Pulsmålinger av medarbeiderengasjement

Med pulsmålingsverktøyet Grade Pulse kan dere enkelt måle og analysere medarbeidernes engasjement og trivsel. Verktøyets automatiserte utsendinger gir HR og sjefer innsikt i hvordan det står til i organisasjonens ulike deler. I intuitive dashboards ser dere trender i sanntid og får hjelp til å handle proaktivt basert på resultatet av pulsmålingene.

Grade Pulse kan brukes som et helt frittstående pulsmålingsverktøy, eller som en integrert del av vårt Talent Management System.

Grade Pulse:

Hvordan fungerer Pulse?

Reduser personalomsetningen, og øk eNPS

Grade Pulse «pulserer» ut korte spørreundersøkelser til medarbeiderne. Spørreundersøkelsene inneholder graderingsspørsmål om f.eks. Arbeidsmiljø, Lederskap og Utvikling. Dere bestemmer selv hvor ofte pulsmålingene skal sendes ut og hvilke kategorier spørsmålene skal hentes fra. Det går fint å sende ulike målinger til ulike deler av organisasjonen.

I pulsmålingene kan medarbeiderne gi feedback feedback til sin overordnede – helt anonymt om ønskelig.

I intuitive dashboards kan sjefene følge opp resultatet av pulsmålingene. De ser trender for sitt team i sanntid og får forslag til tiltak basert på resultatet av pulsmålingene. Resultatet av pulsmålingene kan selvsagt sammenlignes med gjennomsnittet for organisasjonen samt deles med medarbeiderne.

Kundcase: Region Östergötland

Ta kontakt!

Vil du booke en demo eller vite mer om Grade Pulse? Vi svarer gjerne på spørsmål.