Vad är Kompetensgap?

Ordet Kompetensgap beskriver skillnaden mellan befintlig kompetens och önskad kompetens. Begreppet är inte avgränsat till enskilda medarbetare, utan kan också syfta på avdelningar eller en hel verksamhet. Kompetens i sin tur syftar på en individs förmåga att utföra en uppgift genom att tillämpa kunskaper och färdigheter. Nedan kan du läsa om hur du fyller kompetensgap i 3 steg.

1. Identifiera – Gör din research

För att kunna sätta igång är det viktigt att du först tar reda på vilken typ av kompetens som saknas. Att i onödan lägga tid på att kompetensutveckla en medarbetare eller en avdelning åt fel håll kan vara förödande. Börja därför med att ta reda på vilken typ av kompetensgap det handlar om. Är det formell kompetens som saknas, eller saknar medarbetare praktisk erfarenhet att utföra en uppgift som de har gedigen kunskap om på ett teoretiskt plan?

2. Kompetensutveckla – Börja fylla i gapet

Efter att du identifierat ett kompetensgap behöver du starta arbetet med att fylla igen det. Det kan göras på en mängd olika sätt – genom allt från e-learning till att följa en erfaren kollega för att få praktisk erfarenhet. Om kompetens saknas helt och hållet inom ett område kan rekrytering vara ett alternativ. Genom kompetensbaserad rekrytering får du stenkoll på vilken kompetens som är på väg in, och kan tidigt planera för hur den bäst tas tillvara på i organisationen.

3. Uppföljning - Få medarbetarna engagerade i sin egen utveckling

Hur har det gått? Vilka lärdomar har du fått? Saknas det fortfarande någon viktig kompetens? Följ upp och engagera medarbetarna i sin utveckling med medarbetarsamtal och kontinuerliga pulsmätningar. Och kom ihåg – kompetensförsörjning är ingen engångsföreteelse, utan en ständigt pågående process utan start och slut.

Vill du läsa mer om kompetenshantering och talent management?