Stockholm School of Economics om att bli ledande i Europa inom Faculty Recruitment

Linda Tarmet arbetar som HR Business Partner på Stockholm School of Economics, en av Europas ledande handelshögskolor. I de anrika lokalerna på Sveavägen har Linda och hennes kollegor fullt upp med att upprätthålla skolans goda rykte och att bli ännu mer internationella.

– År 2020 tog vi det sista steget i att bedriva samtliga våra program på engelska, då även vårt största kandidatprogram, Business and Economics, blev engelskspråkigt. Det har bidragit till att vi blir ännu mer attraktiva internationellt, både för studenter och personal, berättar Linda.

I den internationella tillväxten är en annan viktig del att nå målet om en fördelning på ungefär 50/50 för att få en balans mellan svenska och utländska studenter, vilket är realitet på skolans masterprogram.

Forskning, undervisning och att stärka Stockholm School of Economics som skola är några av arbetsuppgifterna. Linda berättar att skolan, med hjälp av Tenure Track, bedriver ett gediget arbete för att attrahera de bästa kandidaterna inom varje område.

Tenure Track innebär att kandidaterna först blir anställda i tre år, därefter utvärderas de enligt förutbestämda kriterier. Om kandidaterna uppfyller kriterierna får de kontrakt på ytterligare tre år. Uppfyller de nästa utvärdering som sker efter ytterligare tre år, blir kandidaterna fastanställda.

– Det finns flera anledningar till att vi använder Tenure Track. Till exempel gör Tenure Track att vi blir mer konkurrenskraftiga på den internationella marknaden, då flera av våra kandidater använder samma system. Tenure Track hjälper oss också att ta fram några av de bästa forskarna inom våra områden för att kunna stärka Sveriges konkurrenskraft genom vetenskapsbaserad undervisning och forskning. Det är helt enkelt ett bra sätt att säkerställa hög kvalitet på vår forskning, berättar Linda.

– Vi rekryterar på alla nivåer och Tenure Track är viktig i vår långsiktiga strategi för att säkerställa kompetens. Och vi måste jobba snabbt – annars kan kandidaterna få andra bra erbjudanden.

Attrahera kvinnliga forskare

– Vi arbetar aktivt med att försöka öka antalet kvinnliga professorer då både jämlikhet och mångfald är otroligt viktiga frågor på Handelshögskolan. Precis som många andra universitet och högskolor försöker vi skapa en mångfald på alla våra institutioner och avdelningar. Ibland finns det utmaningar i att attrahera kvinnor hit, då vi inte är lika stora och inte har lika många resurser som några av våra konkurrenter. Kvinnor är underrepresenterade inom flera av våra områden och vi försöker såklart att locka dem till alla nivåer och en mer långsiktig strategi är att få in fler kvinnor på Tenure Track och ge dem möjligheter att växa.

Linda menar att de behöver arbeta långsiktigt med olika strategier både för att stärka mångfalden på skolan och för att öka antalet kvinnliga forskare, vilket är en av deras största utmaningar. De behöver också säkerställa så att rekryteringen sker ungefär på samma sätt i de olika institutionerna då vissa har arbetat länge med internationell rekrytering och har ett stort nätverk, medan andra är lite nyare inom området.

Konkurrenskraftiga på en internationell marknad

Linda berättar att inom många av institutionerna på Stockholm School of Economics är de riktigt duktiga på att rekrytera fakultetspersonal, något som de är extra stolta över.

– Att hitta de bästa talangerna på den internationella marknaden, oavsett var i världen de kommer ifrån, är vi duktiga på. Med tanke på hur små vi är, så är vi ändå bra på att attrahera dem till Sverige så att både skolan, och Sverige, blir mer konkurrenskraftigt.

Eftersom Stockholm School of Economics är en privatägd skola, är de inte lika styrda av att följa många av de regler som statliga universitet och högskolor behöver förhålla sig till. 

– Men alla våra tjänster ska självklart tillsättas i öppen konkurrens med den bäst lämpade kandidaten, säger Linda.

Digitaliserad rekryteringsprocess

Tidigare hade skolan en manuell ansökningsprocess och kandidaterna fick skicka in sina ansökningar men sedan år 2018 använder de Grades rekryteringssystem Varbi och tar emot alla ansökningar digitalt.

– Vi gick från en väldigt manuell process med mycket mejlande och pappershantering. Det gick åt mycket tid för oss på HR att hålla koll på diverse underlag, bland annat våra sakkunnigutlåtanden. Nu är finns allt i systemet och vi kan lägga tiden på andra saker som är mer värdeskapande för organisationen. Det är väldigt skönt att ha digitaliserat rekryteringsprocessen och ha allt samlat på ett och samma ställe.  

Linda betonar även vikten av att det blev viktigt att ha ett verktyg i samband med införandet av GDPR. 

– Vi införde Grade Varbi på avdelningen Professional Services först, systemet togs emot jättebra i organisationen, och det gick undan. Sedan gick det gradvis för de andra institutionerna. Ett par av dem hade redan etablerade nätverk där ansökningsprocessen hanterades, men ryktet har gått internt bland institutionerna att Grade Varbi fungerar väldigt bra.

Behålla den svenska grunden

Skolan vill inte tappa sin svenska grund, även om internationell tillväxt är ett av deras största huvudfokus. 

– För att vara attraktiva för andra studenter behöver det finnas en svensk aspekt också, man vill lära sig den svenska kulturen och språket – det är en del av att plugga utomlands. Vi tror att det är av stor vikt när vi lockar de internationella studenterna och det är en del av det spännande med att läsa utomlands. Jag tror att det är en framgångsfaktor. Det ska bli fantastiskt att få följa den här resan och att fortsätta jobba med att attrahera, rekrytera och behålla de absolut bästa kandidaterna inom våra områden, avslutar Linda. 

Kontakta oss!

Har du frågor eller vill veta mer om oss? Fyll i formuläret så återkommer vi!