ENGAGE gör pulsmätningar utifrån olika områden. Genom intuitiva dashboards kan ni analysera och jämföra resultat över tid och mellan avdelningar – och få förslag på åtgärder.

Grade TALENT

TALENT är ett Talent Management System som lägger grunden för agila HR-processer. TALENT hjälper er att digitalisera och strukturera era processer för medarbetarsamtal, feedback, kompetenshantering, målstyrning och mycket annat.

Grade LEARNING

LEARNING är vårt egenutvecklade Learning Management System (LMS) som ökar era medarbetares kompetens genom flexibla läraktiviteter. LEARNING är ett kraftfullt LMS som används av flera hundra företag och organisationer inom både privat och offentlig sektor.

Grade ANALYTICS

Ta hjälp av ANALYTICS för att få överblick över plattformens samlade information och ta fram beslutsunderlag. I ANALYTICS kan ni på ett enkelt sätt analysera och visualisera data från TALENT, LEARNING och ENGAGE.

Vad säger våra kunder?

Hör av dig!

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa er? Hör av dig så återkommer vi så fort vi kan!

Grade

Finngatan 14, 223 62 Lund

Vegagatan 8, 113 29 Stockholm

Tele: 08–673 62 40