Våra lösningar

Grade Recruit

Attrahera & Rekrytera

Rekryteringsverktyg

Rekrytera enkelt och träffsäkert

Karriärsidor

Rekrytera enkelt och träffsäkert

Recruitment marketing

Attrahera rätt kandidater

Digital referenstagning

Rekrytera enkelt och träffsäkert

Digital kandidatfeedback

Rekrytera enkelt och träffsäkert

Grade TALENT

Utveckla och behåll medarbetare

Grade Onboarding

Digital pre- och onboarding

Grade Learning

Komplett LMS med inbyggt författarverktyg

Grade Pulse

Pulsmätningar av medarbetarengagemang

Grade Performance

Målstyrning och medarbetarsamtal

Grade Competence

Stärk organisationen med digital kompetensstyrning

E-learning

Composer

Författarverktyg för produktion av e-learning

E-learning content

Färdigt kursbibliotek och skräddarsydd e-learning