LEARNING
MANAGEMENT
SYSTEM


Grade LEARNING är vårt egenutvecklade Learning Management System
och vi tycker att första intrycket är viktigt. Därför ser vi till att utbildningsportalen
som era utbildningsdeltagare möter är väl genomtänkt, präglas av er organisation
och bara innehåller utvald, snyggt förpackad och användarvänlig funktionalitet.

Ett bra LMS är ett målgruppsanpassat LMS.

BOKA DEMO

LEARNING MANAGEMENT SYSTEM

Grade LEARNING är vårt egenutvecklade Learning Management System och vi tycker att första intrycket är viktigt. Därför ser vi till att utbildningsportalen som era utbildningsdeltagare möter är väl genomtänkt, präglas av er organisation och bara innehåller utvald, snyggt förpackad och användarvänlig funktionalitet.

Ett bra LMS är ett målgruppsanpassat LMS.

Vad är Grade LEARNING?

Grade LEARNING är vår egenutvecklade lärplattform och används av ett hundratal organisationer i både privat och offentlig sektor.
Fördelarna med Grade LEARNING är bland annat flexibiliteten och skalbarheten. Eftersom vi utvecklar Grade LEARNING själva kan vi skala och anpassa det, samt skapa helt nya funktioner, helt baserat på era behov.

Grade är en helhetsleverantör då vi säljer, utvecklar, inför och supporterar plattformen med vår egna organisation.

Grade LEARNING har exempelvis funktioner för e-learning och klassrumsundervisning (även blended learning) för både interna och externa målgrupper. Genom möjlighet till kommunikation, test/certifiering, enkäter, inlämningsuppgifter, kurskatalog, rapporter/uppföljning och stöd för import av externt producerat material är plattformen ett fullfjädrat verktyg för den moderna organisationen.

Grade LEARNING är fullt integrerat med delarna TALENT, ENGAGE och ANALYTICS — vilket blir navet i en organisations strategiska kompetensförsörjningsprocess.

I Grade LEARNING finns även det inbyggda, responsiva författarverktyget Grade COMPOSER  – i vilket ni själva enkelt skapar eller uppdaterar utbildningar.

Bill Gates om Grade LEARNING (f.d. LUVIT)

Fördelar med Grade LEARNING

Under många och långa år har vi utvecklat Grade LEARNING till att bli den kraftfulla LMS den idag är. Här kan ni läsa om bara några av fördelarna.

Bättre passform

De flesta LMS har en stor mängd funktionalitet, det har vårt också. I Grade LEARNING finns stöd för små och stora utbildningar, e-learning och lärarledda. Ni kan få uppföljning, kommunikationsstöd, kompetenshantering och stöd för att digitalisera hela er process för kompetensförsörjning. Den stora skillnaden är att Grade LEARNING är vårt eget system, det är vi som styr innehållet helt och hållet och vi kan anpassa det efter just era förutsättningar och er målgrupp.

Inbyggt författarverktyg för smartphones och surfplattor

I Grade LEARNING ingår vårt responsiva författarverktyg COMPOSER. Det är byggt för att det ska vara enkelt att uppdatera och bygga enkla utbildningar och test. Samtidigt har COMPOSER stöd för att bygga avancerade, interaktiva utbildningar med uppföljning. COMPOSER är vårt förstahandsval när vi själva producerar utbildningar. Alla utbildningar som byggs i COMPOSER blir mobilanpassade.

Inbyggt författarverktyg för smartphones och surfplattor

I Grade LEARNING ingår vårt responsiva författarverktyg COMPOSER. Det är byggt för att det ska vara enkelt att uppdatera och bygga enkla utbildningar och test. Samtidigt har COMPOSER stöd för att bygga avancerade, interaktiva utbildningar med uppföljning. COMPOSER är vårt förstahandsval när vi själva producerar utbildningar. Alla utbildningar som byggs i COMPOSER blir mobilanpassade.

Uppföljning är centralt

Gav utbildningen effekt? Behöver ni förändra något i den? Med Grade LEARNING är det enkelt att administrera och följa upp utbildningsdeltagarna, vilket är en viktig komponent i en lyckad utbildningssatsning. Grade LEARNING är ett lättanvänt och användarvänligt verktyg för att utvärdera resultat och se effekter, oavsett om ni vill ha detaljerad eller mer övergripande uppföljning.

I Grade LEARNING medföljer även ett enkätverktyg vilket gör det enkelt att mäta förkunskaper eller utvärdera kurser direkt i plattformen.

E-Learning – Region Stockholm

Se hur Region Stockholm använde Grade LEARNING för att skapa e-Learnings

Vanliga frågor

Vad gör jag om vi saknar någon funktionalitet i systemet?

Grade arbetar kontinuerligt med utveckling och anpassning av standardprodukten Grade LEARNING. Större delen av utvecklingen sker i samarbete med våra kunder utifrån de behov som finns. Om ni saknar någonting i systemet så hör av er till oss så tittar vi på möjliga lösningar. Vi har ett team av utvecklare med lång erfarenhet av att arbeta med hela processen från behovsanalys till färdig funktionalitet.


Kan jag ta bort funktioner?

Mycket går att anpassa och skala bort utifrån era behov. Ett system ska bara innehålla de funktioner som ni har behov av i nuläget men ge möjlighet att bygga på efter hand. I samband med att vi startar upp ett nytt projekt går vi igenom hur ni har tänkt använda Grade både idag och i framtiden. Utifrån det sätter vi upp en miljö som passar er. Viss funktionalitet kan man också låta användaren själv välja om de vill använda sig av eller ej.

Kan jag lägga in en kurs som jag köpt någon annanstans?

Ja, om den är sparad i den internationella e-learningstandarden SCORM 1.2 eller SCORM 2004. SCORM står för Sharable Content Object Reference Model och bestämmer hur innehåll skall paketeras och kommunicera med lärsystem.


Går det att ladda upp mer än en fil samtidigt?

Ja, lägg bara alla filer det gäller i en mapp. Zippa sedan ihop mappen och importera den.


Vi har lagt alla informationsfilmer på YouTube/Vimeo (eller liknande tjänster). Hur får vi in dem i GRADE?

Filmerna bäddas snyggt in där ni vill ha dem. Grade är förberett för inlägg av filmer från tjänster som dessa med en funktion som gör det enkelt att lägga in resp. tjänsts kod.

Med t.ex. Vimeo är det möjligt att gömma filmerna för allmänheten så de endast kan ses från Grade. Om du vill att filmerna ska fungera responsivt kan du använda denna tjänst.


Hjälp! Jag har ändrat i en kurs som är igång, men det blev fel. Kan jag få tillbaka det så som det var förut?

Använder du materialbiblioteket för att hantera innehåll så går detta utmärkt att göra. Där finns det stöd för versionshantering. Materialbiblioteket ger dig möjlighet att spara material på en plats som sedan kan distribueras i flera kurser.


Kan jag importera och exportera frågor till testverktyget i Grade?

Ja. Importera går att göra med t.ex. CSV filer (genom färdiga Excel-mallar).

Måste jag som kund ha en egen lokal server där Grade installeras?

Nej, vanligtvis köper våra kunder Grade som en s.k. molntjänst (ett annat ord är SaaS, Software as a Service). Med vår molntjänst sköter vi på Grade drift, backup etc. Då kan kan du som kund komma igång med Grade snabbt och smidigt. För de kunder som önskar en lokal installation, kan vi även erbjuda detta.

Jag har ett system som redan har all användarinformation, går det att integrera det mot GRADE?

Ja. Vi är mycket vana att integrera Grade mot olika system (HR-system, Active Directory (AD), SharePoint, affärssystem, egna system etc). För att göra det smidigt för er gör vi vanligtvis integrationer där det andra systemet är s.k. master och GRADE synkroniseras mot dess användardata med ett visst intervall. Om ni har användarinformation i det andra systemet, som GRADE saknar fält för, så går det att lägga in s.k. metadatafält i GRADE där den informationen kan ligga. GRADE kan konfigureras så att de fälten är sökbara och går att få ut i rapporter etc.


Jag har ett system som som behöver få en signal när en person klarar ett test som ger personen ett certifikat i Grade?

Ja, om ni behöver detta eller liknande kan vi hjälpa er. Vi kan t.ex. skicka en sådan signal med ett web service-anrop. Om det är en människa som vill ha ett meddelande när någon klarar ett certifikat så finns det en färdig funktion som kan skicka ett sådant email. Ni kan även själva hämta ut denna data med hjälp av ett web service anrop mot vårt omfattande Web Service API.


Jag vill själv integrera Grade mot ett annat system, kan jag det?

Ja, vi har ett omfattande Web Service API som det går att programmera emot.

Kan någon obehörig komma åt data i systemet?

Det finns flera sätt att skydda data i Grade. Vi erbjuder våra kunder att köra GRADE på HTTP Secure (HTTPS) som bland annat innebär att kommunikationen mellan användaren och systemet krypteras. Grade använder sig av den inbyggda säkerheten i .net för att skydda systemet mot skadlig kod samt Microsoft SQL Servers standardfunktioner för kryptering och loggning.

Jag vill se om Anna har öppnat ett dokument, hur länge hon varit inloggad i kursen och när hon var inloggad sist. Kan jag det?

Ja, som lärare eller administratör kan du se allt hon har gjort och när hon gjort det.


Jag vill ha ut all statistik på ett Excelblad för att själv skapa diagram.

Visst, alla våra rapporter går att exportera direkt till Excel, men även till formaten Word, Pdf, XML med flera.


Våra chefer behöver samma rapport varje månad skickad till sig. Hur ordnar vi bäst det?

Grade kan konfigureras för automatiska utskick av definierade rapporter till registrerade e-postadresser med bestämda intervall.


Vi har specifika krav på hur rapporterna ska se ut. T.ex. måste de följa vår grafiska profil. Kan ni hjälpa oss med det?

Absolut, vi hjälper er att designa rapporterna och gör dem tillgängliga för leverans.

Hur vet jag vilka utbildningar som min organisation behöver?

Grade LEARNING innehåller en modul för Utbildningsplanering. Med hjälp av systemet kan medarbetare tillsammans med sin chef planera sitt kommande utbildningsbehov. Utifrån de gjorda planeringarna kan man sedan ta fram rapporter som visar det framtida behovet för hela organisationen.


Utbildning kan genomföras på många olika sätt- hur stödjer ert system blandat lärande (blended learning)?

Utbildning är ett begrepp som kan innebära många olika former av kompetenshöjande åtgärder. Det kan vara e-Learning kurser, klassrumsbaserade kurser, självstudier, webinars, workshops och förstås en mix av av alla dessa. Grade LEARNING sköter administration och uppföljning oavsett distributionssätt. I Grade LEARNING kan man bygga upp en struktur för utbildningsinsatsen och göra de olika delarna tillgängliga för användarna. Det finns ett stöd för att hantera anmälningar, registrera resultat, skapa kursbevis och ta ut rapporter. Men Grade LEARNING innehåller även pedagogiska verktyg som stödjer lärandet som t.ex. tester, inlämningsuppgifter, testa-dig-själv övningar, diskussionsforum och chat.

Ring oss

08–673 62 40

Grade AB - Orgnr: 556521-3120 - E-mail: info@grade.com - Växel: 08–673 62 40
Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this