GRADE ANALYTICS

Ta hjälp av Grade ANALYTICS om du vill analysera och visualisera den samlade
informationen i GRADE-plattformen.

GRADE ANALYTICS

Ta hjälp av Grade ANALYTICS om du vill analysera och visualisera den samlade informationen i GRADE-plattformen.

HUR FUNKAR GRADE ANALYTICS?

I Grade ANALYTICS kan behörig person skapa aggregerade s.k. drill-down-rapporter på information i GRADE på ett kraftfullt och enkelt sätt. Det går att borra sig ner på alla trädstrukturer i GRADE, samt att man kan bygga upp sin egen struktur i verktyget. Grade ANALYTICS är helt dynamiskt där man själv kan välja vad innehållet i rapporten ska baseras på.

Det går att skapa rapportmallar som automatiskt hämtar ny data vid ny visning.

Man arbetar med fyra olika parametrar i rapporterna.

  • Mått är det man ska räkna på.
  • Rader är vad som ska visas per rad i tabellen. Möjlighet att borra sig ner.
  • Kolumner är vad det ska visas per kolumn i tabellen. Möjlighet att borra sig ner.
  • Filter är om information ska filtreras på någon entitet.

HUR FUNKAR GRADE ANALYTICS?

I Grade ANALYTICS kan behörig person skapa aggregerade s.k. drill-down-rapporter på information i Grade SUITE på ett kraftfullt och enkelt sätt. Det går att borra sig ner på alla trädstrukturer i Grade SUITE, samt att man kan bygga upp sin egen struktur i verktyget. Grade ANALYTICS är helt dynamiskt där man själv kan välja vad innehållet i rapporten ska baseras på.

Man arbetar med fyra olika parametrar i rapporterna.

  • Mått är det man ska räkna på.
  • Rader är vad som ska visas per rad i tabellen. Möjlighet att borra sig ner.
  • Kolumner är vad det ska visas per kolumn i tabellen. Möjlighet att borra sig ner.
  • Filter är om information ska filtreras på någon entitet.

BOKA DEMO

Har du frågor till oss eller vill du boka en demo direkt? Klicka då på den gula knappen och skriv till oss. Vi hör av oss så fort vi bara kan.