GRADE ANALYTICS

Ta hjälp av Grade ANALYTICS, vårt egenutvecklade Business intelligence-verktyg, om du vill analysera och visualisera den samlade informationen från GRADE-plattformen. Vill du veta mer om hur det funkar? Boka en demo med oss!

HUR FUNKAR GRADE ANALYTICS?

I Grade ANALYTICS kan behörig person skapa aggregerade s.k. drill-down-rapporter på information i GRADE på ett kraftfullt och enkelt sätt. Det går att borra sig ner på alla trädstrukturer i GRADE, samt att man kan bygga upp sin egen struktur i verktyget. Grade ANALYTICS är helt dynamiskt där man själv kan välja vad innehållet i rapporten ska baseras på.

Det går att skapa rapportmallar som automatiskt hämtar ny data vid ny visning.

Man arbetar med fyra olika parametrar i rapporterna.

  • Mått är det man ska räkna på.
  • Rader är vad som ska visas per rad i tabellen. Möjlighet att borra sig ner.
  • Kolumner är vad det ska visas per kolumn i tabellen. Möjlighet att borra sig ner.
  • Filter är om information ska filtreras på någon entitet.

JÄMFÖR ENGAGEMANGET MELLAN OLIKA DELAR AV ORGANISATIONEN

Grade_analytics_dashboard

LÄS MER OM OSS

Läs om Grades historia, hur vi blev det företag vi är idag och vilka vi är som jobbar här.