Treffsikker medarbeiderutvikling med Grade Performance

Grade Performance hjelper dere med å konvertere medarbeidernes kompetanse og engasjement til de prestasjonene og handlingene som realiserer virksomhetens mål. Digitaliser prosessene rundt målstyring og medarbeidersamtaler for å oppnå en medarbeiderutvikling med målbare resultater.

Grade Performance kan brukes helt frittstående eller som en integrert del av vår helhetsløsning for Talent Management.

Grade Performance:

Medarbeidersamtale

Planlegg, gjennomfør og følg opp alt fra enkle ad hoc-samtaler med enkeltmedarbeidere til faste medarbeidersamtaler for hele organisasjonen. Ved å digitalisere medarbeidersamtalene sørger dere for at de gjennomføres på en strukturert og engasjerende måte – med tydelig kobling til teamets og organisasjonens mål. Grade Performance inneholder veiledende samtaleprosesser med spørsmålsmal og direkte kobling til medarbeiderens mål og aktiviteter, kompetanseprofil og utviklingsplan. Etter signering krypteres dokumentasjonen før den lagres iht. EUs personvernforordning.

Målstyring

Med digital målstyring i Grade Performance kan dere på en naturlig og virksomhetsnær måte styre organisasjonen i ønsket retning. Sett strategien ut i livet ved å bryte ned visjonen og de overordnede målene til individuelle mål og aktiviteter for hver enkelt medarbeider. Grade Performance skaper et strukturert underlag for oppfølging og feedback ved å visualisere mål og gjennomførte aktiviteter for både medarbeider og leder.

360° feedback

Bruk digital 360° feedback i Grade Performance til å gi medarbeidere feedback fra ulike perspektiver. Suppler medarbeidernes egenevalueringer med feedback fra ledere, medarbeidere og teammedlemmer – og reduser partiskheten som kan oppstå ved evaluering med feedback fra bare én person. Resultatet belyser både sterke egenskaper og forbedringsområder og kan med fordel brukes som et forberedende underlag til f.eks. medarbeidersamtaler, kompetansekartlegging eller teamutvikling.

Digitale medarbeidersamtaler – hvordan fungerer det?

Forberedelse

Før en medarbeidersamtale skal gjennomføres, kan både lederen og medarbeideren forberede seg ved å se på samtalens innhold i Grade Performance. De kan se dokumentasjon fra tidligere samtaler, skrive notater til spørsmålene i den aktuelle samtalen og se på medarbeiderens nåværende kompetanseprofil, utviklingsplan og mål.

Gjennomføring

Gjennomføringen av en digital medarbeidersamtale fungerer akkurat som en tradisjonell, men forskjellen er at all dokumentasjon om medarbeiderens utvikling og arbeidssituasjon er lett tilgjengelig i plattformen. Hva samtalen skal inneholde, er opp til dere. Samtaleprosessen kan bestå av følgende deler i valgfri rekkefølge:
Alle samtaler avsluttes med signering. Signeringen kan enten gjøres i direkte tilknytning til samtalen, eller senere når medarbeideren og lederen i ro og mak har fått sett gjennom hva de har blitt enige om. Uansett når signeringen skjer, vises samtalens status alltid på en tydelig måte for begge partene i plattformen.

Oppfølging

Når samtalen er signert av medarbeideren og lederen, lagres og krypteres den slik at det ikke kan gjøres endringer i ettertid. Medarbeiderens utviklingsplan er nå oppdatert med nye aktiviteter. Grade Performance sender varsler basert på aktivitetenes forfallsdato. Påminnelsene i kombinasjon med oversikten i plattformen gir medarbeiderne de beste forutsetninger for å nå målene iht. planen, og lederne får underlag for kontinuerlig tilbakemelding.

Ta kontakt!

Vil du booke en demo eller vite mer om vår helhetsløsning innen Talent Management? Vi svarer gjerne på spørsmål.