Grade TALENT

Över hundra organisationer använder Grade TALENT.
Med Grade TALENT får ni ett Talent Management-system som
fokuserar på att öka medarbetarnas engagemang. IT-stödet hjälper
er att digitalisera era processer för medarbetarsamtal, målstyrning,
kompetensstyrning och kompetensförsörjning.

GRADE TALENT

Över hundra organisationer använder Grade TALENT.  Med Grade TALENT får ni ett Talent Management-system som fokuserar på att öka medarbetarnas engagemang. IT-stödet hjälper er att digitalisera era processer för medarbetarsamtal, målstyrning, kompetensstyrning och kompetensförsörjning.

Lime: Grade TALENT skapar engagemang bland medarbetare och stöttar chefen

I över 25 år har Lime vuxit och blivit en av nordens största leverantörer av CRM-system, med 250 medarbetare och över 60.000 användare.

Den stora utmaningen för Lime var att de hade kraftig växtvärk och upplevde stora problem vid onboarding av nya medarbetare. Problem som bl.a. dålig uppföljning och dokumentation vid medarbetarsamtal, samt avsaknaden av en överblick över interna karriärmöjligheter ­– resulterade i ett bristande engagemang hos både nya och gamla medarbetare.

Lime införde Grade TALENT i början av 2017 och uppstartsprojektet fokuserade främst på funktionalitet ­– som t.ex. medarbetarsamtal, målstyrning och karriärvägar. En kompetenskartläggning gjordes i samarbete med Grade, var efter man sedan rullade ut Grade TALENT i hela organisationen.

Resultatet av införandet gav en klar höjning av engagemanget bland medarbetarna, då de nu kunde se de möjligheter som fanns i bolagets nu mer tydliga karriärsträd. Positivt var även att kompetenskartläggningen skapat en mycket tydligare kravbild vid rekrytering. De utvecklade också effektivare samtalsprocesser som sparade tid och gav smidigare överlämningar, vilket i sin tur säkerställde kvalité i kompetensförsörjningsprocessen.

VARFÖR GRADE TALENT?

Det finns tre parametrar som har stor betydelse för ökat medarbetarengagemang.

Autonomy – innebär att vi som människor stimuleras och mår bra av en viss nivå av självstyre och av att kunna agera självständigt, i det sammanhang vi befinner oss i.

Mastery – är drivkraften att lära nytt, utvecklas och bli bättre på vårt arbete.

Purpose – innebär att min uppgift, som medarbetare, har en högre mening och betyder något för mig eller för andra.

I Grade TALENT finns en mängd funktioner som hjälper chefer och medarbetare att arbeta med dessa områden på ett användarvänligt och effektivt sätt. En stark påverkan på en medarbetares engagemang är även ledarskapet hos cheferna. Grade TALENT hjälper chefer att bli bättre i sitt ledarskap.

Grade TALENT guidar er dessutom att följa den svenska standarden SS 624070:2009 – Ledningssystem för kompetensförsörjning.

Funktioner

Medarbetarsamtal

Stöd för användarvänliga och guidande samtalsprocesser med frågemallar, målhantering, kompetenshantering och signering

Målstyrning

Från vision, verksamhetsmål och individuella mål till aktiviteter. Individuella mål kopplade till verksamhetsmål gör det möjligt att styra organisationen åt önskat håll, samtidigt som medarbetarna blir mer engagerade

Kompetenshantering

Visuell visning av roller med tydlig kravbild på certifikat, formella kompetenser och funktionella kompetenser. Kompetenskartläggning och gap-analyser

Karriärvägar

Karriärplanering med visuella karriärvägar att motiveras inför

Kompetens-försörjningsplaner

Planera för hur många personer som behövs i olika roller. Med möjlighet att planera för olika tidshorisonter

Successionsplanering

Planera för framtida förändringar med ersättare och riskhantering

Hur fungerar Grade TALENT?

Grade TALENT har ett tydligt och responsivt användargränssnitt med stöd för alla delar som påverkar medarbetarnas engagemang. Med omedelbar digital dokumentation har cheferna, medarbetarna och HR de rätta verktygen för att lyckas.

Smarta översikter och notifieringar både stöttar och guidar användaren i det dagliga arbetet – oavsett om man har rollen som chef eller medarbetare.

Grade TALENT hjälper användaren att se tydliga karriärvägar och roller – vilket bidrar till att motivera användarna att utvecklas och få dem att stanna längre. Ta reda på var det saknas kompetens och vid eventuellt kompetensgap ger systemet direkt skräddarsydda förslag på utvecklingsmöjligheter och aktiviteter för varje medarbetare. Medarbetaren kan t.ex. gå en e-learning, direkt via sömlös koppling till Grade LEARNING. Även regulatorisk kompetens (compliance) hanteras på ett engagerande och automatiserat sätt.

Alla lösningar från Grade går att sömlöst koppla ihop och vill du läsa mer om, klicka här – GRADE PLATTFORM.

Hur fungerar Grade TALENT?

Grade TALENT har ett tydligt och responsivt användargränssnitt med stöd för alla delar som påverkar medarbetarnas engagemang. Med omedelbar digital dokumentation har cheferna, medarbetarna och HR de rätta verktygen för att lyckas.

Smarta översikter och notifieringar både stöttar och guidar användaren i det dagliga arbetet – oavsett om man har rollen som chef eller medarbetare.

Grade TALENT hjälper användaren att se tydliga karriärvägar och roller – vilket bidrar till att motivera användarna att utvecklas och få dem att stanna längre. Ta reda på var det saknas kompetens och vid eventuellt kompetensgap ger systemet direkt skräddarsydda förslag på utvecklingsmöjligheter och aktiviteter för varje medarbetare. Medarbetaren kan t.ex. gå en e-learning, direkt via sömlös koppling till Grade LEARNING. Även regulatorisk kompetens (compliance) hanteras på ett engagerande och automatiserat sätt.

Alla lösningar från Grade går att sömlöst koppla ihop och vill du läsa mer om, klicka här – GRADE PLATTFORM.

BOKA DEMO

Vill du boka en demo direkt? Klicka då på den gula knappen och skriv till oss. Vi hör av oss så fort vi bara kan.