Treffsikker medarbeiderutvikling med Grade Performance

Grade Performance hjelper dere med å gjøre medarbeidernes kompetanse og engasjement om til prestasjoner og handlinger som realiserer virksomhetens mål. Digitaliser prosessene rundt målstyring og medarbeidersamtale for medarbeiderutvikling med målbare resultater. Grade Performance kan brukes helt frittstående, eller som en integrert del i vår helhetsløsning for Talent Management.

Grade Performance inneholder støtte for:

Medarbeidersamtale

Planlegg, gjennomfør og følg opp alt fra enkle ad hoc-samtaler med enkeltmedarbeidere til tilbakevendende medarbeidersamtaler for hele organisasjonen. Ved å digitalisere medarbeidersamtalene kan dere sikre at de gjennomføres på en strukturert og engasjerende måte – med tydelig kobling til teamets og organisasjonens mål. Grade Performance inneholder veiledende samtaleprosesser med spørsmålsmal og direkte kobling til medarbeiderens mål og aktiviteter, kompetanseprofil og utviklingsplan. Etter signering krypteres dokumentasjonen og lagres GDPR-sikkert.

Målstyring

Med digital målstyring i Grade Performance kan dere på en naturlig og virksomhetsnær måte styre organisasjonen i ønsket retning. Realiser strategien ved å gjøre visjonen og de overordnede målene om til individuelle delmål og aktiviteter for hver enkelt medarbeider. Grade Performance skaper et strukturert underlag for oppfølging og feedback ved å visualisere mål og gjennomførte aktiviteter for både medarbeidere og sjef.

360° feedback

Bruk digital 360° feedback i Grade Performance for å utstyre medarbeidere med feedback fra ulike perspektiver. Suppler medarbeidernes egenevalueringer med feedback fra ledere, medarbeidere og teammedlemmer – og reduser partiskheten som kan oppstå ved evaluering med tilbakemelding fra bare én person. Resultatet belyser både sterke egenskaper og forbedringsområder, og kan med fordel brukes som et forberedende underlag til f.eks. medarbeidersamtale, kompetansekartlegging eller teamutvikling.

Digitale medarbeidersamtaler – hvordan fungerer det?

Forberedelse

Før en medarbeidersamtale gjennomføres, kan både leder og medarbeider forberede seg ved å se på samtalens innhold i Grade Performance. De kan se dokumentasjon fra tidligere samtaler, skrive notater til spørsmålene i den aktuelle samtalen og se på medarbeiderens nåværende kompetanseprofil, utviklingsplan og mål.

Gjennomføring

Gjennomføringen av en digital medarbeidersamtale fungerer på nøyaktig samme måte som en tradisjonell, med den forskjellen at all dokumentasjon rundt medarbeiderens utvikling og arbeidssituasjon er lett tilgjengelig i plattformen. Det er dere som bestemmer innholdet i samtalen. Samtaleprosessen kan bestå av følgende deler i valgfri rekkefølge:
Når samtalen er signert av både leder og medarbeider, blir den lagret og kryptert sikkert slik at ingen endringer kan gjøres i ettertid. Medarbeiderens utviklingsplan er nå oppdatert med nye aktiviteter. Grade Performance sender varsler basert på aktivitetenes forfallsdato. Påminnelsene og oversikten i plattformen gir medarbeiderne de beste forutsetningene for å nå sine mål iht. planen, og ledere får underlag for kontinuerlig tilbakemelding.

Oppfølging

När samtalet signerats av medarbetare och chef sparas det och krypteras säkert så att inga ändringar kan göras i efterhand. Medarbetarens utvecklingsplan är nu uppdaterad med nya aktiviteter. Grade Performance skickar notifieringar baserade på aktiviteternas förfallodatum. Påminnelserna i kombination med överblicken i plattformen ger medarbetare bästa förutsättningar att nå sina mål enligt plan, och chefer får underlag till kontinuerlig återkoppling.

Relaterte produkter:

Digital pre- og onboarding

Introduser nye medarbeidere med digital onboarding for en best mulig start på medarbeiderreisen.

Learning Management System

Utvikle medarbeiderne strategisk og effektivt med fleksible læringsaktiviteter for maksimal effekt.

Pulsmålingsverktøy

Mål og analyser medarbeideres engasjement og trivsel med regelmessige pulsmålinger.

Kompetansestyring

Fremtidssikre kompetanseforsyningen, og ta vare på uutnyttet kompetanse med digital kompetanseledelse.

Medarbeiderundersøkelser

Bruk Grade Employee Survey til å evaluere virksomheten og identifisere utviklingsområder.

Grade Performance er en del av Grade Talent og kan brukes helt frittstående eller sømløst integrert med øvrige produkter.

Ta kontakt!​

Vil du booke en demo eller vite mer om vår helhetsløsning innen Talent Management? Vi svarer gjerne på spørsmål.