Voks med digital kompetanseledelse

Med digital kompetanseledelse i Grade Competence kan dere enkelt visualisere kompetansegap, ta vare på uutnyttet kompetanse og legge grunnlaget for langsiktig utvikling på både individ- og organisasjonsnivå. En strukturert prosess for kompetanseledelse hjelper dere med å ha riktig kompetanse på riktig sted – både i dag og i morgen.

Grade Competence inneholder digital støtte for:

Kompetansekartlegging

“Kartlegg hvilke roller og hva slags kompetanse som finnes i virksomheten, og hvor godt de matcher kompetansen dere trenger for å nå de overordnede målene. Grade Competence visualiserer kompetansegap på individ-, avdelings- og virksomhetsnivå, og legger grunnlaget for strategiske beslutninger rundt f.eks. kompetanseutvikling og rekruttering.

Grensesnittet viser medarbeidernes roller og koblinger til sertifikater, kurs og kompetanser. Den digitale kompetansekartleggingen kan flettes naturlig inn i andre prosesser, slik som onboarding, medarbeidersamtaler og læring.”

Planlegging av kompetanseforsyning

Bruk Grade Competence til å utarbeide kompetanseforsyningsplaner for virksomheten. Planene fungerer som en støtte for strategiarbeidet fremover ved å identifisere kommende kompetansebehov i virksomheten. Grade Competence hjelper dere med å identifisere rekrutterings- og opplæringsbehovene som vil finnes på kort og lang sikt for å oppnå de overordnede forretningsmålene.

Karriereveier

En vanlig årsak til at medarbeidere mister sitt engasjement og forlater virksomheten, er mangel på utviklingsmuligheter. Grade Competence tar utgangspunkt i medarbeidernes kompetanseprofiler og visualiserer hvilke utviklingsmuligheter som finnes – både på kort og lang sikt. De digitale karriereveiene inspirerer til utvikling – både i eksisterende stilling og helt andre områder – slik at dere kan beholde talentene i virksomheten.

Kontinuitetsplanlegging

Hvem er nøkkelpersonene, og finnes det egnede etterfølgere hvis de forlater virksomheten? Med digital kontinuitetsplanlegging i Grade Competence kan dere strukturere etterfølgerplanleggingen og fremtidssikre driften ved å planlegge for potensielle endringer med kompetente erstattere.

Relaterte produkter:

Digital pre- og onboarding

Introduser nye medarbeidere med digital onboarding for en best mulig start på medarbeiderreisen.

Learning Management System

Utvikle medarbeiderne strategisk og effektivt med fleksible læringsaktiviteter for maksimal effekt.

Pulsmålingsverktøy

Mål og analyser medarbeideres engasjement og trivsel med regelmessige pulsmålinger.

Performance management

Nå de overordnede forretningsmålene med digitale medarbeidersamtaler og effektiv målstyring.

Medarbeiderundersøkelser

Bruk Grade Employee Survey til å evaluere virksomheten og identifisere utviklingsområder.

Grade Competence er en del av Grade Talent og kan brukes helt frittstående eller sømløst integrert med øvrige produkter.

Ta kontakt!

Vil du booke en demo eller vite mer om vår helhetsløsning innen Talent Management? Vi svarer gjerne på spørsmål.