Digital onboarding

Onboarding er en viktig brikke i kompetanseforsyningen til en organisasjon. Medarbeidere som får en god introduksjon, har en tendens til å finne seg fort til rette, bli mer engasjerte og bli værende i virksomheten lenger.

Bruk Grade Onboarding for å introdusere medarbeidere på en effektiv og engasjerende måte. Modulen for digital onboarding kan brukes helt frittstående eller som en integrert del av vårt Talent Management System.

Grade Onboarding:

Reduser administrasjon og spar tid

Grade Onboarding avlaster sjefene, reduserer administrasjon og åpner for at mange medarbeidere kan introduseres samtidig. Med individtilpassede sjekklister og digitale kurs kan dere enkelt gi nye medarbeidere viktig informasjon right-on-time.

Kvalitetssikre medarbeidernes introduksjon

Fordi onboardingen skjer digitalt, kan dere som arbeidsgiver gi det samme tilbudet og kvalitetssikre hver del ned til minste detalj. Dette gir en rettferdig onboarding og sikrer at alle nye medarbeidere får de riktige forutsetningene for å lykkes i sin rolle i virksomheten.

Ta vare på engasjementet til nye medarbeidere

Medarbeidere som begynner på en ny arbeidsplass, er ofte forventningsfulle, engasjerte og klare til å ta på seg nye utfordringer. Denne gnisten er det viktig å ta vare på. En digital onboarding-prosess gir nye medarbeidere en positiv start hos dere. First impression lasts!

Preboarding

Medarbeidere som teller ned til den første arbeidsdagen hos dere, vil mest sannsynlig gjøre seg kjent med sin nye arbeidsgiver så fort som mulig. Med digital preboarding kan dere styrke arbeidsgivervaremerket og bygge en positiv forventning før den første arbeidsdagen – rett etter at ansettelseskontrakten er signert.

Grade Onboarding er selvsagt integrert i rekrutteringsmodulen, slik at nye medarbeidere kan starte sin preboarding rett etter at ansettelseskontrakten er signert. Når en kandidat angis som Ansatt i rekrutteringsmodulen, utløses ganske enkelt medarbeiderens preboarding, som starter automatisk.

Ta kontakt!

Vil du booke en demo eller vite mer om Grade Onboarding? Vi svarer gjerne på spørsmål.