GRADE LEARNING LMS

Grade LEARNING är ett kraftfullt Learning Management System som hjälper er organisation att höja era medarbetares kompetens.

LEARNING - Ett fullskaligt LMS

Med LEARNING får ni en fullskalig LMS-plattform som gör att ni kan arbeta strategiskt och effektivt med kompetensutveckling. Vårt LMS innehåller fullt stöd för onlinekurser, administration av fysiska kurser och Blended Learning. Med hjälp av vårt molnbaserade författarverktyg COMPOSER kan ni även producera interaktiva e-Learnings som sprider kunskap på ett pedagogiskt och enhetligt sätt.

Med LEARNING kan ni driva, genomföra och följa upp era medarbetares kompetensutveckling. Som helhetsleverantör utvecklar, inför och supporterar vi plattformen – helt med vår egen organisation. Vårt mål är att ni ska bli en lärande organisation med medarbetare som ständigt utvecklas i rätt riktning.

LEARNING är en integral del av plattformen GRADE och helt integrerat med TALENT, ENGAGE och ANALYTICS — vilket blir navet i er organisations strategiska kompetensförsörjningsprocess.

LEARNING innehåller följande delar:

Onlinekurser

Blended Learning​

​Fysiska kurser​

Composer

VAD ÄR ETT LMS?

LMS står för Learning Management System, vilket normalt översätts till lärplattform på svenska. LMS används huvudsakligen för att distribuera, genomföra och följa upp olika former av lärandeaktiviteter – t.ex. onlinekurser och traditionella klassrumskurser. Ursprungligen användes LMS mest av skolvärlden, men idag är målgruppen för denna typ av system alla företag och organisationer som vill kunna arbeta digitalt och strukturerat med kompetensutveckling.

Gemensamt för de flesta Learning Management System är att de stödjer någon form av branschstandard för e-Learning t.ex. SCORM. Detta gör det möjligt att importera och följa upp e-Learning i vilket LMS som helst, oavsett vilket författarverktyg kursen är producerad i.

HUR KAN GRADE LEARNING ÖKA ERA MEDARBETARES KOMPETENS?

Att kunna utvecklas i sitt arbete är en grundläggande faktor för att era medarbetare ska känna sig engagerade och vilja fortsätta driva er verksamhet framåt. Strategisk kompetensutveckling handlar om att rätt medarbetare ska ha rätt kompetens vid rätt tidpunkt. Med utgångspunkt i era övergripande mål kan ni med LEARNING rikta utvecklingsaktiviteter mot olika målgrupper – antingen som obligatoriska eller som öppna. Genom att ni erbjuder en välfylld och strukturerad kurskatalog uppmuntrar ni era medarbetare till ständig vidareutveckling.

LEARNING är helt integrerat i TALENT

Detta innebär att plattformen kan ge förslag på kurser och annan kompetensutveckling utifrån era medarbetares kompetensprofiler. Aktiviteter som planeras i utvecklingssamtalen finns tillgängliga för medarbetarna direkt i kurskatalogen, så att medarbetarna smidigt kan registrera sig utan att lämna plattformen.

Eftersom uppföljning av kurserna görs digitalt är medarbetarnas utvecklingsplaner alltid uppdaterade utan manuell administration. Cheferna får överblick över medarbetarnas utveckling som lägger grund för kontinuerlig feedback.

E-LEARNING – REGION STOCKHOLM

Se hur Region Stockholm använde Grade LEARNING och COMPOSER för att skapa e-Learnings.

Är du intresserad av att PRODUCERA e-learnings?

VI kan hjälpa till med allt från idé till full produktion. Klicka på läs mer och ta reda på hur vi producerar engagerande e-learnings.

Bill Gates om Grade LEARNING (f.d. LUVIT)

Kontakta oss

Vill du veta mer om hur LEARNING funkar? Hör av dig så kan vi hjälpa dig vidare!

  • Läs integritetspolicy

Grade

Finngatan 14, 223 62 Lund

Vegagatan 8, 113 29 Stockholm

Tele: 08–673 62 40