Våre løsninger

Grade Recruit

Tiltrekke og rekruttere

Rekrutteringsverktøy

Rekruttere enkelt og treffsikkert

Karrieresider

Markedsfør din arbeidsgiverprofil

Recruitment marketing

Tiltrekk riktige kandidater

Digital referanseinnhenting

Kvalitetssikret referanseinnhenting

Digital kandidatfeedback

Mål og forbedre kandidatopplevelsen

Grade Talent

Utvikle og behold medarbeidere

Grade Onboarding

Digital pre- og onboarding

Grade Learning

Komplett LMS med integrert forfatterverktøy

Grade Pulse

Pulsmålinger av medarbeiderengasjement

Grade Performance

Målstyring og medarbeidersamtale

Grade Competence

Digital kompetansestyring

Grade Employee Survey

Helhetsløsning for medarbeiderundersøkelser