GRADE ENGAGE

För att kunna skapa engagemang, måste man först ta reda på hur dagsläget ser ut. Med Grade ENGAGE kan ni enkelt mäta och analysera er organisations medarbetarengagemang. Med hjälp av automatiserade utskick får ni snabbt en överblick över läget, ser trender och får smarta förslag på åtgärder.