GRADE TALENT – TALENT MANAGEMENT SYSTEM

Med Grade TALENT får ni ett Talent Management System som fokuserar på att öka medarbetarnas engagemang. IT-stödet hjälper er att digitalisera era processer för utvecklingssamtal, medarbetarsamtal, målstyrning, kompetensstyrning och kompetensförsörjning.