För Education

Vad har Sveriges främsta universitet, en av de största Norska utbildningsinstitutionerna och körkortsutbildning gemensamt? Jo alla använder sig av LUVIT Education. Då LUVIT har sin upprinnelse i Lunds Universitet så är Education en naturlig del av vår verksamhet och ligger oss lite extra varmt om hjärtat.

Grade för Education Kundcase

Varför Grade för Education?

Stolt historia

LUVIT Education är sprunget från Lunds Universitet har utvecklats nära de senaste trenderna kring pedagogik på distans.

Skräddarsytt

Vi hjälper er att anpassa systemet så att det passar er pedagogiska verksamhet både när det gäller intern produktion och distribution av utbildningar.

I flera länder

LUVIT finns på 15 språk och användas av skolor i hela Europa. Från Spanien i Söder till Norra delarna av Norge.

Storskalig

LUVIT passar utmärkt till stora som små utbildningsorganisationer. Tack vare den flexibla enhetsstrukturen kan man vara flera administratörer och del administratörer utan extra kostnad.

Några av våra kunder

Sveriges bästa mix av webb
och lärarledd utbildning

Tillsammans med STR, Sveriges Trafikskolors Riksförbund, har Grade tagit fram en lärplattform för trafikskoleelever som tack vare de innovativa momenten och god, målgruppsanpassad pedagogik vann pris i Swedish Learning Awards i kategorin ”Bästa Blended learning”.

Utbildningslösningen är framtagen för att höja kunskapsnivån och bidra till en säkrare trafiksituation.

– Vi vill bidra till en ny, modern och kostnadseffektiv utbildning. Syftet är att eleverna ska bli bättre lämpade i trafiken och att öka säkerheten genom en högre kunskapsnivå. säger Håkan Björklund, VD för STR.

Arne Åkesson, läromedelschef på STR upplever att utbildningen som lanserades den första juni i år redan har gett resultat. Eleverna som använder den nya utbildningsplattformen är bättre förberedda inför körtillfällena och har bättre förkunskaper än tidigare.

– Med den här utbildningslösningen har vi lyckats förena pedagogiken med tekniken på ett sätt som verkligen fungerar. Med Elevcentralen Premium tillsammans med landets duktiga trafiklärare tror vi att eleverna kan nå ytterligare en nivå, säger han.

Den moderna lärplattformen med STRs administrativa system och Grades LMS LUVIT i grunden, innehåller en stor variation och bredd av funktioner som underlättar kommunikationen mellan trafiklärare och elever. Den ger också den unga målgruppen tillgång till ett kvalitetsgranskat digitalt utbildningsmaterial som lyfter pedagogiken.

Till de innovativa delarna hör en kartfunktion med GPS där läraren kan knyta en körsträcka till en viss elev och direkt i kartan markera hur eleven körde vid olika moment i sin körning. Det finns också forum där eleverna kan dela kunskap och erfarenheter, och ett spel, ”Quizkampen”, där de kan utmana andra trafikskoleelever.

I utbildningsmaterialet väljer eleven mellan film eller interaktiva övningar. I övningarna är pedagogiken uppbyggd kring att byta perspektiv, testa sig fram och reflektera. Ofta finns inga färdiga svar, utan eleven får själv komma fram till vad som är rätt och fel.

– Genom e-learning i kombination med praktisk tillämpning i bilen och lektionstillfällen får eleverna det bästa av två världar. Även teorin blir en upplevelse, vilket bidrar till att kunskapen verkligen fastnar, säger Rickard Kajson VD på Grade.

I övningen laglösa får eleverna reflektera kring ett samhälle som saknar trafikregler.

Bästa Blended Learning

  • 100 000 elever
  • 85% av landets trafikskolor

LUVIT LMS - en självklarhet i undervisningen

På Högskolan Kristiania i Norge är LUVIT väl etablerat bland eleverna och en självklar del av undervisningen.

Det började med att NKS Nettstudier, en av Norges ledande leverantörer av webbaserad utbildning, började använda LUVIT LMS för undervisning och administration år 1999. På NKS går varje år över 4500 elever kurser inom ekonomi, ledarskap, pedagogik, hälsa, media och kommunikation, vilket ställer höga krav på LMS:et. Beslutet visade sig vara framgångsrikt och samarbetet med Grade utökades. Idag har LUVIT integrerats med NKS e-handelslösning samt andra studentadministrativa system. Framöver kommer även LUVIT att ersätta flera av de externa administrativa systemen.

NKS framgångar med LUVIT ledde i sin tur till att Högskolan Kristiania, där NKS ingår, fick upp ögonen för det flexibla och användarvänliga LMS:et. Idag är LUVIT därför hela högskolans system.

 

Luvit-CK-portal

LUVIT LMS på ledande högskola i Norge