Våra lösningar

Grade Recruit

Attrahera och rekrytera

Rekryteringsverktyg

Rekrytera enkelt och träffsäkert

Karriärsidor

Marknadsför ert employer brand

Grade Boost

Nå och attrahera talangerna

Digital referenstagning

Kvalitetssäkrad referenstagning

Digital kandidatfeedback

Mät och förbättra kandidatupplevelsen

Grade Talent

Utveckla och behåll medarbetare

Grade Onboarding

Digital pre- och onboarding

Grade Learning

Komplett LMS med inbyggt författarverktyg

Grade Pulse

Pulsmätningar av medarbetarengagemang

Grade Performance

Målstyrning och medarbetarsamtal

Grade Competence

Digital kompetensstyrning

Grade Employee Survey

Helhetslösning för medarbetarundersökningar

E-learning

E-learning content

Prenumeration av färdiga e-kurser

E-learningbyrå

Produktion av skräddarsydd e-learning