88% är missnöjda med sin onboardingprocess

Grade Onboarding är lösningen för dig som vill ge nya medarbetare bästa möjliga start på medarbetarresan. Studier visar att organisationer som har en bra onboardingprocess kraftigt minskar personalomsättningen och ökar produktiviteten. First impression lasts!