Pulsmålinger av medarbeiderengasjement

Med Grade Pulse kan dere enkelt måle og analysere medarbeidernes engasjement og trivsel. Følg trender i sanntid, og få hjelp til å handle proaktivt basert på resultatet fra pulsmålingene.

Grade Pulse:

Grade Pulse kan brukes som et helt frittstående pulsmålingsverktøy, eller kombineres sømløst med våre øvrige produkter innen Talent Management.

Behold fornøyde medarbeidere – slik fungerer det

Årlige medarbeiderundersøkelser avdekker ikke alltid sand i maskineriet, som på sikt kan føre til lavt medarbeiderengasjement og høy personalomsetning. Bruk Grade Pulse som et supplement for å finne ut hvor skoen trykker og få mulighet til å reagere raskt på medarbeidernes feedback.

1.

Opprett pulsmåling

Det er lett å opprette en pulsmåling i Grade Pulse. Velg hvilke områder du vil måle og hvor mange spørsmål fra hver kategori spørreskjemaet skal inneholde.

Bestem tidsintervall og hvilken del av organisasjonen du vil sende det til. Det går fint å sende ulike målinger til ulike deler av organisasjonen.

2.

Samle inn data

Spørreskjemaene sendes nå ut til medarbeiderne. Hver kobling er unik, og det går like fint å svare på mobil som på PC.

Medarbeiderne svarer på raske graderingsspørsmål og kan også gi feedback til sin overordnede – anonymt om ønskelig.

3.

Følg opp resultatet

Resultatet av pulsmålingene følges opp i intuitive dashbord. Hver enkelt leder får se trender for sitt team i sanntid og får databaserte forslag til tiltak basert på resultatet fra pulsmålingene.

Resultatet kan selvsagt enkelt deles med medarbeiderne.

Relaterte produkter:

Digital pre- og onboarding

Introduser nye medarbeidere med digital onboarding for en best mulig start på medarbeiderreisen.

Learning Management System

Utvikle medarbeiderne strategisk og effektivt med fleksible læringsaktiviteter for maksimal effekt.

Kompetansestyring

Fremtidssikre kompetanseforsyningen, og ta vare på uutnyttet kompetanse med digital kompetansehåndtering.

Performance management

Nå de overordnede forretningsmålene med digitale medarbeidersamtaler og effektiv målstyring.

Medarbeiderundersøkelser

Bruk Grade Employee Survey til å evaluere virksomheten og identifisere utviklingsområder.

Grade Pulse er en del av Grade Talent og kan brukes helt frittstående eller sømløst integrert med øvrige produkter.

Ta kontakt!

Vil du booke en demo eller vite mer om Grade Pulse? Vi svarer gjerne på spørsmål.

Vanlige spørsmål om pulsmålinger og Grade Pulse

Pulsmålingsverktøy brukes til å sende ut spørreundersøkelser til medarbeidere med jevne mellomrom. Det er en effektiv måte å samle inn sanntidsdata om hvordan medarbeidere ser på arbeidet og arbeidsmiljøet – ofte med fokus på engasjement og trivsel.

Employee Net Promoter Score (eNPS) er en populær metode for å måle medarbeiderengasjement. Ved å la medarbeidere svare på spørsmålet «Hvor sannsynlig er det at du vil anbefale din arbeidsgiver til andre?» får man et mål på hvor lojale virksomhetens medarbeidere er.