LEARNING MANAGEMENT SYSTEM

Grade LEARNING är vårt egenutvecklade Learning Management System och vi tycker att första intrycket är viktigt. Därför ser vi till att utbildningsportalen som era utbildningsdeltagare möter är väl genomtänkt, präglas av er organisation och bara innehåller utvald, snyggt förpackad och användarvänlig funktionalitet.

Ett bra LMS är ett målgruppsanpassat LMS.

Vad är Grade LEARNING?

Grade LEARNING är vår egenutvecklade lärplattform och används av ett hundratal organisationer i både privat och offentlig sektor. Fördelarna med LEARNING är bland annat flexibiliteten och skalbarheten. Eftersom vi utvecklar LEARNING själva kan vi skala och anpassa det, samt skapa helt nya funktioner, helt baserat på era behov.

Vi är en helhetsleverantör då vi säljer, utvecklar, inför och supporterar plattformen Grade med vår egen organisation.

LEARNING har exempelvis funktioner för e-learning och klassrumsundervisning (även blended learning) för både interna och externa målgrupper. Genom möjlighet till kommunikation, test/certifiering, enkäter, inlämningsuppgifter, kurskatalog, rapporter/uppföljning och stöd för import av externt producerat material är plattformen ett fullfjädrat verktyg för den moderna organisationen.

LEARNING är fullt integrerat med delarna TALENT, ENGAGE och ANALYTICS — vilket blir navet i en organisations strategiska kompetensförsörjningsprocess.

I LEARNING finns även det inbyggda, responsiva författarverktyget Grade COMPOSER – i vilket ni själva enkelt skapar eller uppdaterar utbildningar.

FÖRDELAR MED GRADE LEARNING

Under många och långa år har vi utvecklat Grade LEARNING till att bli den kraftfulla LMS den idag är. Här kan ni läsa om bara några av fördelarna.

Bättre passform

De flesta LMS har en stor mängd funktionalitet, det har vårt också. I Grade LEARNING finns stöd för små och stora utbildningar, e-learning och lärarledda.

Ni kan få uppföljning, kommunikationsstöd, kompetenshantering och stöd för att digitalisera hela er process för kompetensförsörjning. Den stora skillnaden är att Grade LEARNING är vårt eget system, det är vi som styr innehållet helt och hållet och vi kan anpassa det efter just era förutsättningar och er målgrupp.

Inbyggt författarverktyg för smartphones och surfplattor

I Grade LEARNING ingår vårt responsiva författarverktyg COMPOSER. Det är byggt för att det ska vara enkelt att uppdatera och bygga enkla utbildningar och test. Samtidigt har COMPOSER stöd för att bygga avancerade, interaktiva utbildningar med uppföljning. COMPOSER är vårt förstahandsval när vi själva producerar utbildningar. Alla utbildningar som byggs i COMPOSER blir mobilanpassade.

Uppföljning är centralt

Gav utbildningen effekt? Behöver ni förändra något i den?

Med Grade LEARNING är det enkelt att administrera och följa upp utbildningsdeltagarna, vilket är en viktig komponent i en lyckad utbildningssatsning. LEARNING är ett lättanvänt och användarvänligt verktyg för att utvärdera resultat och se effekter, oavsett om ni vill ha detaljerad eller mer övergripande uppföljning.

I LEARNING medföljer även ett enkätverktyg vilket gör det enkelt att mäta förkunskaper eller utvärdera kurser direkt i plattformen.

E-LEARNING – REGION STOCKHOLM

Se hur Region Stockholm använde Grade LEARNING för att skapa e-Learnings.

Är du intresserad av att få producerade e-learnings?

VI kan hjälpa till med allt från idé till full produktion. Klicka på läs mer och ta reda på hur vi producerar engagerande e-learnings.

Bill Gates om Grade LEARNING (f.d. LUVIT)

Kontakta oss