Pulsmålinger av medarbeiderengasjement

Med Grade Pulse kan dere enkelt måle og analysere medarbeidernes engasjement og trivsel. Følg trender i sanntid, og få hjelp til å handle proaktivt basert på resultatet fra pulsmålingene.

Grade Pulse:

Behold fornøyde medarbeidere – slik fungerer det

Årlige medarbeiderundersøkelser avdekker ikke alltid sand i maskineriet, som på sikt kan føre til lavt medarbeiderengasjement og høy personalomsetning. Bruk Grade Pulse som et supplement for å finne ut hvor skoen trykker og få mulighet til å reagere raskt på medarbeidernes feedback.

1.

Opprett pulsmåling

Det er lett å opprette en pulsmåling i Grade Pulse. Velg hvilke områder du vil måle og hvor mange spørsmål fra hver kategori spørreskjemaet skal inneholde.

Bestem tidsintervall og hvilken del av organisasjonen du vil sende det til. Det går fint å sende ulike målinger til ulike deler av organisasjonen.

2.

Samle inn data

Spørreskjemaene sendes nå ut til medarbeiderne. Hver kobling er unik, og det går like fint å svare på mobil som på PC.

Medarbeiderne svarer på raske graderingsspørsmål og kan også gi feedback til sin overordnede – anonymt om ønskelig.

3.

Følg opp resultatet

Resultatet av pulsmålingene følges opp i intuitive dashbord. Hver enkelt leder får se trender for sitt team i sanntid og får databaserte forslag til tiltak basert på resultatet fra pulsmålingene.

Resultatet kan selvsagt enkelt deles med medarbeiderne.

Relaterte produkter:

Digital pre- og onboarding

Introduser nye medarbeidere med digital onboarding for en best mulig start på medarbeiderreisen.

Learning Management System

Utvikle medarbeiderne strategisk og effektivt med fleksible læringsaktiviteter for maksimal effekt.

Kompetansestyring

Fremtidssikre kompetanseforsyningen, og ta vare på uutnyttet kompetanse med digital kompetanseledelse.

Performance management

Nå de overordnede forretningsmålene med digitale medarbeidersamtaler og effektiv målstyring.

Medarbeiderundersøkelser

Bruk Grade Employee Survey til å evaluere virksomheten og identifisere utviklingsområder.

Grade Pulse er en del av Grade Talent og kan brukes helt frittstående eller sømløst integrert med øvrige produkter.

Ta kontakt!

Vil du booke en demo eller vite mer om Grade Pulse? Vi svarer gjerne på spørsmål.