Introdusere medarbeidere med digital onboarding

Bruk Grade Onboarding for å kvalitetssikre onboardingprosessen og introdusere medarbeidere på en effektiv og engasjerende måte. Vår modul for digital onboarding kan brukes helt frittstående eller sømløst integrert i andre produkter som støtter gjennom medarbeiderreisen.

Grade Onboarding:

Reduser administrasjon
og spar tid

Grade Onboarding avlaster lederne, reduserer administrasjon og åpner for at mange medarbeidere kan introduseres samtidig. Med individtilpassede sjekklister og digitale kurs kan dere enkelt gi nye medarbeidere viktig informasjon right-on-time.

Kvalitetssikre medarbeidernes introduksjon

Fordi onboardingen skjer digitalt, kan dere som arbeidsgiver gi det samme tilbudet til alle og kvalitetssikre hver del ned til minste detalj. Sørg for digital onboarding for å sikre at alle nye medarbeidere får de riktige forutsetningene for å lykkes i stillingen.

Ta vare på engasjementet til nye medarbeidere​

Medarbeidere som begynner på en ny arbeidsplass, er ofte forventningsfulle, engasjerte og klare til å ta på seg nye utfordringer. Denne gnisten er det viktig å ta vare på. En digital onboarding-prosess gir nye medarbeidere en profesjonell og positiv start hos dere. First impressions last!

Preboarding

Preboarding – Medarbeidere som teller ned til den første arbeidsdagen hos dere, vil mest sannsynlig gjøre seg kjent med sin nye arbeidsgiver så fort som mulig. Med digital preboarding kan dere styrke arbeidsgiverprofilen og bygge en positiv forventning før den første arbeidsdagen – rett etter at ansettelseskontrakten er signert.

Grade Onboarding er sømløst integrert i rekrutteringsverktøyet, slik at nye medarbeidere kan starte preboardingen rett etter at ansettelseskontrakten er signert. Når en kandidat angis som Ansatt i rekrutteringsverktøyet, utløses ganske enkelt medarbeiderens preboarding.

Relaterte produkter:

Learning Management System

Utvikle medarbeiderne strategisk og effektivt med fleksible læringsaktiviteter for maksimal effekt.

Pulsmålingsverktøy

Mål og analyser medarbeideres engasjement og trivsel med regelmessige pulsmålinger.

Kompetansestyring

Fremtidssikre kompetanseforsyningen, og ta vare på uutnyttet kompetanse med digital kompetanseledelse.

Performance management

Nå de overordnede forretningsmålene med digitale medarbeidersamtaler og effektiv målstyring.

Medarbeiderundersøkelser

Bruk Grade Employee Survey til å evaluere virksomheten og identifisere utviklingsområder.

Grade Onboarding er en del av Grade Talent og kan brukes helt frittstående eller sømløst integrert med øvrige produkter.