För Healthcare

Dagligen utbildas och kompetenssäkras tusentals undersköterskor, sjuksköterskor, läkare och arbetsterapeuter med hjälp av LUVIT LMS. Grade har även tagit fram ett stort antal vårdutbildningar. Det har gett oss viss koll på vårdkedjan och målgrupperna inom området.

Grade för Healthcare Kundcase Boka demo

Varför Grade för Healthcare?

Koll på er målgrupp

Basal hygien, palliativ vård, vårdadministration, demens... Även om vi inte jobbat med just ert område tidigare så har vi en god inblick i vården och förståelse för målgrupperna.

Flera sätt att höja kompetensen

Utöver kompetenshöjning med hjälp av utbildning får ni verktyg för att kunna ta tillvara organisationens kompetenser, från överblick och analys till planering, genomförande och uppföljning.

Anpassat för stora organisationer

Vi jobbar med Sveriges största regioner och landsting och LUVIT är väl anpassat för att hantera stora volymer med användare.

Skapa egna kurser

Förutom hantering av era lärarledda kurser så kan ni enkelt skapa onlinekurser med ett flertal pedagogiska verktyg i LUVIT, bland annat vårt egna författarverktyg LUVIT Composer.

Några av våra kunder

Ökad försäljning genom e-learning

Nutricia som tillverkar nutritionsdrycker är ett av de många företag som fått upp ögonen för fördelarna med sälj- och produktutbildningar i form av e-learning. Satsningen på interaktiv webbaserad utbildning har lett till att försäljningen ökat med över 50 procent.

Utbildningarna, som Nutricia tog fram i samarbete med Grade, ligger i Grades ut-bildningssystem LUVIT LMS. En helhetslösning som gett resultat. De interaktiva utbildningarna, där utbildningsdeltagaren ställs inför verklighetstrogna situation-er och ska ge råd till kunder med varierande sjukdomstillstånd, har lett till kraftigt ökad försäljning. Dessutom är det enkelt att föra statistik och följa hur apotekens försäljning påverkats av utbildningen, tack vare utbildningsplattformen LUVIT LMS.

– Behovet av nutritionsprodukter är stort, men att förena sjukdom med rätt pro-dukt kan vara svårt. Genom e-Learning vill vi nu förbättra vår service och ytterli-gare höja kompetensen för de apotek som tillhandhåller våra produkter, säger Magnus Ivarsson, affärsutvecklingschef på Nutricia.

Läs mer om utbildningen på Dagens handel.

Produktblad skräddarsydd e-learning för Nutricia

 

 

  • 50 procent ökad försäljning
  • Översatt till 5 länder
  • Mer än 3000 diplomerade apotekspersonal

Utbildningslösning Allmän palliativ vård

De fyra landstingen i norra Sverige och Regionalt cancercentrum Norr har tillsammans med Grade tagit fram en utbildning i allmän palliativ vård. Syftet är att sprida kunskap och ge möjlighet till fortbildning på bred front i allmän palliativ vård i livets slutskede.

Målgruppen innefattar alla som arbetar med allmän palliativ vård i norra Sverige. De olika yrkeskategorierna består av vårdare, undersköterskor, sjuksköterskor, läkare samt paramedicinsk personal och läkarstudenter, totalt 30 000 användare.

Utbildningen består av fakta, film, interaktiva övningar och reflektionsfrågor. Reflektionsfrågorna går att arbeta med på egen hand med används med fördel på avdelningsmöten där deltagarna gemensamt tittar på en filmsekvens för att sedan reflektera över dess innehåll.

I utbildningens övningsdelar uppmanas användarna att skriva in sina egna reflektioner och dessa reflektioner följer sedan med genom övningen så användaren kan jämföra dessa med utbildningens rekommenderade lösningar.

Utbildningen innehåller en självregistreringslösning som möjliggör snabb distribution och enkel uppföljning på enhetsnivå och övergripande nivå.

Under hösten kommer en bearbetad version av denna utbildning att börja användas av kommun och landsting i Västra Götalandsregionen. Den målgruppen är 50 000 användare inom samma yrkeskategorier som i norr.