Nordens samfunnsbygger Kundecase: Peab

Sikre arbeidsplasser og utviklingsmuligheter skal være en selvfølge for Peabs 15 000 medarbeidere i Sverige, Norge og Finland. I 2018 sto man overfor en utfordring. Med et LMS med noen år på baken og dårlig støtte for e-Learning, gikk det med mye tid og energi til å håndtere kurs, sertifikater og kursbeviser manuelt. Det fantes en digital støtte for mål- og utviklingssamtaler, men det manglet kobling til medarbeidernes utviklingsplaner. Det var vanskelig å få oversikt over kompetanseutviklingen både på strategisk og operativt nivå.

Løsning

I forbindelse med startskuddet for Peabs kursendring på kompetanseutviklingsområdet ble det i 2018 inngått et samarbeid med Grade. Med slagordet “transparent og tilgjengelig for alle” ble Grades plattform infört – som hos Peab fikk navnet Kompass.

“Det var viktig for oss at den nye plattformen skulle være tilgjengelig for alle medarbeiderne – både funksjonærer og fagarbeidere i alle de tre landene. Et annet aspekt når det gjaldt tilgjengelighet, var at Kompass måtte fungere like bra på mobil og nettbrett som på datamaskin. Vi ville at alle medarbeiderne skulle ha sin egen utviklingsplan lett tilgjengelig, uansett hvilken type enhet de bruker.” sier Cecilia Bergensjö, tidl. sjef kompetanseutvikling i Peab.

Resultat

Siden innføringen i 2018 har Peab sammen med Grade drevet utviklingen av plattformen fremover basert på Peabs behov – og i dag er det ikke mange deler av Kompass som ikke brukes av virksomheten. Kompass har blitt en digital hub for kompetanseutvikling – ikke bare for Peabs egne medarbeidere, men også for enkelte samarbeidspartnere som har behov for å utvikle kompetanse.

Transparent kompetanse

Gjennom integrasjoner med andre systemer har Kompass dessuten blitt navet i et større systemkart. Informasjonen om medarbeidernes kompetanse brukes ved anbud og planlegging av nye prosjekter. Betydningen av data fra Kompass er sentral også for pågående prosjekter – via integrasjon med bransjens kompetansedatabase, har man i hvert enkelt prosjekt kontroll over hvilke arbeidsmomenter Peabs medarbeidere og underentreprenører har kompetanse og tillatelse til å utføre.

Sjefene positive

Kompass har blitt positivt mottatt av Peabs sjefer. I plattformen kan de enkelt lede og følge medarbeidernes utvikling. Digitale karriereveier visualiserer hvordan hver enkelt medarbeider kan vokse og utvikle seg i virksomheten. Kompetansekartleggingen gjøres i mål- og utviklingssamtalen og legger dermed grunnlaget for individuell kompetanseutvikling og sammensetting av team.

Gjennom en nyutviklet funksjon i plattformen visualiseres organisasjonens kompetanser på en tydelig og intuitiv måte. Sjefene holdes oppdatert på organisasjonens kompetanse og utvikling, og med fokus på kompetanseoppnåelse – og ikke gap – har Peab i dag en unik og svært funksjonell støtte for planlegging, utvikling og leveranse.

“Å innføre et slikt system er selvsagt en digitaliseringsreise, men også en innovasjonsreise. Vi har bygget en helt ny infrastruktur for kompetanseutvikling, med ny organisasjon og en ny måte å jobbe på. I dag kan vi strategisk planlegge nye utviklingsprosjekter basert på virksomhetens behov. Kompass gir oss muligheten til å lage fleksible kursløsninger, og vi har også bedre forutsetninger for å strukturere og følge opp all læringen som skjer i hverdagen. Kompetanseutvikling er ikke lenger synonymt med å reise av gårde på kurs.” sier Cecilia.

Langsiktig samarbeid

Det gode samarbeidet gagner Peabs kompetanseutvikling så vel som Grades produktutvikling. Det er gjennomført mange felles utviklingsprosjekter, og flere er på gang.

“Som leverandør er det både spennende og smigrende å få være et viktig tannhjul i Peabs realisering av sin visjon om kompetanseutvikling. Sammen forsøker vi alltid å finne arbeidsmåten og funksjonaliteten som støtter organisasjonen på en naturlig måte i hverdagen. Med fokus på individet og læringen i hverdagen, synes jeg at Peab virker som en moderne og bevisst arbeidsgiver.” sier Henning Karlsson, tidl. Senior Advisor og leveranseansvarlig hos Grade.

Ta kontakt!

Vil du booke en demo eller vite mer om Grade? Vi svarer gjerne på spørsmål.