Voks med digital kompetansehåndtering

Med digital kompetansehåndtering i Grade Competence kan dere enkelt visualisere kompetansegap, ta vare på uutnyttet kompetanse og legge grunnlaget for langsiktig utvikling både på individ- og organisasjonsnivå. En strukturert prosess for kompetansehåndtering hjelper dere med å ha riktig kompetanse på riktig sted – både i dag og i morgen. Grade Competence kan brukes helt frittstående, eller som en integrert del av vår helhetsløsning innen Talent Management.

Grade Competence inneholder digital støtte for:

Kompetansekartlegging

Kartlegg hvilke stillinger og kompetanse dere har i virksomheten, og hvor godt de matcher kompetansen dere trenger for å nå de overordnede målene. Grade Competence visualiserer kompetansegap på individ-, avdelings- og virksomhetsnivå, og legger grunnlaget for strategiske beslutninger rundt f.eks. kompetanseutvikling og rekruttering. Grensesnittet viser medarbeidernes roller og deres koblinger til sertifikater, kurs og kompetanse. Den digitale kompetansekartleggingen kan på en naturlig måte flettes inn i andre prosesser som f.eks. onboarding, medarbeidersamtaler og læring.

Planlegging av kompetansetilførsel

Få hjelp av Grade Competence til å utarbeide bedriftens planer for kompetansetilførsel. Planene fungerer som en støtte for strategiarbeidet fremover ved å identifisere bedriftens kommende kompetansebehov. Grade Competence hjelper dere med å identifisere de kortsiktige og langsiktige rekrutterings- og opplæringsbehovene som må dekkes for å oppnå de overordnede virksomhetsmålene.

Karriereveier

En vanlig årsak til at medarbeidere mister motivasjonen og bytter jobb, er mangel på utviklingsmuligheter. Grade Competence tar utgangspunkt i medarbeidernes kompetanseprofiler og visualiserer hvilke utviklingsmuligheter som finnes – både på kort og lang sikt. De digitale karriereveiene inspirerer til utvikling – både innen eksisterende stillinger og helt andre områder – slik at dere kan beholde talentene i selskapet.

Kontinuitetsplanlegging

Hvilke medarbeidere er nøkkelpersoner, og har man egnede etterfølgere hvis de forlater bedriften? Med digital kontinuitetsplanlegging i Grade Competence kan dere strukturere dette arbeidet, og fremtidssikre driften ved å planlegge for potensielle endringer med kompetente etterfølgere.

Ta kontakt!

Vil du booke en demo eller vite mer om vår helhetsløsning innen Talent Management? Vi svarer gjerne på spørsmål.