Kundcase: Region Kronoberg

E-Learning – Ge alla chansen till hälsosamma levnadsvanor

Att motion och det vi stoppar i oss spelar roll för hälsan är ingen ny kunskap. Däremot är betydelsen av goda levnadsvanor inte lika spridd som den borde vara, något som Region Kronoberg vill ändra på.

Utbildningen riktar sig till all personal som arbetar patientnära och belyser att hälsosamma levnadsvanor kan förhindra eller förmildra sjukdom som kan uppstå som en konsekvens av ohälsosamma levnadsvanor.

I e-learningen får vi bekanta oss med ett antal invånare i Kronoberg. Vi får en inblick i deras vardag, och även chansen att möta dem i ett patientmöte. En Peppometer visar hur invånarnas motivation ökar under utbildningen. Kursen visar tydligt hur förändringar i levnadsvanor är en viktig pusselbit för att förebygga hälsorisker i ett längre perspektiv.

Hör av dig!

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa er? Hör av dig så återkommer vi så snabbt vi kan!