Nordens Samhällsbyggare -
Kundcase: Peab

Säkra arbetsplatser och möjlighet till utveckling ska vara en självklarhet för Peabs alla 15 000 medarbetare i Sverige, Norge och Finland. 2018 stod man inför en utmaning. Med ett LMS med några år på nacken och dåligt stöd för e-Learning gick mycket tid och kraft åt till manuell hantering av kurser, certifikat och kursintyg. Det fanns förvisso ett digitalt stöd för mål- och utvecklingssamtal, men det saknade koppling till medarbetarnas utvecklingsplaner. Man hade svårt att få en överblick över kompetensutvecklingen både på strategisk och operativ nivå.
“Att införa den här typen av system är självklart en digitaliseringsresa, men också en innovationsresa.”
Cecilia Bergensjö, F.d. Chef Kompetensutveckling, Peab

Lösning

I samband med startskottet för Peabs kursändring inom kompetensutvecklingsområdet inleddes 2018 ett samarbete med Grade. Med ledorden ”transparent och tillgängligt för alla”  infördes Grades Talent-produkter – som hos Peab fick namnet Kompass.

– Det var viktigt för oss att den nya plattformen skulle vara tillgänglig för alla medarbetare – både tjänstemän och yrkesarbetare i alla tre länderna. En annan aspekt på tillgänglighet var att Kompass skulle fungera lika bra på mobil och surfplatta som på dator. Vi ville att alla medarbetare skulle ha sin egen utvecklingsplan lättillgänglig, oavsett vilken typ av enhet de använder, berättar Cecilia Bergensjö, F.d. Chef Kompetensutveckling på Peab.

Införandet hade ett tydligt ”utifrån och in”-perspektiv med verksamhetens nytta i fokus. Under ett par månader fylldes utvecklingskatalogen med kurser, integration mot HR-systemet sattes upp och medarbetarnas historik migrerades från det gamla systemet till Kompass. Verksamheten började producera e-Learning i författarverktyget Composer, och arbetade bland annat fram en digital introduktionsutbildning för att förbättra onboarding-processen av nya medarbetare.

Resultat

Sedan införandet 2018 har Peab tillsammans med Grade drivit utvecklingen av plattformen framåt utifrån Peabs behov – och idag är det inte många delar av Kompass som inte används av verksamheten. Kompass har blivit en digital hub för kompetensutveckling – inte bara för Peabs egna medarbetare, utan även för vissa samarbetspartners som har behov av att utveckla kompetens.

Transparent kompetens

Genom integrationer med andra system har Kompass dessutom kommit att bli navet i en större systemkarta. Informationen om medarbetarnas kompetens används vid anbud och planering av nya projekt. Även för pågående projekt är betydelsen av data från Kompass central – via integration mot branschens kompetensdatabas har man i varje enskilt projekt koll på vilka arbetsmoment Peabs medarbetare och underentreprenörer har kunskap och behörighet att utföra.

Cheferna positiva

Bland Peabs chefer har mottagandet av Kompass varit positivt. I plattformen kan de enkelt leda och följa sina medarbetares utveckling. Digitala karriärvägar visualiserar hur varje enskild medarbetare kan växa och utvecklas inom verksamheten. Kompetenskartläggningen görs i mål- och utvecklingssamtalet, och ligger sedan till grund för individuell kompetensutveckling och sammansättning av team.

Genom en nyutvecklad funktion i plattformen visualiseras organisationens kompetenser på ett tydligt och intuitivt sätt. Cheferna hålls uppdaterade om organisationens kompetens och utveckling, och med fokus på kompetensuppfyllnad – och inte gap – har Peab idag ett unikt och högfunktionellt stöd för planering, utveckling och leverans. 

– Att införa den här typen av system är självklart en digitaliseringsresa, men också en innovationsresa. Vi har byggt en helt ny infrastruktur för kompetensutveckling, med ny organisation och ett nytt sätt att arbeta på. Idag kan vi på strategisk nivå planera för nya utvecklingssatsningar utifrån verksamhetens behov. Kompass ger oss möjligheten att skapa flexibla utbildningslösningar, och vi har också bättre förutsättningar att strukturera och följa upp allt det lärande som sker i vardagen. Kompetensutveckling är inte längre lika med att åka iväg på kurs,  säger Cecilia.

Långsiktigt samarbete

Det goda samarbetet gynnar Peabs kompetensutveckling såväl som Grades produktutveckling. Många gemensamma utvecklingsprojekt har genomförts, och flera är på gång.

– Som leverantör är det både spännande och smickrande att få vara en viktig kugge i Peabs förverkligande av sin vision kring kompetensutveckling. Tillsammans försöker vi alltid hitta arbetssätt och funktionalitet som på ett naturligt sätt stöttar organisationen i vardagen. Med fokus på individen och lärandet i vardagen tycker jag att Peab känns som en modern och medveten arbetsgivare, säger Henning Karlsson, Senior Advisor och leveransansvarig på Grade.

Kontakta oss!

Har du frågor eller vill veta mer om oss? Fyll i formuläret så återkommer vi!