Kompetensgap

Kompetensgap

Vad är kompetensgap och hur man fyller i gapen med tre steg

Vad är kompetensgap?

Ordet ”Kompetensgap” beskriver skillnaden mellan befintlig kompetens och önskad kompetens. Begreppet är inte begränsat till enskilda medarbetare, utan kan också syfta på avdelningar eller hela verksamheten.

Viktigt är att skilja på kompetens och färdighet

Kompetens innefattar inte bara kunskap och färdigheter, utan mycket mer. Kompetens kan vara allt från tidigare erfarenheter och motivation till faktisk kunskap inom ett visst område. Alla dessa faktorer påverkar förmågan att utföra en viss arbetsuppgift, och saknas någon del infinner sig ett kompetensgap.

Identifiera – Gör din research

Kompetens innefattar inte bara kunskap och färdigheter, utan mycket mer. Kompetens kan vara allt från tidigare erfarenheter och motivation till faktisk kunskap inom ett visst område. Alla dessa faktorer påverkar förmågan att utföra en viss arbetsuppgift, och saknas någon del infinner sig ett kompetensgap.

Kompetenshantering

Vill du veta mer om hur kompetensgap och kompetenshantering  hänger ihop? Läs vidare genom att klicka på knappen!