Digitaliserar kompetensförsörjningen

Över hundra organisationer använder LUVIT Talent Management. Med LUVIT TM får ni ett IT-stöd som digitaliserar era processer för kompetensförsörjning .

Hur fungerar det Funktioner Boka demo

Varför digitalisera kompetensförsörjningen?

I de flesta verksamheter är personalen och dess kompetens det viktigaste och dyrbaraste som en organisation har.

Att få ut full potential, genom att attrahera, utveckla och behålla rätt kompetens, är nyckeln till framgång på både kort och lång sikt.

Med LUVIT Talent Management digitaliserar ni er process och får ett guidande IT-stöd för er kompetensförsörjning. Ni arbetar målfokuserat, strukturerat och missar inga aktiviteter.

Modulen hjälper er att följa den svenska standarden SS 624070:2009 - Ledningssystem för kompetensförsörjning.

Hur hanterar ni er kompetensförsörjning?

Funktioner

Medarbetarsamtal

Stöd för samtalsprocess, frågemallar, utvecklings-aktiviteter, 70:20:10, påminnelser och signering

Målstyrning

Individuella mål med möjlighet att koppla till verksamhetsmål

Kompetenshantering

Kompetenskartläggning med certifikat, formella och funktionella kompetenserKarriärvägar

Tydliga kompetensstegar att motiveras inför och validera sig emot

Talanghantering

Hitta och utveckla de potentiella ledarna i organisationen

Business Intelligence

Uppföljning, GAP-Analyser och beslutsunderlag

Hur fungerar LUVIT Talent Management?

Ett tydligt och enkelt gränssnitt med stöd för alla delar i kompetensförsörjningen och omedelbar digital dokumentation gör att cheferna, medarbetarna och HR har verktygen för att lyckas.

Individuella mål kopplade till verksamhetsmål gör det möjligt att styra organisationen åt önskat håll samtidigt som medarbetarna blir mer motiverade att uppnå sina egna.

Tydliga och motiverande karriärvägar/kompetensstegar bidrar till att medarbetarna stannar längre.

Ta reda på var det saknas kompetens eller var det finns outnyttjad kompetens genom kompetensinventering.

Vid kompetensgap ger systemet direkt förslag på utvecklingsaktiviteter (t.ex en e-learning som medarbetaren direkt kan gå genom det helt integrerade LUVIT LMS).

Kom igång stegvis med de användarvänliga funktionerna.