Implementering och Customer Success

När ni har bestämt er för att använda GRADE-plattformen i er organisation hjälper vi er hela vägen från planering till implementation och förvaltning. Ni kan känna er trygga i att plattformen alltid är optimalt anpassad efter era behov och önskemål. 

Våra erfarna och engagerade projektledare guidar er så att ni kan växa i systemet ­– i den takt och på det sätt som passar er.

Hur går det till att implementera GRADE?

Planering

Vi börjar med att sätta ihop en projektgrupp. Utifrån er verksamhets förutsättningar tar en av våra projektledare fram en projektplan innehållandes aktiviteter, leveranser och tidplan. Det som vanligtvis avgör hur lång tid implementationsprojektet tar är hur många integrationer mot andra system som ska göras, hur mycket data från andra system som ska migreras, hur komplex er organisation är och hur många funktioner i GRADE som ska användas vid lansering.

Installation och grafisk profil

När vi är klara med planeringsfasen installerar vi er GRADE-plattform. De flesta av våra kunder köper plattformen som en s.k. molntjänst (ett annat ord är SaaS, Software as a Service) vilket betyder att plattformen installeras på våra servrar och där vi står för bl.a. drift och backup. Om ni istället önskar en lokal installation på era egna servrar installerar vi GRADE hos er.

Vi vill att era medarbetare ska känna sig hemma i GRADE. Därför anpassar vi er plattform så att den följer er grafiska profil med logga, färger och typsnitt.

cst-pil1

Integration mot HR

Många av våra kunder väljer att sätta upp en automatisk användarsynk mot andra system som innehåller information om medarbetare och organisationsstruktur (t.ex. HR-system, Active Directory, SharePoint, affärssystem och egna system). Det betyder att användarkontona i GRADE alltid är uppdaterade vad gäller nya medarbetare, medarbetare som byter avdelning, medarbetare som slutar och organisationsstruktur. Det är också vanligt att vi aktiverar så kallad Single-Sign-On (SSO). Era medarbetare når då GRADE-plattformen direkt utan separat inloggning när de är inloggade i er organisations nätverk. Vi hjälper er med tekniken så att era medarbetare slipper hålla reda på användarnamn och lösenord.

Import av data

Kanske byter ni till GRADE från ett annat Learning eller Talent Management System? Om ni vill att information kring exempelvis era medarbetares kurshistorik eller kompetenser ska migreras över till GRADE-plattformen ser vi under implementationsprojektet till att rätt data hamnar på rätt plats vid rätt tillfälle. Vi har mycket erfarenhet av att migrera stora mängder data från många olika system.

Konfiguration

GRADE är flexibelt och vi hjälper er att anpassa systemet så att precis rätt funktioner är aktiverade på det sätt som passar er bäst vid lansering.

cst-pil4

Utbildning

I denna del av implementationsprojektet får era s.k. super-users ett par dagars grundlig genomgång av plattformen med fokus på de funktioner som ska vara aktiva vid lansering. Vi kan även hjälpa er med att ta fram skräddarsytt utbildningsmaterial till t.ex. chefer eller kursadministratörer ­– anpassat till just era arbetssätt.

Lansering

Beroende på hur komplext implementationsprojektet varit kan denna fas se lite olika ut. Vissa kunder väljer att testköra plattformen mot en mindre målgrupp innan man lanserar i full skala. Andra väljer att lansera för samtliga medarbetare på en gång, men med lite mer avskalad funktionalitet. Tidigt i implementationsprojektet hjälper vi er att komma fram till vad som passar er organisation bäst.
cst-pil5

Efter implementationen

Vår supportavdelning hjälper er dagtid via telefon och e-post om ni kör fast och behöver hjälp. För 2019 ligger vår kundnöjdhet för avslutade supportärenden på 100 %.

Som kund har ni alltid en dedikerad projektledare från Grade vid er sida. Tillsammans har vi regelbundna avstämningsmöten med fokus på att er organisation ska använda sig av plattformen på optimalt sätt ­­– både idag och imorgon.

Ni är också välkomna till våra kundträffar, där ni får chansen att utbyta erfarenheter kring plattformen med andra företag och organisationer.

Övriga tjänster

Anpassningar

GRADE-plattformen är flexibel och vi hjälper er att anpassa systemet så att det passar er organisation. Om ni ser behov av att anpassa eller utveckla befintlig funktionalitet så att det passar er verksamhet ännu bättre så tar vi fram ett förslag tillsammans med er. Vi arbetar nära våra kunder och utvecklar kontinuerligt GRADE utifrån de önskemål som uppstår. Det kan vara allt ifrån en anpassning av en befintlig rapport till ett helt nytt sätt att arbeta med mätning av medarbetarengagemang.

Utbildning och användarstöd

I GRADE finns inbyggt användarstöd kring hur alla funktioner i systemet fungerar. Utöver detta hjälper vi er även gärna med att ta fram skräddarsytt användarstöd till just er organisation. Det kan exempelvis röra sig om att ta fram en e-Learning till chefer kring hur ni arbetar med medarbetarsamtal. Vi hjälper er med allt från innehåll och produktion till registrering och uppföljning. Skärminspelningarna gör vi i er egen GRADE-plattform så att era medarbetare känner sig hemma. Utöver utbildningsdagarna som ingår vid implementation av GRADE erbjuder vi löpande traditionell utbildning i systemet. Utbildningarna anpassas efter er verksamhet, era mål och deltagarnas kunskapsnivå. Många av våra kunder tycker att det är givande med workshops där vi utgår från era behov och processer och översätter det till funktionalitet och arbetssätt i GRADE.

Hör av dig!

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa er? Hör av dig så återkommer vi så snabbt vi kan!